Onsdagen den 21 november 2018 - klockan 00:38
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 4. EN KULTPLATS FRÅN BRONSÅLDER


Thomas Persson, arkeolog 2007-11-16


Här vid Torps gamla bytomt finns en av socknens mest förtätade fornlämningsmiljöer. Uppe på bergshöjden ligger sammanlagt 18 registrerade, förhistoriska gravanläggningar. Samtliga torde ha tillkommit under bronsåldern, ca 1500-500 f Kr. Ett par större gravrösen på den högsta punkten tillhör periodens förra del. I det ena röset syns en delvis blottlagd kista av kantställda stenhällar. Kring rösena finns låga stensättningar, några med mittmarkeringar i form av rösen och större stenar. Samtliga ligger i krönlägen, en gång med utsikt över den angränsande dalbottnen.
Strax intill rösena finns en liten, nästan cirkelrund mosse, som kan ha ett samband med gravarna. Under bronsålder och äldre järnålder har mossarna en viktig roll i den religiösa kulten. I vattensamlingar offrade man för god skörd och fruktbarhet. De många gravanläggningarna runt mossen tyder på att bergsplatån kan ha fungerat som en religiös samlingsplats under bronsålder.

De många gravarna i området minner om bronsålderns landskap. Under perioden bodde kanske några tusen människor i Blekinge. En del tillhörde de stormän, handelsmän och hantverkare, som gett perioden dess ansikte men de allra flesta var bönder. Gårdarna låg glest. På de små åkerlyckorna odlade man vete, hirs och baljväxter. Hjordar med nötboskap, får och svin skapade ett öppet beteslandskap.
Bronsålderns blekingska kulturlandskap var ett vattenland med oreglerade åar och bäckar och med en havsnivå, som låg drygt 2 m över den nuvarande. Klimatet var i början av perioden torrare och varmare än idag men blev efter hand kallare och regnigare.

Bronsålderns samhälle förefaller ha varit organiserat i lokala hövdingadömen. I stora gravrösen har det ledande skiktet i fått sitt sista vilorum, ofta med rika gravgåvor.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Folder


Hänt i föreningarna

____________________________

SPF

PRO sept.

Salsjön

Silpingenytt


Årsberättelse

Bygd i Samverkan


Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Skicka till braknebygden@gmail.com
eller använd insändarlänken
längst upp till höger.

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 21/11
Medlemsmöte PRO
Söndag 25/11
Trädgårdsföreningens julfest
Söndag 2/12
Advent i Örseryds skola
Första söndagen i Advent
Måndag 3/12
Äldreförvaltningen för äldre
Tisdag 4/12
Släktforskningscafé
Fredag 7/12
Julbord på pensionat Järnavik
Söndag 9/12
Julmarknad Pensionat Järnavik
Jul o Luciafest i Silpinge
Tisdag 11/12
Julfest SPF
Onsdag 12/12
Lucia i PTO-lokalen
Lördag 22/12
Axplocks julkonsert

Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com

Kulturhuset

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

lions loppis

bengtbloggen

Bräknebygden


BBAB

Blekinges vänner

ronnebyrunt.se

landsbygd


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels