Torsdagen den 19 september 2019 - klockan 02:01
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden norra slingan

_________________________ 13. SÄVSJÖMÅLA


Birgitta Olsson 2007-10-03

Från Sävsjömålabron
Bild:IL
Från Sävsjömålabron

Vägen från Örseryd genom Sävsjömåla gör en sväng bort från vattnet, men nu möter du ån igen. Ändelsen -måla i ortnamnet Sävsjömåla talar om för oss att man slagit sig ner här och börjat bruka marken någon gång efter 1200-talet och framåt. Måla går tillbaka på mal = uppmätt jordstycke i samband med nyodling under medeltiden. Detta stämmer med den allmänna utvecklingen i Bräkneåns dalgång med enstaka yngre gårdar i norr och äldre och större byar i söder. ”Målor” hamnade ofta som här vid ett vattendrag eller en sjö.

Äldre kartor från de olika skiftena under 1800-talet kan också berätta om gamla tider. Att en by skiftades innebar att varje bonde fick det mesta av sin jord samlad på ett ställe, något som är den självklara modellen idag. Skiftena innebar en stor omställning för alla i byn, eftersom de flesta gårdarna, som legat tillsammans, måste flyttas ut och ny mark odlas upp. En lantmätare kom ut och gjorde en karta och en förteckning över all jordbitar och vad de användes till. Just här där vägen närmar sig ån och passerar en liten sidobäck finns beteckning-arna ”qvarnamad” och ”qvarnalyckor” på skifteskartan från 1828. Trots att det inte finns några lämningar av en kvarn här, tyder namnen på att det har legat en skvaltkvarn antingen vid ån eller i bäcken.

Skiftesprotokollet berättar även om villkoren för de torpare som fick bygga hus och odla lite mark i byn mot att de gjorde dagsverken åt bönderna. En torpare i Sävsjömåla fick odla ”det bästa han gitter” och släppa sina djur på det gemensamma betet i utmarken. Där hade han också rätt att skörda 800 kärvar löv. Detta påminner oss om de tider när man samlade in allt som gick att torka och använda till vinterfoder, alltså inte bara gräs. Viktiga träd i detta sammanhang var ask, asp, sälg, rönn och björk. Korna hade själva koll på vad som var nyttigt enligt en gammal ramsa: ”Sälgelöv göder mig, aspelöv föder mig, rönnelöv svälter mig, ardelöv (al) välter mig”

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Utställning aug

skördemarknad

____________________________

Folder

Hänt i föreningarna

____________________________

SPF april

PRO juni

Bygd i Samverkan


Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Skicka till braknebygden@gmail.com
eller använd insändarlänken
längst upp till höger.

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Lördag 21/9
Skörde- och växtmarknad
Torsdag 26/9
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Lördag 5/10
Backaryds höstmarknad
Söndag 6/10
PROVA PÅ AKVARELLMÅLNING
Måndag 7/10
Caféeftermiddag
Tisdag 8/10
Räddningstjänsten informerar
Tisdag 22/10
Pubkväll i Hallagården
Söndag 27/10
Odlingsvärda rosor
Tisdag 12/11
Musik och allsång i Bygdegården
Söndag 17/11
Kransbindning
Söndag 24/11
Trädgårdsföreningens julfest
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


BBAB

SilpingenyttRonneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels