Söndagen den 15 september 2019 - klockan 20:09
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 3. HOBY KULLE OCH VÄGAR


Jesper Bergman 2007-11-15

Det var under enskiftet av Hoby by som slutfördes år 1807, som häradshövding Sven Emanuel Trägårdh på Hoby Kulle skapade det näst största jordbruket i Blekinge. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes i mitten av 1800-talet av Isak Otto Ruben. Under andra hälften av 1800-talet bedrevs lantbruk på herrgården.
Mejeriverksamheten var särskilt framgångsrik med länets största skumningsmejeri som exporterade sina produkter till bl. a. Danmark och England.

Kring sekelskiftet byggdes ett ångdrivet brännvinsbränneri vid Hoby Bro och vid Snittings vattenfall anlades ett eget kraftverk i mitten av 1900-talet.

Under 1930-talet var Hoby Kulle fortfarande ledande inom mejerinäringen med ca 175 000 kg mjölk per år medan detstora flertalet av gårdarna i Hoby socken levererade 10-60 000 kg.

År 1962 bildades Hoby Kulle Andelsladugård EK av 13 lantbrukare för att bygga en ladugård för djurhållning på Hoby Kulle, men föreningen övergick snart till växtodling som fortfarande bedrivs.

En anläggning där spannmål kan lämnas byggdes på 1980-talet.

Idag finns en varierad verksamhet på Hoby Kulle med bl. a. mat och logi, butiker, ett orangeri och olika trädgårdar.

De tre landsvägarna.


Skylten är placerad på den mycket
gamla kustvägen mellan Ronneby och Karlshamn och har med stor sannolikhet en ursprunglig medeltida sträckning. Gamla riksvägen är en så kallad AK-väg som på sträckan
förbi Hoby och Evaryd blev klar 1934 med stöd från arbetslöshetskommissionen.
Det senaste vägbygget är E22:an som på sträckan Hoby till Åryd vari trafik hösten 1975.

Hoby Kulle Herrgård

Bild:IL


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Utställning aug

skördemarknad

____________________________

Folder

Hänt i föreningarna

Salsjön

____________________________

SPF april

PRO juni

Bygd i Samverkan


Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Skicka till braknebygden@gmail.com
eller använd insändarlänken
längst upp till höger.

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Söndag 15/9
Loppmarknad
Blekingepärlors höstrunda
Lördag 21/9
Skörde- och växtmarknad
Torsdag 26/9
Pubkväll i Bygdegården
Söndag 6/10
PROVA PÅ AKVARELLMÅLNING
Måndag 7/10
Caféeftermiddag
Tisdag 8/10
Räddningstjänsten informerar
Tisdag 22/10
Pubkväll i Hallagården
Söndag 27/10
Odlingsvärda rosor
Tisdag 12/11
Musik och allsång i Bygdegården
Söndag 17/11
Kransbindning
Söndag 24/11
Trädgårdsföreningens julfest
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


BBAB

SilpingenyttRonneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels