Lördagen den 19 september 2020 - klockan 13:54
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

_________________________ 13. JORD OCH SKOGSBRUK - Garnanäs


Jörgen Garnegård 2008-02-11

Redan på 1500-talet fanns de flesta byar och gårdar, som man sedan finner i fortsättningen.

Boskapen som betade i utmarkens skogar var viktig för försörjningen. Djuren släpptes ut tidigt på våren för att bita knopp. Betestrycket bidrog till skogens utarmning. Kustnära skog gick också åt till ved och virke. Det behövde städerna vid Östersjön, inte minst Köpenhamn. Peter Geddas karta och anteckningar över Blekinge från 1684 visar att skogen i kustbygden bestod av småskog och i själva kustbandet mest av eneskog. Gran växte inte alls i de södra delarna av Blekinge.
Ekskogen var friad fram till 1840-talet. Den behövdes till skeppsbyggeri.

1671 års jordebok ger de första detaljerna av kulturlandskapet. Om Ryssmåla (Anneberg) sägs att gården hade ”medelmåttigt mulbete och äng av god gräsvall. Dessutom skog till täppe (stängsel) och nödig eldbrand”.

I 1804 års beskrivning till skifteskartan får vi veta att hemmanet Garnanäs hade nio tunnland, 2 kappland åker och trettio tunnland, fem kappland ängsmark. Som ängsmark räknades vissa holmar och skär. Spjutsös, Fröstenskärs, Törnholmens och Kajskärets ängsmark taxerades som 1/16, den lägsta taxan för ängsmark. Betet på Spjutsö för får och ungnöt delades mellan Garnanäs och Svalemåla vid skiftet 1804.

Skiftesreformerna ledde till att bönderna så långt som möjligt fick sin mark samlad till ett område. Då kunde var och en odla upp sin ängsmark och torrlägga sin kärrmark. Potatisodlingen ökade mycket, för den kunde man göra brännvin och stärkelse av. I Garnanäs fanns ett bränneri från 1840 till början av 1900-talet. Nu kan man bara se grunden efter bränneriet.

1 tunnland=14000 svenska kvadratalnar=4936 kvadratmeter.
Eller lite enklare ungefär ett halvt hektar.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

___________________________

Friman

____________________________

Bygd i Samverkan
ställer upp!
leveranser

Bygd i Samverkan ställer upp ideellt, i samarbete med Ronneby Kommun, med utkörning av varor till de i riskgruppen i Bräkne-Hoby.

____________________________

Hänt i föreningarna

CORONA-INFO:Salsjön


Tipspromenader Silpinge

_______________________

Folder

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Söndag 4/10
Silpinge-klassikern PROMENAD
Fredag 13/11
Silpinge-klassikern JOGGING
Måndag 23/11
Silpinge-klassikern SKIDOR
Söndag 6/12
Silpinge-klassikern SIMNING
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Bräknebygden


Det händer i Bräkne-Hoby

Kulturhuset

kyrkan


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader


Silpinge-nytt

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels