Söndagen den 16 februari 2020 - klockan 21:21
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden norra slingan

_________________________

23. BLOCK PÅ UNDERLIGGARE
- Sveriges största ansamling


Klas Wennerberg 2007-10-30

Detta \
Bild:IL
Detta "block på underliggare" kan du se på Kalvakullen intill Hakarpsvägen

Block på underliggare byggdes för ungefär 2000 år sedan från Blekingekusten upp till Norrlandskusten. Mestadels är blocken placerade på fast berg. De står på tre ben, där ett av benen oftast består av två på varandra travade stenar. Storleken på blocken varierar mycket. Arbetsinsatsen har inte varit obetydlig.
Mellersta Blekinge har en särskilt stor anhopning och i synnerhet finns de kring dalgången i Hoby socken. Här hittar man 25 block på 16 platser.

Nordväst om Futurum på en bergsluttning intill en åkerväg mot ån ligger 6 på ett ställe. På kort avstånd från de resta stenarna förekommer ibland låga stensättningar, gravar, som har tidsbestämts tack vare kolrester.
Dessa fornminnen står i förbindelse med en dåtida jordbrukskultur, och ofta finns de intill en färdväg.

Vi kan förutsätta att bestämda religiösa föreställningar låg bakom byggandet av blocken, kanske också idéer om att berg och sten i sig själva var heliga. Framförallt är de bevis för människans närvaro, revirmarkeringar om man så vill.

Bygd i samverkan har 2007 med kommunens hjälp och med Leaderbidrag ordnat en infoplats vid avfarten från E22. Blocket som ligger på informationsplatsen är en rekonstruktion av fornminnet och är ett bidrag från Garnanäs gård.

Vi har block på underliggare i vår hemsidessymbol. Vi låter benet med de två stenarna stå för hem och skola. De två andra för ideella insatser och yrkesmässigt arbete. Samhället vilar på dessa stöd.


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 19/2
Årsmöte PRO
Torsdag 27/2
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels