Lördagen den 19 september 2020 - klockan 14:11
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

_________________________ 21. TÄCKDIKNING - grunden för effektiv växtodling


Nils-Gunnar Johannesson 2008-02-12


Blekinges dalgångar utgörs av mycket goda odlingsjordar. Åkermarken utmed Bräkneåns dalgång utgör inget undantag. Men för att säkerställa en god skörd krävs att all åkermark täckdikas och dräneras på allt överskottsvatten som finns i marken. Med en väldränerad åkermark ökar säkerheten i växtodlingen, och fördelarna visar sig under hela vegetationsperioden. Genom att grundvattenytan sänks förbättras syretillförseln vilket leder till att:
· Rottillväxten ökar och växtnäringen kan tas från ett större djup.
· Eftersom växten får ett djupare rotsystem förbättras vattenförsörjningen
vid torrperioder.
· Marken torkar upp snabbare och bärigheten för maskiner ökar.
· Risken för körskador och skadlig markpackning minskar.
· Sådd, jordbearbetning, gödsling och skörd kan ske i rätt tid.
· Ogräsförekomsten minskar.

Täckdikning är en långsiktig och kostsam investering. Här i dalgången har marken täckdikats sedan slutet av 1800-talet, och stor möda har lagts ner av alla lantbrukare för att få ett väl fungerande täckdikningssystem. Ett väl planlagt och utfört dikessystem kan fungera effektivt i upp till 50 år.

All täckdikning kräver en mycket noggrann planläggning med avvägning och upprättande av en täckdikningsplan. Grävarbetet utförs oftast idag av moderna grävhjulsmaskiner där grendikena placeras med 15-20 m avstånd med ett gräv-djup på 80-90cm. Grendikena ansluts till större stamledningar och rensbrunnar placeras vid kulvertar. Idag används plaströr till grendikena vilket är betydligt enklare än de gamla tegelrören. Över rören läggs ett gruslager för att minska risken för igenslamning av rören och för att öka dikets sugförmåga.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

___________________________

Friman

____________________________

Bygd i Samverkan
ställer upp!
leveranser

Bygd i Samverkan ställer upp ideellt, i samarbete med Ronneby Kommun, med utkörning av varor till de i riskgruppen i Bräkne-Hoby.

____________________________

Hänt i föreningarna

CORONA-INFO:Salsjön


Tipspromenader Silpinge

_______________________

Folder

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Söndag 4/10
Silpinge-klassikern PROMENAD
Fredag 13/11
Silpinge-klassikern JOGGING
Måndag 23/11
Silpinge-klassikern SKIDOR
Söndag 6/12
Silpinge-klassikern SIMNING
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Bräknebygden


Det händer i Bräkne-Hoby

Kulturhuset

kyrkan


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader


Silpinge-nytt

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels