Söndagen den 16 februari 2020 - klockan 21:22
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 13. JORD OCH SKOGSBRUK - Garnanäs


Jörgen Garnegård 2008-02-11

Redan på 1500-talet fanns de flesta byar och gårdar, som man sedan finner i fortsättningen.

Boskapen som betade i utmarkens skogar var viktig för försörjningen. Djuren släpptes ut tidigt på våren för att bita knopp. Betestrycket bidrog till skogens utarmning. Kustnära skog gick också åt till ved och virke. Det behövde städerna vid Östersjön, inte minst Köpenhamn. Peter Geddas karta och anteckningar över Blekinge från 1684 visar att skogen i kustbygden bestod av småskog och i själva kustbandet mest av eneskog. Gran växte inte alls i de södra delarna av Blekinge.
Ekskogen var friad fram till 1840-talet. Den behövdes till skeppsbyggeri.

1671 års jordebok ger de första detaljerna av kulturlandskapet. Om Ryssmåla (Anneberg) sägs att gården hade ”medelmåttigt mulbete och äng av god gräsvall. Dessutom skog till täppe (stängsel) och nödig eldbrand”.

I 1804 års beskrivning till skifteskartan får vi veta att hemmanet Garnanäs hade nio tunnland, 2 kappland åker och trettio tunnland, fem kappland ängsmark. Som ängsmark räknades vissa holmar och skär. Spjutsös, Fröstenskärs, Törnholmens och Kajskärets ängsmark taxerades som 1/16, den lägsta taxan för ängsmark. Betet på Spjutsö för får och ungnöt delades mellan Garnanäs och Svalemåla vid skiftet 1804.

Skiftesreformerna ledde till att bönderna så långt som möjligt fick sin mark samlad till ett område. Då kunde var och en odla upp sin ängsmark och torrlägga sin kärrmark. Potatisodlingen ökade mycket, för den kunde man göra brännvin och stärkelse av. I Garnanäs fanns ett bränneri från 1840 till början av 1900-talet. Nu kan man bara se grunden efter bränneriet.

1 tunnland=14000 svenska kvadratalnar=4936 kvadratmeter.
Eller lite enklare ungefär ett halvt hektar.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 19/2
Årsmöte PRO
Torsdag 27/2
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels