Lördagen den 29 februari 2020 - klockan 05:17
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden norra slingan

_________________________ 19. STRÖMMAHEJAN


Birgitta Olsson 2007-10-03

Bild:BO

När befolkningen växte under 1700 och 1800-talen behövdes mer mark till åker och äng. Detta löste man genom att ta upp så kallade hejor i de skogbevuxna utmarkerna. De hägnades in (jfr. ordet hage) till skydd mot betesdjuren som strövade fritt runt omkring. Vid Strömmahejan gör ån en krök och det bildas en ström, därav namnet.

Genom området löper en långsmal ås och runt om finns spår efter människor och odling. Vid ingången finns resterna efter en gård och längre in flera odlingsrösen från olika tidsperioder. På häradskartan från början av 1900-talet finns madängar markerade närmast ån, åkermark högre upp på sluttningarna och gles lövskog högst upp.

Man kan också titta närmare på växtligheten för att få veta mer om hur markerna använts men också om näringen i marken och berggrunden. I juli månad blommar den nuförtiden ganska sällsynta korskovallen här. Det är en ört som gynnas av slåtter, trivs där det är näringsfattigt, det vill säga inte för mycket kväve, samt vill ha basisk berggrund. Här har alltså bedrivits slåtter och man har inte konstgödslat i någon större utsträckning. Men var kommer basisk berggrund ifrån i Bräkneåns dalgång, som domineras av ganska sur granit? Svaret döljer sig under jord där det går fram ett stråk med diabas, en bergart som ger liknande basiska villkor som kalkberggrunden på Lister eller i Skåne.

Om du går genom hejan kommer du ner till en
iordningställd grillplats vid ån.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Onsdag 18/3
Countrymusik
Söndag 22/3
Stickcafé i församlingshemmet
Torsdag 26/3
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels