Lördagen den 29 februari 2020 - klockan 04:00
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden norra slingan

_________________________ 4. LILLAGÄRDE


Birgitta Olsson 2007-10-03


Efterleden -gärde betyder inhägnad och är besläktat med orden gård och hage. Den gamla byn med två gårdar eller hemman har du redan passerat om du kommer söderifrån. Du lade säkert märke till en stor gård som ligger på en liten höjd till höger. Den är ytterligare ett av många exempel på götiska gårdar längs cykelleden. Ett boningshus av trä i två våningar och i vinkel mot detta två fristående parallella uthus i skiftesverk.

Den ena gården var en gång i tiden ett kyrkohemman och den andra ett frälsehemman, vars bonde lydde under en adelssläkt i Villands härad i Skåne. Via domböckerna får vi en glimt av de många tvister som uppstod om äganderätt och skatteinkomster, speciellt när det var höga herrar inblandade. Processandet saknar inte sina komiska poänger. År 1684 bråkade de två bönderna om vem gårdskvarnen egentligen tillhörde och om den hade flyttats. En piga som brukade använda kvarnen, vittnade vid tinget om hur hon vid sitt senaste besök lånade nyckeln av den ene bonden. Medan de gick ner till dammen för att täppa till ett hål, passade den andre bonden på att ta nyckeln i dörren och försvinna.

Framför dig har du Lillagärde naturreservat. En stig längre bort till höger leder ner till ännu ett kvarnställe, Lindefors, som var i bruk som sågverk in på 1960-talet. På båda sidor om stigen växer hassel i stora bestånd, så kallade hässlen. Om du går uppströms från kvarnstället ser du flera exemplar av en högrest, frodig ormbunke som heter safsa eller kungsbräken.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Onsdag 18/3
Countrymusik
Söndag 22/3
Stickcafé i församlingshemmet
Torsdag 26/3
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels