Torsdagen den 19 september 2019 - klockan 02:03
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden norra slingan

_________________________ 17. ÖRSERYDS MADER


Birgitta Olsson 2007-10-03

Härifrån ser du ut över en del av madängarna i Örseryd. Tidigare var sådana ängar vanliga längs hela Bräkneån, men idag har antalet minskat starkt på grund av uppodling, omläggning till bete eller igen-växning. En mad är ängsmark som översvämmas regelbundet under vårvintern. Vissa områden kan förbli under vatten långt fram under sommaren. Dessa ängar var en av de viktigaste fodermarkerna i det äldre odlingslandskapet. Åvattnet gödslade marken i tider när man hade ont om kreatursgödsel och långt innan konstgödning var upp-funnet. När man skördat en eller två omgångar hö, släpptes djuren på bete.

På skifteskartorna över Örseryd från 1835 ser man tydligt hur den gröna ängsfärgen upptar stora ytor vid själva Bräkneån men också längs olika sidoflöden. Andelen äng var betydligt större än andelen åker, eftersom man både behövde bete och vinterfoder till djuren.

I Örseryd har forskare också tagit hjälp av pollenanalys för att se hur markerna förändrats. Man tar upp borrkärnor på en meter i taget i fuktig mark och får på så sätt olika lagerföljder med växtdelar och pollen från träd och örter. På maderna här har man borrat sig ner 10 meter = 10 000 år i tiden. Så långt tillbaka fanns det en fornsjö här som sedan successivt växte igen till ett lövkärr med vide, al och pors. Så småningom börjar de första markerna röjas till bete och under 1400-talet ersätts pollen från al och vide mer och mer av gräs- och spannmålspollen. Detta tyder på att Örseryd vid denna tid börjar få en fast bebyggelse och bli en by.

De videbuskar och alar som medeltidens bönder röjde bland i den igenvuxna sjön håller idag på att återta vissa delar av maderna. Den regelbundna slåttern skapade öppna, ljusa miljöer som är gynnsamma för flera växter och fåglar. Om igenväxningen fortsätter kommer de arterna att minska eller försvinna och ersättas av dem som tål täta buskar, högt gräs och mer skugga.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Utställning aug

skördemarknad

____________________________

Folder

Hänt i föreningarna

____________________________

SPF april

PRO juni

Bygd i Samverkan


Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Skicka till braknebygden@gmail.com
eller använd insändarlänken
längst upp till höger.

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Lördag 21/9
Skörde- och växtmarknad
Torsdag 26/9
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Lördag 5/10
Backaryds höstmarknad
Söndag 6/10
PROVA PÅ AKVARELLMÅLNING
Måndag 7/10
Caféeftermiddag
Tisdag 8/10
Räddningstjänsten informerar
Tisdag 22/10
Pubkväll i Hallagården
Söndag 27/10
Odlingsvärda rosor
Tisdag 12/11
Musik och allsång i Bygdegården
Söndag 17/11
Kransbindning
Söndag 24/11
Trädgårdsföreningens julfest
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


BBAB

SilpingenyttRonneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels