Onsdagen den 21 november 2018 - klockan 00:47
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 21. TÄCKDIKNING - grunden för effektiv växtodling


Nils-Gunnar Johannesson 2008-02-12


Blekinges dalgångar utgörs av mycket goda odlingsjordar. Åkermarken utmed Bräkneåns dalgång utgör inget undantag. Men för att säkerställa en god skörd krävs att all åkermark täckdikas och dräneras på allt överskottsvatten som finns i marken. Med en väldränerad åkermark ökar säkerheten i växtodlingen, och fördelarna visar sig under hela vegetationsperioden. Genom att grundvattenytan sänks förbättras syretillförseln vilket leder till att:
· Rottillväxten ökar och växtnäringen kan tas från ett större djup.
· Eftersom växten får ett djupare rotsystem förbättras vattenförsörjningen
vid torrperioder.
· Marken torkar upp snabbare och bärigheten för maskiner ökar.
· Risken för körskador och skadlig markpackning minskar.
· Sådd, jordbearbetning, gödsling och skörd kan ske i rätt tid.
· Ogräsförekomsten minskar.

Täckdikning är en långsiktig och kostsam investering. Här i dalgången har marken täckdikats sedan slutet av 1800-talet, och stor möda har lagts ner av alla lantbrukare för att få ett väl fungerande täckdikningssystem. Ett väl planlagt och utfört dikessystem kan fungera effektivt i upp till 50 år.

All täckdikning kräver en mycket noggrann planläggning med avvägning och upprättande av en täckdikningsplan. Grävarbetet utförs oftast idag av moderna grävhjulsmaskiner där grendikena placeras med 15-20 m avstånd med ett gräv-djup på 80-90cm. Grendikena ansluts till större stamledningar och rensbrunnar placeras vid kulvertar. Idag används plaströr till grendikena vilket är betydligt enklare än de gamla tegelrören. Över rören läggs ett gruslager för att minska risken för igenslamning av rören och för att öka dikets sugförmåga.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Folder


Hänt i föreningarna

____________________________

SPF

PRO sept.

Salsjön

Silpingenytt


Årsberättelse

Bygd i Samverkan


Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Skicka till braknebygden@gmail.com
eller använd insändarlänken
längst upp till höger.

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 21/11
Medlemsmöte PRO
Söndag 25/11
Trädgårdsföreningens julfest
Söndag 2/12
Advent i Örseryds skola
Första söndagen i Advent
Måndag 3/12
Äldreförvaltningen för äldre
Tisdag 4/12
Släktforskningscafé
Fredag 7/12
Julbord på pensionat Järnavik
Söndag 9/12
Julmarknad Pensionat Järnavik
Jul o Luciafest i Silpinge
Tisdag 11/12
Julfest SPF
Onsdag 12/12
Lucia i PTO-lokalen
Lördag 22/12
Axplocks julkonsert

Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com

Kulturhuset

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

lions loppis

bengtbloggen

Bräknebygden


BBAB

Blekinges vänner

ronnebyrunt.se

landsbygd


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels