Lördagen den 19 september 2020 - klockan 14:08
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

_________________________ 3. HOBY KULLE OCH VÄGAR


Jesper Bergman 2007-11-15

Det var under enskiftet av Hoby by som slutfördes år 1807, som häradshövding Sven Emanuel Trägårdh på Hoby Kulle skapade det näst största jordbruket i Blekinge. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes i mitten av 1800-talet av Isak Otto Ruben. Under andra hälften av 1800-talet bedrevs lantbruk på herrgården.
Mejeriverksamheten var särskilt framgångsrik med länets största skumningsmejeri som exporterade sina produkter till bl. a. Danmark och England.

Kring sekelskiftet byggdes ett ångdrivet brännvinsbränneri vid Hoby Bro och vid Snittings vattenfall anlades ett eget kraftverk i mitten av 1900-talet.

Under 1930-talet var Hoby Kulle fortfarande ledande inom mejerinäringen med ca 175 000 kg mjölk per år medan detstora flertalet av gårdarna i Hoby socken levererade 10-60 000 kg.

År 1962 bildades Hoby Kulle Andelsladugård EK av 13 lantbrukare för att bygga en ladugård för djurhållning på Hoby Kulle, men föreningen övergick snart till växtodling som fortfarande bedrivs.

En anläggning där spannmål kan lämnas byggdes på 1980-talet.

Idag finns en varierad verksamhet på Hoby Kulle med bl. a. mat och logi, butiker, ett orangeri och olika trädgårdar.

De tre landsvägarna.


Skylten är placerad på den mycket
gamla kustvägen mellan Ronneby och Karlshamn och har med stor sannolikhet en ursprunglig medeltida sträckning. Gamla riksvägen är en så kallad AK-väg som på sträckan
förbi Hoby och Evaryd blev klar 1934 med stöd från arbetslöshetskommissionen.
Det senaste vägbygget är E22:an som på sträckan Hoby till Åryd vari trafik hösten 1975.

Hoby Kulle Herrgård

Bild:IL


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

___________________________

Friman

____________________________

Bygd i Samverkan
ställer upp!
leveranser

Bygd i Samverkan ställer upp ideellt, i samarbete med Ronneby Kommun, med utkörning av varor till de i riskgruppen i Bräkne-Hoby.

____________________________

Hänt i föreningarna

CORONA-INFO:Salsjön


Tipspromenader Silpinge

_______________________

Folder

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Söndag 4/10
Silpinge-klassikern PROMENAD
Fredag 13/11
Silpinge-klassikern JOGGING
Måndag 23/11
Silpinge-klassikern SKIDOR
Söndag 6/12
Silpinge-klassikern SIMNING
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Bräknebygden


Det händer i Bräkne-Hoby

Kulturhuset

kyrkan


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader


Silpinge-nytt

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels