Söndagen den 16 februari 2020 - klockan 21:26
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 26. RUNAMO


2008-02-12

Saxo anger att Valdemar den store i mitten av 1100-talet skickade män dit för att tolka skriften men som inte förstod den; trots detta säger han i slutet av sin danska historia att kung Harald Hildetand där låtit runmästare skriva ned faderns bedrifter.

Kristian IV skickar en man som får ut ordet LUND. På 1700-talet ges röster för och emot. Nils Henrik Sjöborg, som beskrivit Blekinge i en skrift 1793, noterar:"Man finner således, att denne minnesvård är ganska otydlig, men därföre ej obetydlig." En senare riksantikvarie prof. J.P. Liljegren utesluter helt Runamo från sin förteckning 1833 av 3000 svenska runinskrifter. Samma år skickar det danska kungliga vetenskapssällskapet en expedition bestående av tidens främste runolog prof. Finn Magnusen, naturvetaren prof J.G.Forchhammer och kulturhistorikern prof. Chr. Molbech plus en konstnär C.F.Christensen, som följer med för att teckna av. De kommer till Hoby den 14 juli 1833 och tar in hos prosten C.P. Wulff, som tror på skriften, dock icke Runamo. Väl framme vid Runamo pekar Forchhammer ut streck som antingen är kortare eller längre än gångens bredd och säger att dessa skall tecknas av för de är inte naturliga.

Tolkning
Efter nästan ett års brottning med texten läser Finn Magnusen baklänges och får då helt nykter men inspirerad fram följande dikt:
"Hildekind tog riket/Gard inhögg/Ole gav ed/Oden vige runorna/Ring må få/fall på mull/. Alfer älskogsgudar/Ole/Oden och Frej och asars släkt/ödelägge/våra fiender/unne Harald en stor seger."

Invändningar
Kemiprofesor J.J. Berzelius får i Köpenhamn låna ett kopparstick över skriften, far personligen till Runamo och konstaterar i en liten skrift 1838 att gången och sprickorna är naturliga. Prof. i arkeologi, Sven Nilsson, far till Runamo 1840 och konstaterar att sprickorna är naturliga. Finn Magnusen utger en bok på 743 sidor 1841 där han vill bevisa sig ha rätt. 1844 gör den unge danske forskaren J.J. Worsae gipskopior på både Runamo och andra diabasgångar och ställer ut dem i Köpenhamn. Han konstaterar att allt är skapat av naturen. Med Worsae segrar ett modernt sätt att arbeta med fornhistorien; arkeologiska fynd värderas med honom mycket högre än den tidigare dyrkan av texter från medeltiden.

________________________________________________________

RUNAMO

"Men i Blekinge ser man en till väg för de resande danad berghäll, anmärk-ningsvärd genom underliga bokstäver", skriver Saxo Grammaticus omkring 1200 i inledningen till sin danska hstoria. Det handlar om en diabasgång som i granit går tvärsöver Margaretastigen mellan Hoby- och Ronnebybygden.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 19/2
Årsmöte PRO
Torsdag 27/2
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels