Torsdagen den 19 september 2019 - klockan 02:01
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 15. SONEKULLA


Jesper Bergman 2008-02-11

Bild:IL

Häradshövdingebostället i Bräkne och Listers domsaga låg åren 1691 till 1802 i Sonekulla. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes på 1790-talet av Petter Johan Fischerström, som var häradshövding år 1788 till 1802. Han bodde kvar på Sonekulla till år 1819 och ägnade sig då till stor del åt jordbruket och dess utveckling. Han var en stor förespråkare för växelbruket. Han utökade åkerarealen till bostället genom stenplockning, men främst genom dikning av Ändelösa kärr, som sträcker sig i nord-sydlig riktning väster om vägen.

Hans efterträdare var Sven Emanuel Trägårdh, som arrenderade Sonekulla men bodde i det av honom uppförda Tingshuset i Hoby. Trägårdh var också en pionjär inom jordbruket som potatisodlare och brännvinsbrännare och engagerad i Blekinge läns hushållningssällskap. Han drev igenom Blekinges första enskifte i Hoby by år 1807 och byggandet av 1844 års skola. Idag brukas Ändelösa kärr som åker och som betesmark.

Häradshövdingebostället i Bräkne och Listers domsaga, med nuvarande mangårdsbyggnad uppförd av P. J. Fischerström på 1790-talet ligger i den norra
delen av Sonekulla.


Sonekulla-Biskopsmåla naturreservat har ett vackert, kuperat landskap vid Bräkneåns utlopp, präglat av en mycket lång användning som betesmark.
Reservatet är varierat med hällmarker, skogsområden och hagmarker. I Bräkneåns mynning finns ett deltaområde med strandängar och vassbälten.

Området har ett rikt växt- och djurliv tack vare de varierande naturtyperna, men främst beroende på betesdjuren, vilka gynnar ett stort antal växt- och djurarter. Som exempel kan nämnas nattviol, jungfrulin, stor blåklocka, prästkrage och stagg. Alla är välkomna till detta vackra område, men tänk på att följa reglerna för naturreservatet.

Bräkneåns utlopp
Bild:IL
Bräkneåns utlopp


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Utställning aug

skördemarknad

____________________________

Folder

Hänt i föreningarna

____________________________

SPF april

PRO juni

Bygd i Samverkan


Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Skicka till braknebygden@gmail.com
eller använd insändarlänken
längst upp till höger.

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Lördag 21/9
Skörde- och växtmarknad
Torsdag 26/9
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Lördag 5/10
Backaryds höstmarknad
Söndag 6/10
PROVA PÅ AKVARELLMÅLNING
Måndag 7/10
Caféeftermiddag
Tisdag 8/10
Räddningstjänsten informerar
Tisdag 22/10
Pubkväll i Hallagården
Söndag 27/10
Odlingsvärda rosor
Tisdag 12/11
Musik och allsång i Bygdegården
Söndag 17/11
Kransbindning
Söndag 24/11
Trädgårdsföreningens julfest
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


BBAB

SilpingenyttRonneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels