Söndagen den 16 februari 2020 - klockan 21:27
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 6. HAVSVIKENS ÖDEN


2008-02-11

Bild:IL

Under vikingatiden gick vattnet ända upp på en bit av den sydligaste delen av åsen vid Pagelsborg. Drygt 1 meter har landhöjningen hunnit bli sen dess.

På 1900-talet blev det intressant att vinna odlingsmark genom invallningar. Vesan nedanför Ryssberget är ett berömt exempel.

Den 10 maj 1938 hölls syneförrättning för ”Invallningsföretaget Torp-Pagelsborg m.fl.” 1 maj 1938 läste prästen upp kungörelsen i Hoby kyrka. Området tillhörde hemman inom Torp, Pagelsborg, Björstorp och Flakaryd. Området var 32 ha stort och nederbördsområdet 130 ha. Man byggde en pumpstation, som klarade 8000 liter i minuten och en lyfthöjd på 2,5 m. Sedan invallade man, grävde en kanal och täckdiken genom gyttjan. Allt kostade 20 400 kr och fungerade fram till 1972.

1990 var det andra tider! ”Omställning 90” gav bidrag för mark som togs bort från produktion. Pagelsborg fick då ett godkänt projekt för anläggning av våtmark. Bortgrävning av 7000 kubikmeter jord öppnade en vattenspegel med tre öar. Ett älsklingstillhåll för fågel.

EU vill minska näringstillförseln till Östersjön. Det har gett möjlighet till det sista bidraget. En damm på över 20 ha bakom en vall ska skapa en sötvattensjö och goda livsbetingelser för fågel. Den kommer också att fånga upp en del kväve, som annars hamnat i havet.

Vi har alltså fyra faser:
1. Odlingsbar mark skapas genom landhöjningen.
2. 1938 dämmer man viken, pumpar ut vatten och vinner ännu mer mark.
3. ”Omställning 90”. Jordbruksarealen ska bli mindre.
4. 2006 vill man ha våtmarker nära kusten av miljöskäl.

Efter Egil Norberg

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 19/2
Årsmöte PRO
Torsdag 27/2
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels