Söndagen den 24 februari 2019 - klockan 03:00
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________

18. HÄLLRISTNING, RÖSE OCH SKÅLGROPAR


Klas Wennerberg 2008-02-11

Bronsålderns skepp på sin eviga seglats
Bronsålderns skepp på sin eviga seglats

Väbydalen är späckad med fornminnen från stenåldern till yngre järnålder. Förutsättningarna för människans försörjning var ideala. Havsviken och ån gav fiske. Öarna i skärgården liksom skogen i öster gav jakt. Sluttningarna och kullarna betades och brukades. Bronsåldersfolket (1800-500 f Kr) brukade jorden med enkla metoder. När jorden blev utsugen flyttade man både hus och odlingsmark.
Byorganisation uppstod först omkring 800-900talet e Kr, och Väby och Torp blev troligen de första byarna i vår bygd. Det innebar att husen samlades gårdsvis på ett ställe och där fick släkterna en fast boplats. Jordbruket blev intensivare uppdelat på åker, äng och hagmark.

Hällristningen från bronsåldern ser man 15-20 meter till höger om åkervägen, där den börjar gå in i en hagmark. På en stor lutande bergyta ser man två med rött ifyllda ristade skepp och därtill ett femtiotal skålgropar inom en mycket liten yta. Inga andra skeppsbilder har hittats i Hobyområdet.Se dokumentation från 2009 HÄR!

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Hobjer

____________________________

Folder

Hänt i föreningarna

____________________________

SPF feb

PRO sept.

Salsjön

Silpingenytt


Årsberättelse

Bygd i Samverkan


Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Skicka till braknebygden@gmail.com
eller använd insändarlänken
längst upp till höger.

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Lördag 2/3
Fest och Pub-kväll
Måndag 4/3
Äldreförvaltningen för äldre
Tisdag 5/3
Afternoonsemla med författarbesök
Torsdag 7/3
Bingo med PRO
Passionsspelen i Oberammergau
Glastillverkning i Asarum
Fredag 8/3
Disco i Silpinge
Tisdag 12/3
Klackfabriken i Tararp
Fredag 15/3
Sagostund på biblioteket
Torsdag 28/3
Pubkväll i Bygdegården
Måndag 1/4
Äldreförvaltningen för äldre
Torsdag 4/4
Bingo med PRO
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

bengtbloggen

Bräknebygden


BBAB

Blekinges vänner

ronnebyrunt.se

landsbygd


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels