Söndagen den 16 februari 2020 - klockan 21:22
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 29. JÄTTEGRYTOR


Klas Wennerberg 2008-02-13

Bild:IL

Jättegrytor i Blekinge kan ha helt olika åldrar och uppkomstsätt. Vid kritperiodens början för mer än 150 miljoner år sedan låg vår berggrund långt söderut i en tropisk klimatzon. Före och under kritperioden vittrade graniten (smulades sönder) till stort djup och vid vittringen bildades skål- och grytformer som senare överlagrades av krithavet och fylldes med kritsediment. När senare den gamla havsbotten höjdes upp och blev fast land började kritan eroderas, dvs sköljas bort av rinnande vatten. De sista årmiljonernas istider skrapade i Blekinge bort det sista av det gamla krithavets bottenlager men med många undantag. Då framträdde på nytt de gamla grytformerna t ex på Kjugekull vid Ivösjön.

Jättegrytor kan också vara glaciala dvs att de bildades under istiden och under avsmältningen av inlandsisen. De finaste exemplen finns i Tararp i närheten av gamla vägen till Asarum.
Jättegrytorna i Bräkne-Hoby är också glaciala. Den djupaste är på tre meter och har en något skruvad form. Vatten kan ha störtat fram i en spricka i isen eller i en tunnel under isen. Man kan också tänka sig att en flod av vatten från is och avsmältningssjöar norrut forsade fram över granithällen.
Det finns olika uppgifter om hur lång tid som behövs för att bilda en jättegryta: En meter på tio dagar, en halv meter på tio år eller 1000 år för en meter.

Hastigheten på och mängden av vatten, som forsat fram under en viss tid på samma ställe, har spelat en stor roll. Slutligen måste berggrundens hårdhet och mängden av fast material t ex "löpstenar", som snurrar runt i virvlar ha haft sin betydelse.

C.R. Svensson varnades som barn av sin mor för "hålorna i marken". Som vuxen rensade han, tillsammans med J.O. Appelkvist och G.Th. Bogren, upp grytorna och det ordnades här en stor fest i maj 1914.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 19/2
Årsmöte PRO
Torsdag 27/2
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels