Söndagen den 16 februari 2020 - klockan 21:23
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden norra slingan

_________________________ 5. HJÄLMSAFALLEN


2007-10-03

Bild:IL

Kvarnruinerna här vid Hjälmsafallen är rester efter Hjälmsas bykvarnar. Själva byn ligger cirka tre kilometer åt sydväst, men utmarkerna sträckte sig ända upp hit. Här forsar Bräkneån fram genom flera krökar i en terräng med storblockig morän och väldiga flyttblock.

När det gäller dateringen av kvarnarna får man lägga pussel. År 1741 nämner domböckerna en icke skattelagd kronokvarn i Hjälmsa, men inte var den låg. När man storskiftade utmarkerna 1780 markerades ett äldre kvarnläge vid övre delen av forsen. Dagens ruiner efter en kvarnbostad, ett brofäste och en kvarnhjulsränna är rester från en yngre kvarn som drevs fram till ungefär 1910 och sedan flyttades till Lindefors.

Vid ett annat skifte 1833 talas det om en väg ”åt såg och kvarn från byen så långt inägorna räcka”. Detta talar om för oss att det fanns både en sågkvarn och en mjölkvarn intill varandra, vilket var en vanlig kombination, speciellt i skogsbygden. Ibland låg de mittemot varandra. I närheten har man också funnit spår efter kolbottnar.

Nerströms Hjälmsafallen finns en större damm, Tarapsdammen, som du skymtade nere till höger på vägen upp hit. Dagens damm uppfördes 1928 tillsammans med en klackfabrik på andra sidan. Vid en lägre damm har det tidigare funnits ett pappersbruk och en oljepress.

Föregångaren till dagens bro var föremål för diskussion vid tinget 1728. Den var då så dålig att endast 17 av 91 tiljor var hela och två brokar odugliga. De som bodde på östra sidan ån och använde bron till kyrkoväg, tingsväg och kvarnväg dömdes vid vite att laga den inom fjorton dagar.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 19/2
Årsmöte PRO
Torsdag 27/2
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels