Lördagen den 29 februari 2020 - klockan 03:56
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden norra slingan

_________________________ 13. SÄVSJÖMÅLA


Birgitta Olsson 2007-10-03

Från Sävsjömålabron
Bild:IL
Från Sävsjömålabron

Vägen från Örseryd genom Sävsjömåla gör en sväng bort från vattnet, men nu möter du ån igen. Ändelsen -måla i ortnamnet Sävsjömåla talar om för oss att man slagit sig ner här och börjat bruka marken någon gång efter 1200-talet och framåt. Måla går tillbaka på mal = uppmätt jordstycke i samband med nyodling under medeltiden. Detta stämmer med den allmänna utvecklingen i Bräkneåns dalgång med enstaka yngre gårdar i norr och äldre och större byar i söder. ”Målor” hamnade ofta som här vid ett vattendrag eller en sjö.

Äldre kartor från de olika skiftena under 1800-talet kan också berätta om gamla tider. Att en by skiftades innebar att varje bonde fick det mesta av sin jord samlad på ett ställe, något som är den självklara modellen idag. Skiftena innebar en stor omställning för alla i byn, eftersom de flesta gårdarna, som legat tillsammans, måste flyttas ut och ny mark odlas upp. En lantmätare kom ut och gjorde en karta och en förteckning över all jordbitar och vad de användes till. Just här där vägen närmar sig ån och passerar en liten sidobäck finns beteckning-arna ”qvarnamad” och ”qvarnalyckor” på skifteskartan från 1828. Trots att det inte finns några lämningar av en kvarn här, tyder namnen på att det har legat en skvaltkvarn antingen vid ån eller i bäcken.

Skiftesprotokollet berättar även om villkoren för de torpare som fick bygga hus och odla lite mark i byn mot att de gjorde dagsverken åt bönderna. En torpare i Sävsjömåla fick odla ”det bästa han gitter” och släppa sina djur på det gemensamma betet i utmarken. Där hade han också rätt att skörda 800 kärvar löv. Detta påminner oss om de tider när man samlade in allt som gick att torka och använda till vinterfoder, alltså inte bara gräs. Viktiga träd i detta sammanhang var ask, asp, sälg, rönn och björk. Korna hade själva koll på vad som var nyttigt enligt en gammal ramsa: ”Sälgelöv göder mig, aspelöv föder mig, rönnelöv svälter mig, ardelöv (al) välter mig”

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Onsdag 18/3
Countrymusik
Söndag 22/3
Stickcafé i församlingshemmet
Torsdag 26/3
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels