Söndagen den 16 februari 2020 - klockan 21:24
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 3. HOBY KULLE OCH VÄGAR


Jesper Bergman 2007-11-15

Det var under enskiftet av Hoby by som slutfördes år 1807, som häradshövding Sven Emanuel Trägårdh på Hoby Kulle skapade det näst största jordbruket i Blekinge. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes i mitten av 1800-talet av Isak Otto Ruben. Under andra hälften av 1800-talet bedrevs lantbruk på herrgården.
Mejeriverksamheten var särskilt framgångsrik med länets största skumningsmejeri som exporterade sina produkter till bl. a. Danmark och England.

Kring sekelskiftet byggdes ett ångdrivet brännvinsbränneri vid Hoby Bro och vid Snittings vattenfall anlades ett eget kraftverk i mitten av 1900-talet.

Under 1930-talet var Hoby Kulle fortfarande ledande inom mejerinäringen med ca 175 000 kg mjölk per år medan detstora flertalet av gårdarna i Hoby socken levererade 10-60 000 kg.

År 1962 bildades Hoby Kulle Andelsladugård EK av 13 lantbrukare för att bygga en ladugård för djurhållning på Hoby Kulle, men föreningen övergick snart till växtodling som fortfarande bedrivs.

En anläggning där spannmål kan lämnas byggdes på 1980-talet.

Idag finns en varierad verksamhet på Hoby Kulle med bl. a. mat och logi, butiker, ett orangeri och olika trädgårdar.

De tre landsvägarna.


Skylten är placerad på den mycket
gamla kustvägen mellan Ronneby och Karlshamn och har med stor sannolikhet en ursprunglig medeltida sträckning. Gamla riksvägen är en så kallad AK-väg som på sträckan
förbi Hoby och Evaryd blev klar 1934 med stöd från arbetslöshetskommissionen.
Det senaste vägbygget är E22:an som på sträckan Hoby till Åryd vari trafik hösten 1975.

Hoby Kulle Herrgård

Bild:IL


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 19/2
Årsmöte PRO
Torsdag 27/2
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels