Lördagen den 19 oktober 2019 - klockan 16:44
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
« Föreg. Nästa »

Hobybygden under fem år


2012-10-15

Samhälls-och Hembygdsföreningen har på sin hemsida samlat innehållsförteckningarna från sina fem Hobybygden 1995, 99, 03, 07, 11. Böckerna innehåller mer än 1000 sidor med anknytning till Bräkne-Hoby. Innehållet är spännande, roligt, tragiskt och faktarikt. Böckerna kan köpas på Bygd i Samverkans kontor i Futurumhuset.
Pris: 1995, 1999, 2003, 2007: 50:-
          2011: 125:-


Innehållsförteckning till Hobybygden 1995, 1999, 2003, 2007, 2011

 

 

1995, 173 s.

Folke Wirén, Historien om Runamo, 16 s
Folke Wirén, Kungastenen i Svenstorpsmarken, 8 s
Agnes Wirén, Tre häradshövdingar, 16 s
Agnes Wirén och Anna Klemedtson, Thornskan 5 s
Agnes Wirén, Han som bestämde var skolan skulle stå,  5 s    (Gäller folkhögskolans tillkomst)
Johan Fredrik Pagels, Sjelfbiografi, 3 s
Sölve Ossianilsson, Patron med knalleffekter, 6 s, ( Om Carl Magni på Skogdala)
Kalle Bergman, Ett svårskött pasorat, 5 s, (Om bråk i församlingen på 1670-talet)
Agnes Wirén, Vi och vår bygd, 9 s
Göran Göransson, Hoby gästgiveri, 5 s
Folke Wirén, Människor vid en sjö, 9 s, (Om människor vid Blanksjön och deras möten med naturgudar)
John Nilsson, Några ungdomsminnen 8 s, (Stenhuggarminnen)
Agnes Wirén, Flickan från Mörtjuk som fick skriva med guldpenna 8 s, (Ett emigrantöde)
Ellen Lindegren, Besök på en gammal gård, 5 s, (Barndomsminne Biskopsmåla gård)
Bertil Persson, Mörtströmmens historia, 2 s
Bertil Persson, Elektriciteten kommer till byn, 3 s
Bertil Persson, Tillbakablick, 1 s
Vårplöjning,1 s  (en dikt)
Sven Göran Svensson, Barndomsminnen från Silpinge, 3 s
Ulla Ehrenstråle, Agnes Albrecht 1879 – 1961, 5 s
Klas Wennerberg, Intervjuer med väverskor,4 s
Bref till Karlshamns Allehanda – 1915, 3 s ( Majblommekommitténs bazar i kommunalhuset)
Ann-Marie Elmqvist, Ola Olson 1901 – 1973, 8 s, (En konstnär och ett original)
Åke Wolgast, Utdikningsföretag i Hakarp – Väby, 6 s
Klas Wennerberg, Hembygdsmuseet i Bräkne-Hoby, 4 s
Madli Kurdve, Folkrörelsearkivet i Blekinge, 4 s
Erik Erlandsson-Hammargren, Många bäckar små 6 s,
Roland Gustavsson, Landskapsförändringar inom vår egen tid, 22 s

 

Hobybygden 1999, 223 s.

Per Hesselhielm, Mordet på silverknallen, 47 s
Sven Nilsson, Barndomshemmet, 4 s
Sven Nilsson, Religiöst liv, 5 s
Sven Nilsson, Några kvinnoporträtt, 2 s
Sven Nilsson, Anna Olsson, 2 s
Sven Nilsson, Mjölk, 5 s
Klas Wennerberg och Leopold Andersson, Mera om mjölk, 5 s
Sven Nilsson, Änglavakt, 2 s
Sven Nilsson, Svalhult 1 s
Sven Nilsson, Sill, 5 s
Agnes Wirén, Bertil Svensson och Annie Karlsson, Mera om sill, 3 s
Aron Johansson, Gyöhistoria, 6 s
Ingvar Nilsson, När jag var barn, 8 s ( Minnen från klackfabriken)
Erland Alexandersson, Bräkne-Hoby församlings historia, 31 s
Inga Ryberg, Min morfar C.R. Svensson – en bygdens man 14 s
Carmen Bladh, Hoby 6:6, 3 s
Ove Gustavsson, Sjöarp, 25 s
Hans – Jürgen Schmitz, Om utvandring till Tyskland från nödåren 1867 – 1869 till sekelskiftet, 8 s
Gerd Hansson, Silpinge, en by mitt i Blekinge, 3 s
Kjell G.G. Johansson, Järnaviks bad- och campingplats, 9 s
Annika Otfors, Ett släktforskarporträtt, 5 s
Vanja Jonsson, Domböckerna berättar, 9 s
Klas Wennerberg, Prosten Brocks medalj har kommit tillbaka till Hoby, 4 s
Klas Wennerberg, Första byn på nätet med skola mitt i byn

 

Hobybygden 2003, 190 s.

Agneta Wirén, Agnes Wirén, 50 år som folkbildare, 13 s
Gustav Fredriksson, Sjöarp, 13 s
Kerstin Lindquist, Litauenhjälpen, 13 s
Göra Persson, Evaryds kvarn under 600 år, 25 s
Kjell G.G. Johansson, Hoby Musikkår 100 år 1903 – 2003, 22 s
Artikel i Blekinge Läns Tidning i juni 1977 av EVE, 3 s
Göran Persson, Ett bygdedrama och dess rättsliga efterspel – Om torparen Martin Tovessons tragiska död, 21 s
Judith Skörsemo, Hobyleden, 3 s
Göran Göransson, En färd genom Hoby skogsbygd, 7 s
Birger Pagels, Hoby skola, klass 1 – 6 1943 – 1949, 8 s
Disa Lundgren, Lillagärde skola, 10 s
Hoby genom 100 år: Ur Karlskronatidningen N:r 259, Tisdagen den 7 november 1916.
Hoby förr och nu, 5 s
Klas Wennerberg, Vad har hänt med en by som Hoby, Hurdan var den, vad blev det av den och hur kommer den att bli? 2 s
Klas Wennerberg, En fornminnestyp - block på underliggare – rikt representerad i Hobybygden, 7 s
Klas Wennerberg med Vanja Jonasson och Per Frödholm som källforskare,
Pesten i Hoby 1711, 14 s
Per Frödholm, Bräkne härads dombok 1700 – 1750, 6 s
Sven Nilsson, Från Tröskvandring till skördetröska, 2 s
Ulla Wennerberg, Röda korset i Bräkne-Hoby, 5 s

 
Hobybygden 2007 plus Bräkneleden 227 s.

Roland Gustavsson, Bräkneåns dalgång, 18 s
Lis Björkhem, I min barndoms Hakarp, 17 s
Barbro Nyström, Barndomsminnen från Hoby bryggeri, 4 s
Birgitta Olsson, ”Att få vatten på sin kvarn”, 13 s
Carl - Gustaf Andersson, Sågverket, 9 s
June Rydgren, Hobyflicka avslöjade änglamakerska, 10 s
Inge Nilsson, Kalla – Nissen, (om en spelman), 4 s
Lilian Orrgren, Varför släktforska, 4 s
Per Frödholm, Hakarps by och tre mäktiga släkter, 10 s
Rune Bengtsson, Hobygranen, 4 s
Ella Degrells brev (en lärarinna berättar om sin utbildning och första tjänstgöring, 1 s
Klas Wennerberg, Byahorn från Svenstorp, 4 s
Klas Wennerberg, Bygd i samverkan 5 s

Sedan följer en text med färgtryck som också kom ut som särtryck tillsammans med Bygd i samverkan med titeln Bräkneleden, Bräkneåns dalgång, en guide som tolkar natur och kultur, 110 s.

Underrubriker: Bräkneåns dalgång, Roland Gustavsson. Markutnyttjande och kolonisation under förhistorisk tid, Thomas Persson.  Geologin,  Bebyggelse, Byaliv och skiftesreformer, Kommunikationer, Klas Wennerberg. Näringslivet i korthet, Natur och kultur, Birgitta Olsson. Några personliga smultronställen längs ån, Roland Gustavsson.

Guiden är också försedd med karta till följande skyltar utefter Bräkneån.  Av  Erik Erlandsson-Hammargren: Bräkneåns fiskar,  Sävsjömåla - Livet i ån,  Örseryds kvarn – livet i ån, Bräkneåns fauna och Laxtrappan vid Björstorps kvarn. Efter Göran Persson: Evaryds kvarn.  Jesper Bergman: Hoby Kulle och vägar, Sonekulla och Hakarpsdalen. Thomas Persson: En kultplats från bronsåldern.  Efter Egil Norberg: Havsvikens öde. Efter Kjell G.G. Johansson:  Bad och camping. Åke Carlsson: Svalemåla gård. Leif Olsson: Gyön.  Jörgen Garnegård: Fisket, Jord och skogsbruk – Garnanäs och Stenindustrin.  Efter Bertil Persson: Vårfiske i Mörtströmmen 1926. Nils-Gunnar Johannesson:Täckdikning – grunden för effektiv växtodling. Klas Wennerberg: Hällristning, röse och skålgropar,  Björstorps kvarn,  Båknaberget, Fornlämningar – yngre bronsålder och järnålder vid Ågeberg,  Kalvakullen, Mörtjuk, Utsiktspunkt med bronsåldersröse,  Runamo,  Byggnader kring denna punkt, Thornskan, Jättegrytor, Reningsverket, Snittingefallet,  Pestkyrkogården 1711, Trollakyrka, Block på underliggare och Kungastenen. Birgitta Olsson: Tjärö, Hjälmsa,  Grustäkt Lillagärde, Hjälmsafallen, Trånhem, Näckahallen,  Björkeryd, Bräkneåns dalgång – skogsbygd möter dalbygd, Skog och bete, Bårabygd, Sävsjömåla, Sävsjömåla – Örseryds kvarnar, Örseryds mader, Vägar och broar, Strömmahejan, Svalhult, Kameleonten och Dönhult.

 

Hobybygden 2011, 248 s.

Inge Nilsson, Ekens historia – Täckfabriklen i Örseryd, 6 s
Göran Persson, Schacket har hävdat sig väl i Bräkne-Hoby, 8 s
Göran Persson, Sigge – jägaren och berättaren, 10 s
Gerda Waern. Möte med Gyön, 4 s
Birger Pagels, Svenstorps gård, 9 s
Birger Pagels, Så och skörda vid 1900-talets mitt – Ett jordbruksår, 9 s
Birger Pagels, Mina allra första minnen, 12 s
Ann-Christin Bäck, Carina Gustafsson, Karin Wennerberg, Tre Hobytjejer födda 1959 berättar, 14 s
Kring Sandgraven och Svenmanska parken – fotodokumentation, 20 s
Klas Wennerberg, Stig Svensson – fotograf, företagare och kulturperson, 8 s
Bildkavalkad genom museets foton tagna av Stig Svensson, 38 s
Karneval 1961, 20 s
Karneval 1962, 9 s
Klas Wennerberg, Haldafabriken och Bräkne-Hoby, 49 s
Karin Pagels, Företagshälsovården som jag minns den, 3 s
Sverker Carlgren, Bräkne-Hoby – ett expanderande samhälle, Bostadsutvecklingen 1959 – 1995, 7 s
Ingegerd Lindén, Bräknetrampen blev största cykelarrangemanget i länet, 9 s
Bygd i Samverkans ansökan till ”Hela Sverige ska leva”, 3 s
Klas Wennerberg, Bygd i Samverkan under fyra år, 6 s

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

utst. okt.

____________________________

Folder

Hänt i föreningarna

____________________________

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Söndag 20/10
Gudstjänst med Axplock
Tisdag 22/10
Pubkväll i Hallagården
Söndag 27/10
Odlingsvärda rosor
Tisdag 12/11
Musik och allsång i Bygdegården
Söndag 17/11
Kransbindning
Söndag 24/11
Trädgårdsföreningens julfest
Tisdag 26/11
Smörgåsbord i Hallagården
Söndag 8/12
Julmarknad Pensionat Järnavik
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


BBAB

SilpingenyttRonneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels