Söndagen den 24 februari 2019 - klockan 01:59
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden norra slingan

_________________________ 5. HJÄLMSAFALLEN


2007-10-03

Bild:IL

Kvarnruinerna här vid Hjälmsafallen är rester efter Hjälmsas bykvarnar. Själva byn ligger cirka tre kilometer åt sydväst, men utmarkerna sträckte sig ända upp hit. Här forsar Bräkneån fram genom flera krökar i en terräng med storblockig morän och väldiga flyttblock.

När det gäller dateringen av kvarnarna får man lägga pussel. År 1741 nämner domböckerna en icke skattelagd kronokvarn i Hjälmsa, men inte var den låg. När man storskiftade utmarkerna 1780 markerades ett äldre kvarnläge vid övre delen av forsen. Dagens ruiner efter en kvarnbostad, ett brofäste och en kvarnhjulsränna är rester från en yngre kvarn som drevs fram till ungefär 1910 och sedan flyttades till Lindefors.

Vid ett annat skifte 1833 talas det om en väg ”åt såg och kvarn från byen så långt inägorna räcka”. Detta talar om för oss att det fanns både en sågkvarn och en mjölkvarn intill varandra, vilket var en vanlig kombination, speciellt i skogsbygden. Ibland låg de mittemot varandra. I närheten har man också funnit spår efter kolbottnar.

Nerströms Hjälmsafallen finns en större damm, Tarapsdammen, som du skymtade nere till höger på vägen upp hit. Dagens damm uppfördes 1928 tillsammans med en klackfabrik på andra sidan. Vid en lägre damm har det tidigare funnits ett pappersbruk och en oljepress.

Föregångaren till dagens bro var föremål för diskussion vid tinget 1728. Den var då så dålig att endast 17 av 91 tiljor var hela och två brokar odugliga. De som bodde på östra sidan ån och använde bron till kyrkoväg, tingsväg och kvarnväg dömdes vid vite att laga den inom fjorton dagar.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Hobjer

____________________________

Folder

Hänt i föreningarna

____________________________

SPF feb

PRO sept.

Salsjön

Silpingenytt


Årsberättelse

Bygd i Samverkan


Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Skicka till braknebygden@gmail.com
eller använd insändarlänken
längst upp till höger.

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Lördag 2/3
Fest och Pub-kväll
Måndag 4/3
Äldreförvaltningen för äldre
Tisdag 5/3
Afternoonsemla med författarbesök
Torsdag 7/3
Bingo med PRO
Passionsspelen i Oberammergau
Glastillverkning i Asarum
Fredag 8/3
Disco i Silpinge
Tisdag 12/3
Klackfabriken i Tararp
Fredag 15/3
Sagostund på biblioteket
Torsdag 28/3
Pubkväll i Bygdegården
Måndag 1/4
Äldreförvaltningen för äldre
Torsdag 4/4
Bingo med PRO
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

bengtbloggen

Bräknebygden


BBAB

Blekinges vänner

ronnebyrunt.se

landsbygd


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels