Torsdagen den 28 maj 2020 - klockan 23:34
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden norra slingan

_________________________ 19. STRÖMMAHEJAN


Birgitta Olsson 2007-10-03

Bild:BO

När befolkningen växte under 1700 och 1800-talen behövdes mer mark till åker och äng. Detta löste man genom att ta upp så kallade hejor i de skogbevuxna utmarkerna. De hägnades in (jfr. ordet hage) till skydd mot betesdjuren som strövade fritt runt omkring. Vid Strömmahejan gör ån en krök och det bildas en ström, därav namnet.

Genom området löper en långsmal ås och runt om finns spår efter människor och odling. Vid ingången finns resterna efter en gård och längre in flera odlingsrösen från olika tidsperioder. På häradskartan från början av 1900-talet finns madängar markerade närmast ån, åkermark högre upp på sluttningarna och gles lövskog högst upp.

Man kan också titta närmare på växtligheten för att få veta mer om hur markerna använts men också om näringen i marken och berggrunden. I juli månad blommar den nuförtiden ganska sällsynta korskovallen här. Det är en ört som gynnas av slåtter, trivs där det är näringsfattigt, det vill säga inte för mycket kväve, samt vill ha basisk berggrund. Här har alltså bedrivits slåtter och man har inte konstgödslat i någon större utsträckning. Men var kommer basisk berggrund ifrån i Bräkneåns dalgång, som domineras av ganska sur granit? Svaret döljer sig under jord där det går fram ett stråk med diabas, en bergart som ger liknande basiska villkor som kalkberggrunden på Lister eller i Skåne.

Om du går genom hejan kommer du ner till en
iordningställd grillplats vid ån.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Bygd i Samverkan
ställer upp!
leveranser

Bygd i Samverkan ställer upp ideellt, i samarbete med Ronneby Kommun, med utkörning av varor till de i riskgruppen i Bräkne-Hoby.

____________________________

Bräknetrampen

____________________________

Hänt i föreningarna

CORONA-INFO:Salsjön


Tipspromenader Silpinge

_______________________

Folder

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Tisdag 2/6
Tipsrunda från PRO-lokalen
Friluftsdag på Björkvallen, Hallabro
Lördag 6/6
Nationaldagsfirande i Ekebacken INSTÄLLT
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Bräknebygden


Det händer i Bräkne-Hoby

Kulturhuset

lions loppis

kyrkan


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader


Silpinge-nytt

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels