Söndagen den 16 februari 2020 - klockan 21:25
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 21. TÄCKDIKNING - grunden för effektiv växtodling


Nils-Gunnar Johannesson 2008-02-12


Blekinges dalgångar utgörs av mycket goda odlingsjordar. Åkermarken utmed Bräkneåns dalgång utgör inget undantag. Men för att säkerställa en god skörd krävs att all åkermark täckdikas och dräneras på allt överskottsvatten som finns i marken. Med en väldränerad åkermark ökar säkerheten i växtodlingen, och fördelarna visar sig under hela vegetationsperioden. Genom att grundvattenytan sänks förbättras syretillförseln vilket leder till att:
· Rottillväxten ökar och växtnäringen kan tas från ett större djup.
· Eftersom växten får ett djupare rotsystem förbättras vattenförsörjningen
vid torrperioder.
· Marken torkar upp snabbare och bärigheten för maskiner ökar.
· Risken för körskador och skadlig markpackning minskar.
· Sådd, jordbearbetning, gödsling och skörd kan ske i rätt tid.
· Ogräsförekomsten minskar.

Täckdikning är en långsiktig och kostsam investering. Här i dalgången har marken täckdikats sedan slutet av 1800-talet, och stor möda har lagts ner av alla lantbrukare för att få ett väl fungerande täckdikningssystem. Ett väl planlagt och utfört dikessystem kan fungera effektivt i upp till 50 år.

All täckdikning kräver en mycket noggrann planläggning med avvägning och upprättande av en täckdikningsplan. Grävarbetet utförs oftast idag av moderna grävhjulsmaskiner där grendikena placeras med 15-20 m avstånd med ett gräv-djup på 80-90cm. Grendikena ansluts till större stamledningar och rensbrunnar placeras vid kulvertar. Idag används plaströr till grendikena vilket är betydligt enklare än de gamla tegelrören. Över rören läggs ett gruslager för att minska risken för igenslamning av rören och för att öka dikets sugförmåga.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 19/2
Årsmöte PRO
Torsdag 27/2
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels