Torsdagen den 19 september 2019 - klockan 02:41
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden norra slingan

_________________________ 9. BRÄKNEÅNS DALGÅNG – Skogsbygd möter dalbygd


Birgitta Olsson 2007-10-03

I Bräkneåns dalgång finns idag den mest exploaterade åkermarken i söder, vilket utgör en del i ett mönster med bosättning och uppodling från sen järnålder och framåt.

Norr om Björkeryd börjar det traditionella gränslandet mellan dalbygd och skogsbygd. Dessa mer småskaliga marker koloniserades i om-gångar från högmedeltid och framåt. En karta från slutet av 1600-talet visar en rad ensamgårdar i norr som kontrast till de stora byarna i söder. Kring dessa gårdar har sedan en tätare bebyggelse vuxit fram.

Bönderna i Blekinges skogsbygder var mångsysslare och kombinerade jordbruk med skogsbruk och körslor. Timmer och ved hämtades till eget behov och till försäljning. Tjära utvanns i tjärdalar och kol producerades i kolbottnar. Björkved användes för att framställa pottaska, ett kaliumsalt som användes för glas- och färgtillverkning.

Det var också i de vidsträckta skogsmarkerna som det fanns utrymme att svedja eller dika ut kärr och mossar för nyodling, framförallt i sam-band med den stora befolkningsökningen på 1800-talet. Runt om i skogarna kan vi idag hitta odlingsrösen och ruiner efter torp, ofta med granskogen tätt intill husmurarna på gammal åkermark. Till de flesta byarna häruppe hörde sju eller åtta torp och 1870 utgjorde torparna en tredjedel av socknens befolkning, siffror som ger en uppfattning om en period av intensiv verksamhet i dagens betydligt tystare skogar.

De skogar du passerar norrut längs cykelleden idag har en spännande historia i sig. Förr i tiden var inslaget av ek och bok betydligt större, eftersom de träden tillhörde kronan och inte fick avverkas av jord-ägarna. Under olika perioder har skogen varit tätare eller glesare beroende på människors behov och bruk. På 1830-talet klagar myndigheterna över att man avverkar för mycket och struntar i återplantering. Sedan dess har medveten plantering,
framförallt med gran, och spontan igenväxning åter
skapat tätare skogsbestånd.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Utställning aug

skördemarknad

____________________________

Folder

Hänt i föreningarna

____________________________

SPF april

PRO juni

Bygd i Samverkan


Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Skicka till braknebygden@gmail.com
eller använd insändarlänken
längst upp till höger.

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Lördag 21/9
Skörde- och växtmarknad
Torsdag 26/9
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Lördag 5/10
Backaryds höstmarknad
Söndag 6/10
PROVA PÅ AKVARELLMÅLNING
Måndag 7/10
Caféeftermiddag
Tisdag 8/10
Räddningstjänsten informerar
Tisdag 22/10
Pubkväll i Hallagården
Söndag 27/10
Odlingsvärda rosor
Tisdag 12/11
Musik och allsång i Bygdegården
Söndag 17/11
Kransbindning
Söndag 24/11
Trädgårdsföreningens julfest
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


BBAB

SilpingenyttRonneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels