Söndagen den 16 februari 2020 - klockan 21:25
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Bräkneleden södra slingan

_________________________ 9. SVALEMÅLA GÅRD


Åke Carlsson 2008-02-11


Svalemåla gård är en gammal släktgård som ägts och drivits av samma familj från far till son och någon gång dotter sedan 1583 i minst 15 generationer. Rösen från tidig bronsålder och stensättningar från järnåldern vittnar om befolkning under många årtusenden.

1711 kom pesten, som på ett halvår dödade 1400 människor i Hoby socken d.v.s. ungefär halva befolkningen. I Svalemåla tog pesten en förödande mängd döda. En pojke, Ola 12 år, och hans mamma Kerstin Ärkilsdotter var de enda som överlevde.

Sedan följer många generationer av släkten. 1946 tog Carl-Erik och Maja över gården, som då drevs med 2 hästar och 3-4 drängar och pigor och fler när det behövdes. I ladugården fanns 16 mjölkkor och lika många kalvar, vidare fanns 3 suggor och 200 hönor. När traktor köptes 1951 så behövdes inte drängarna mer. Hästarna var kvar för att köra i skogen. Den sista hästen Flora avlivades 1966 30 år gammal. Åkermarken var 12 ha och skogen 30 ha, resten 28 ha var hagmark. På 60-talet odlades potatis, foderbetor, sockerbetor, vete, korn, råg, havre och gräs till hö.

I dag år 2006 betas all hagmark av Highland Cattle kreatur som går ute året om, och
odlingen inskränker sig till gräs till ensilage som foder till djuren under vintern. 2400 meter stenmurar på gården hålls rena från sly med maskin och med hjälp av djuren. Dessa betar också av åkerholmar, stenrösen och gamla husgrunder. Hagmarkerna betas av djuren och igenväxning hålls ibland tillbaka med maskin. I gengäld lämnar staten bidrag för det som sköts på rätt sätt.

Så tänk på att utan mulens hjälp och mycket hårt arbete, hade du inte kunnat gå på ängarna eller kunnat se de vackra stenmurarna som förfäderna byggt.

Välkommen till Svalemåla!

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 19/2
Årsmöte PRO
Torsdag 27/2
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Pubkväll i Bygdegården
Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels