Söndagen den 16 februari 2020 - klockan 21:28
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________

18. HÄLLRISTNING, RÖSE OCH SKÅLGROPAR


Klas Wennerberg 2008-02-11

Bronsålderns skepp på sin eviga seglats
Bronsålderns skepp på sin eviga seglats

Väbydalen är späckad med fornminnen från stenåldern till yngre järnålder. Förutsättningarna för människans försörjning var ideala. Havsviken och ån gav fiske. Öarna i skärgården liksom skogen i öster gav jakt. Sluttningarna och kullarna betades och brukades. Bronsåldersfolket (1800-500 f Kr) brukade jorden med enkla metoder. När jorden blev utsugen flyttade man både hus och odlingsmark.
Byorganisation uppstod först omkring 800-900talet e Kr, och Väby och Torp blev troligen de första byarna i vår bygd. Det innebar att husen samlades gårdsvis på ett ställe och där fick släkterna en fast boplats. Jordbruket blev intensivare uppdelat på åker, äng och hagmark.

Hällristningen från bronsåldern ser man 15-20 meter till höger om åkervägen, där den börjar gå in i en hagmark. På en stor lutande bergyta ser man två med rött ifyllda ristade skepp och därtill ett femtiotal skålgropar inom en mycket liten yta. Inga andra skeppsbilder har hittats i Hobyområdet.Se dokumentation från 2009 HÄR!

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 19/2
Årsmöte PRO
Torsdag 27/2
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels