Onsdagen den 21 november 2018 - klockan 00:38
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 15. SONEKULLA


Jesper Bergman 2008-02-11

Bild:IL

Häradshövdingebostället i Bräkne och Listers domsaga låg åren 1691 till 1802 i Sonekulla. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes på 1790-talet av Petter Johan Fischerström, som var häradshövding år 1788 till 1802. Han bodde kvar på Sonekulla till år 1819 och ägnade sig då till stor del åt jordbruket och dess utveckling. Han var en stor förespråkare för växelbruket. Han utökade åkerarealen till bostället genom stenplockning, men främst genom dikning av Ändelösa kärr, som sträcker sig i nord-sydlig riktning väster om vägen.

Hans efterträdare var Sven Emanuel Trägårdh, som arrenderade Sonekulla men bodde i det av honom uppförda Tingshuset i Hoby. Trägårdh var också en pionjär inom jordbruket som potatisodlare och brännvinsbrännare och engagerad i Blekinge läns hushållningssällskap. Han drev igenom Blekinges första enskifte i Hoby by år 1807 och byggandet av 1844 års skola. Idag brukas Ändelösa kärr som åker och som betesmark.

Häradshövdingebostället i Bräkne och Listers domsaga, med nuvarande mangårdsbyggnad uppförd av P. J. Fischerström på 1790-talet ligger i den norra
delen av Sonekulla.


Sonekulla-Biskopsmåla naturreservat har ett vackert, kuperat landskap vid Bräkneåns utlopp, präglat av en mycket lång användning som betesmark.
Reservatet är varierat med hällmarker, skogsområden och hagmarker. I Bräkneåns mynning finns ett deltaområde med strandängar och vassbälten.

Området har ett rikt växt- och djurliv tack vare de varierande naturtyperna, men främst beroende på betesdjuren, vilka gynnar ett stort antal växt- och djurarter. Som exempel kan nämnas nattviol, jungfrulin, stor blåklocka, prästkrage och stagg. Alla är välkomna till detta vackra område, men tänk på att följa reglerna för naturreservatet.

Bräkneåns utlopp
Bild:IL
Bräkneåns utlopp


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Folder


Hänt i föreningarna

____________________________

SPF

PRO sept.

Salsjön

Silpingenytt


Årsberättelse

Bygd i Samverkan


Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Skicka till braknebygden@gmail.com
eller använd insändarlänken
längst upp till höger.

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 21/11
Medlemsmöte PRO
Söndag 25/11
Trädgårdsföreningens julfest
Söndag 2/12
Advent i Örseryds skola
Första söndagen i Advent
Måndag 3/12
Äldreförvaltningen för äldre
Tisdag 4/12
Släktforskningscafé
Fredag 7/12
Julbord på pensionat Järnavik
Söndag 9/12
Julmarknad Pensionat Järnavik
Jul o Luciafest i Silpinge
Tisdag 11/12
Julfest SPF
Onsdag 12/12
Lucia i PTO-lokalen
Lördag 22/12
Axplocks julkonsert

Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com

Kulturhuset

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

lions loppis

bengtbloggen

Bräknebygden


BBAB

Blekinges vänner

ronnebyrunt.se

landsbygd


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels