Söndagen den 16 februari 2020 - klockan 21:23
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 20. BJÖRSTORPS KVARN


Klas Wennerberg 2008-02-12

Kvarndammen är idag den sista av alla dammarna i Bräkneån mellan sjön Tiken vid Tingsryd och havet. Den gamla kustvägen kom nerför slänten på andra sidan och in över kvarnplanen. Den fortsätter en bit alldeles nedanför Bruaberget. Här har legat två kvarnar dels på Björstorpssidan, dels på Väbysidan. Redan 1699 nämns vid en rättstvist, som gällde Björstorpskvarnen, ”kvarnen med damm och
såg”. Kvarnar skulle betala skatt på malningen. Bönderna gjorde då egna småkvarnar (skvaltor) till husbehov. Löparstenen satt på den lodräta axeln från det liggande skovelhjulet.

Den siste aktive kvarnägaren var Nils Sandberg (1917-2001). Hans pappa Einar kom hit med familjen 1921 och hade i sin tur lärt sig mjölnaryrket från sin far Axel uppe i Bro på Smålandssidan.

Nils hade många katter och var mycket snäll. Han tände levande ljus på stenarna i ån. Han bjöd alltid på en karamell till kunderna, som under de senare åren kunde köpa smådjursfoder av Nils. I sin ungdom bar Nils 100-kilos säckar från dörren till kvarnbordet över de stora kvarnstenarna. Storbönderna kom med dubbelt förspända flakvagnar och en och annan småbonde kunde låta en ko dra kärran. I kvarnen finns plats för en drängkammare. I nederplanet stöttas taket upp av vackra träkolonner. Därnere kommer axeln in från det stående vattenhjulet. Utanför på södersidan fanns också en såg. Maskinutrustningen har bevarats från 1930-talet.

Uppe på Bruaberget ligger ett mindre bronsåldersröse. Här som på många andra håll berättas sägnen om bruden som rövades av trollen på sin brudfärd. Strax hitom vägbron i söder kan man se hur en grov kulvert kommer ut i strandbrinken. Det är mynningen till den avdikningstunnel som sprängdes under berget på 60-talet. Intill berget ligger den 14 meter under markytan.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 19/2
Årsmöte PRO
Torsdag 27/2
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels