Lördagen den 29 februari 2020 - klockan 04:34
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden norra slingan

_________________________ 11. BÅRABYGD


Birgitta Olsson 2007-10-03

Efterleden -bygd i Bårabygd har sedan 1500-talet stavats både bygdt, bygget och bögett. Det handlar alltså antingen om ett nybygge eller en bokdunge. Förleden är mansnamnet Bardhe.


Om du följer den lilla stigen ner till ån och sedan går några hundratal meter nerströms kommer du till en liten holme i ån där vattnet strömmar lite snabbare. Här har en gång legat en så kallad stampa-mölla. Idag finns bara rester av hörnstenar och stensträngar kvar.


En stampamölla eller stampkvarn användes till exempel när man valkade ylletyg till vadmal, bråkade lin eller krossade ben till benmjöl. En vanlig modell kunde se ut som på bilden nedan. På vattenhjulet satt en tvärgående stock med växelvis infällda trätappar. Tapparna lyfte själva stamparna som sedan av egen kraft två och två föll ner i en ho där man lagt tyget. Ylletyg valkades eller ”knådades” till vadmal för att man skulle få ett tätare, mer slitstarkt material.

För stampamöllan finns det en exakt datering i domböckerna. Den 12:e juni 1742 har bonden Nils Persson i Hässeldalen kommit överens med två bönder i Bårabygd om att få ”bygga och nyttja en stampa- mölla i Bårabygds egen ström”. Nils får bruka vattnet var fjärde vecka. Så småningom avlöses stampamöllan av en såg som finns prydligt markerad på skifteskartan 1833 och upptagen i en förteckning över sågverk 1850.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Onsdag 18/3
Countrymusik
Söndag 22/3
Stickcafé i församlingshemmet
Torsdag 26/3
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels