Söndagen den 16 februari 2020 - klockan 21:28
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 19. LAXTRAPPAN VID BJÖRSTORPS KVARN


Erik Erlandsson-Hammargren 2008-02-11

Bild:IL

Vid många kvarnar i Bräkneån har vandrande fiskar, som ål och lax, haft svårt att komma fram till sina uppväxt- respektive lekplatser.

Ålen tar sig lättare fram än laxen och kan i vissa fall gå runt hinder genom att åla sig fram på land. Vid Björstorps kvarn har dämmet ända sedan det byggdes effektivt hindrat havsöringen att vandra upp till sina lekplatser. Endast vid riktigt högvatten har den kunnat ta sig förbi. Eftersom vandringen sker under hösten, då vattnet är som lägst, har detta inte skett så ofta.

På initiativ av Folkhögskolans Vatten-och fiskevårdskurs, i samarbete med Mörtströmmens Fiskevårdsområdesförening och Länsstyrelsens fiskerikonsulent, byggdes därför denna trappa på 80-talet. Därmed utökades möjligheterna för havsöringen att leka och växa upp i Bräkneån med flera hundra procent.

Trappan är av underströmstyp. Det betyder att det i botten på varje fack finns en passage, 25 x 30 cm, där fiskarna passerar. Passagerna är placerade korsvis, så att fiskarna får kryssa från ena sidan av trappan till den andra under passagen. Detta system underlättar för fiskarna att passera vid högt vattentryck, eftersom vattnet snurrar i varje fack och bildar både ström och bakvatten där.

Under oktober månad kan man här se havsöringar hoppa i fallet, samt vandra upp i trappan.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 19/2
Årsmöte PRO
Torsdag 27/2
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels