Lördagen den 19 september 2020 - klockan 14:55
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

_________________________ 12. FISKET


Jörgen Garnegård 2008-02-11

Vid 1600-talets skattläggning ville bönderna värdera fisket och allt annat så lågt som möjligt. Om Tokaryd sägs ”Fiske, timberskoog eller andra herligheter finnes intet”.

Fiskade gjorde byns bönder gemensamt som ett komplement till jordbruket. Vid storskiftet i Garnanäs 1806 bestämdes att ”vassen och fisket uti steket skall hädanefter som hitintills nyttjas samfällt eller efter Hemmantal”.

I samband med skiftet bestämdes om garnhagar och allmänningar. Om Garnanäs kan man i Utdrag ur domboken hållen inför Bräkne Härads Ägodelnings Rätt, uti Garnanäs den 20 Juni 1844 läsa följande: ”Den så kallade garnhage, hvilken uti Lars Håkanssons skifte blifvit för hela byens räkning långs efter åen utlagd, förbehålla Hemmansegarne sig att framdeles få skiftad efter var och en ägande hemmantal men upplåta till Lars Håkansson att allt framgent få skörda det der på växande hö och bete utan någon slags ersättning under förbehållande att icke blifva hindrade i åtkomsten av Båtlänningen eller Fiskeredskapens upphängning och torkning”.

Fisket bedrevs huvudsaklingen som skärgårdsfiske. Folkökningen ledde till en stor ökning av fiskare på 1860- och 70-talet. Det kom till och med smålänningar ner till kusten och arrenderade av bönderna, som ägde fiskerätten vid kusten och öarna. Det hade krävts särskilt tillstånd för yrkesfiske, men 1864 blev det full näringsfrihet.

I hushållningssällskapets handlingar finns några uppgifter om fisket på Gyön. År 1884, det bästa fiskeåret, erhölls av de 20 fiskarna på Gyön 19. 600 valar sill, 100 lispund ål, 1000 lispund torsk och flundra.

1 val=20 kast=80 sillar. 1 lispund=20 skålpund=8.5 kg. Ordet steke står för vassiga vikar.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

___________________________

Friman

____________________________

Bygd i Samverkan
ställer upp!
leveranser

Bygd i Samverkan ställer upp ideellt, i samarbete med Ronneby Kommun, med utkörning av varor till de i riskgruppen i Bräkne-Hoby.

____________________________

Hänt i föreningarna

CORONA-INFO:Salsjön


Tipspromenader Silpinge

_______________________

Folder

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Söndag 4/10
Silpinge-klassikern PROMENAD
Fredag 13/11
Silpinge-klassikern JOGGING
Måndag 23/11
Silpinge-klassikern SKIDOR
Söndag 6/12
Silpinge-klassikern SIMNING
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Bräknebygden


Det händer i Bräkne-Hoby

Kulturhuset

kyrkan


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader


Silpinge-nytt

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels