Söndagen den 15 september 2019 - klockan 20:05
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 13. JORD OCH SKOGSBRUK - Garnanäs


Jörgen Garnegård 2008-02-11

Redan på 1500-talet fanns de flesta byar och gårdar, som man sedan finner i fortsättningen.

Boskapen som betade i utmarkens skogar var viktig för försörjningen. Djuren släpptes ut tidigt på våren för att bita knopp. Betestrycket bidrog till skogens utarmning. Kustnära skog gick också åt till ved och virke. Det behövde städerna vid Östersjön, inte minst Köpenhamn. Peter Geddas karta och anteckningar över Blekinge från 1684 visar att skogen i kustbygden bestod av småskog och i själva kustbandet mest av eneskog. Gran växte inte alls i de södra delarna av Blekinge.
Ekskogen var friad fram till 1840-talet. Den behövdes till skeppsbyggeri.

1671 års jordebok ger de första detaljerna av kulturlandskapet. Om Ryssmåla (Anneberg) sägs att gården hade ”medelmåttigt mulbete och äng av god gräsvall. Dessutom skog till täppe (stängsel) och nödig eldbrand”.

I 1804 års beskrivning till skifteskartan får vi veta att hemmanet Garnanäs hade nio tunnland, 2 kappland åker och trettio tunnland, fem kappland ängsmark. Som ängsmark räknades vissa holmar och skär. Spjutsös, Fröstenskärs, Törnholmens och Kajskärets ängsmark taxerades som 1/16, den lägsta taxan för ängsmark. Betet på Spjutsö för får och ungnöt delades mellan Garnanäs och Svalemåla vid skiftet 1804.

Skiftesreformerna ledde till att bönderna så långt som möjligt fick sin mark samlad till ett område. Då kunde var och en odla upp sin ängsmark och torrlägga sin kärrmark. Potatisodlingen ökade mycket, för den kunde man göra brännvin och stärkelse av. I Garnanäs fanns ett bränneri från 1840 till början av 1900-talet. Nu kan man bara se grunden efter bränneriet.

1 tunnland=14000 svenska kvadratalnar=4936 kvadratmeter.
Eller lite enklare ungefär ett halvt hektar.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Utställning aug

skördemarknad

____________________________

Folder

Hänt i föreningarna

Salsjön

____________________________

SPF april

PRO juni

Bygd i Samverkan


Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Skicka till braknebygden@gmail.com
eller använd insändarlänken
längst upp till höger.

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Söndag 15/9
Loppmarknad
Blekingepärlors höstrunda
Lördag 21/9
Skörde- och växtmarknad
Torsdag 26/9
Pubkväll i Bygdegården
Söndag 6/10
PROVA PÅ AKVARELLMÅLNING
Måndag 7/10
Caféeftermiddag
Tisdag 8/10
Räddningstjänsten informerar
Tisdag 22/10
Pubkväll i Hallagården
Söndag 27/10
Odlingsvärda rosor
Tisdag 12/11
Musik och allsång i Bygdegården
Söndag 17/11
Kransbindning
Söndag 24/11
Trädgårdsföreningens julfest
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


BBAB

SilpingenyttRonneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels