Lördagen den 19 oktober 2019 - klockan 16:58
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
« Föreg. Nästa »

Sekreteraren Tommy Johanssons minnesanteckningar från dagen


Tommy Johansson 2010-09-07


Resan

Klockan 9 startade bussresan från kommunalhuset i Ronneby men många resenärer hoppade på vid Ekebacken i Bräkne-Hoby. Resan gick upp till Lanthandeln. Christer berättade senare om den mycket positiva utvecklingen som skett. Det gäller att satsa för att det ska bli en positiv utveckling. De behöver troligen bygga ut och förändra logistiken i framtiden för att klara utvecklingen.
Ove Nielsen ordförande i Bräkne-Hoby trädgårdsförening berättade om att det finns en massa förslag om försköningar i centrum som diskuterats med kommunen men få av dem har fått gehör. Något vi lyckats med, är att med Elias hjälp belysa en ek, Blekinges landskapsträd. En mycket konkret sak som togs upp är återvinningsområdet som borde flyttas (nedanför slänten) och tömmas oftare, nu är det lördag och redan fullt. Vidare förbättringsmöjligheter är staketet mellan vägen och bangården men här är det svårt att veta var man skall vända sig.
Nästa stopp var vid Elias där han själv steg på bussen och berättade att sedan han köpte gamla Sparbankshuset 2009 har utvecklingen varit mycket positiv. I huset finns idag 12 företag som har adress Häradsvägen 18. Nya projekt är att renovera huset på ödetomten samt bygga energiparhus intill. Han har också köpt det blå huset på andra sidan gatan och räknar med att fylla även det, men vad man kan göra med den hemska blå plåtfasaden har han ännu inget svar på.
Vi passerade Linslöjden, Hobyskolan, gamla kommunhuset och vår mycket gamla kyrka. Vid Folkhögskolan klev rektor Erik Erlandsson-Hammargren på och berättade lite om skolan och dess historik.
Bräkneåns högsta vattenfall Snittingefallet har röjts så att det syns från vägen och gjort tillgängligt. Professor Roland Gustafsson poängterade området kring de fyra vägarna som är vad besökare först möts av när de kommer till Bräkne-Hoby och hur viktigt det är att en plats som Snittingefallet görs både synlig och tillgänglig. Resan vände sedan söderut. När vi passerade informationsplatsen på väg mot Mörtjuk berättade Klas Wennerberg att bygd i samverkan har tolkat block på underliggare som att blocket är samhället och det vilar i ena änden på två stenar som symboliserar yrkeslivet och det ideella arbetet, de två andra stenarna symboliserar skolan och hemmet. I Mörtjuk finns det största block på underliggare och är väl värt ett besök.
Här finns ett stort önskemål om att förbinda Bräkne-Hoby och de södra delarna med cykel- och gångvägar.
Nere vid Järnaviks camping steg Stefan på och berättade lite om campingen som haft en mycket positiv utveckling. Han har byggt ett antal nya stugor och satsningen på serveringen har varit lyckad. I Järnaviks hamn blev det avstigning för att sträcka på benen. Innan avfärd steg Bengt Petersson på och berättade lite om Järnaviks segelsällskap (JSS). Tjärö har 50000 besökare varje år och Tjäröbåten utgår härifrån, många av dessa besökare, ofta barnfamiljer, undrar var toaletten finns. Nu finns det inget vatten eller avlopp så det är något turister och JSS önskar sig.
Resan fortsatte nu via Hjälmsa upp till Örseryds kvarn, som är i behov av renovering och ned till Örseryds skola. Flera talade här bland annat om skolan som ägs av kommunen. Norra samhällsföreningen skulle vilja renovera den men samtidigt står den på kommunens säljlista. För två år sedan skickades en skrivelse till kommunen om detta men de har ännu inte fått svar. Vidare talades om att Bräkneåns dalgång fortsätter norr om Örseryd här borde rustas så att dalgången blir tillgänglig och att vi får en utökning av cykelleder och vandringsleder.
Uppstigning och färd mot Strångamåla hembygdsgård. På vägen berättade vår chaufför Roger Lindén lite om de platser vi passerade såsom det nyöppnade kaféet skomakartorpet. Det visar sig att varenda backe har sitt eget namn och historia.
Väl framme i Strångamåla tog Mats Nilsson emot oss och berättade om det långa arbetet med att rensa upp intill ån för att göra den tillgänglig. Nu när det är klart krävs bara lite underhållsröjning. Strångamåla har en lång kultur av ideellt arbete och även teater som numer är vida berömd med sin årliga Strångamålarevy. Här bjöds sedan på sopplunch av ekologiskt närodlade grönsaker och hembakt bröd tillverkat på närproducerade råvaror.
Efter lunch bar det av mot Ekebacken.

Politikerna mötte Hobyborna i Ekbacken

Bengt Mauritzson samlade alla och hälsade dem välkomna till danspaviljongen på Ekebacken. Ordet lämnades till Staffan Håkansson som berättade om resan med den fullsatta bussen och det vackra landskapet med dess otroliga möjligheter. Roland Gustafsson talade om den otroliga skatt vi sitter på om vi kan förvalta den väl och göra den känd. Dalgången är mycket utvecklingsbar både för yrkesverksamhet och fritid. Det som behövs är en tydligare kontakt mellan bygden och ån och även vidare till havet. Dalgången fortsätter också norrut icke att förglömma. Han tycker också att vi skall försöka ta tillvara på det stora engagemanget som finns i bygden.

Nu fick politikerna på podiet tillfälle att mycket kort tala om vad de hette samt vilket parti de representerade:

Folkpartiet (FP): Christian Mahrle
Sverigedemokraterna (SD): Rolf Fredriksson
Ronnebypartiet (RP): Sune Håkansson
Centerpartiet (C): Kenneth Michaelsson
Moderaterna (M): Roger Fredriksson
Kristdemokraterna (KD): Willy Persson
Vänstern (V): Erik Ohlsson
Miljöpartiet (MP): Sylvia Edwinsson och Nils Erik Mattsson
Samtliga deltagare tackade för den mycket trevliga resan.

Första frågan var vad de olika partierna har för idéer om Hobybygden.

FP: Hela kommunen skall växa. Boendet är viktigt. Vatten och avlopp i Järnavik. De har ett 8-punktersprogram där de bland annat säger att Hjärtats fröjd skall fortsätta, vindkraft byggs vidare på och lagen om valfrihet vad gäller boendet skall uppfyllas.
SD: Vill ha en levande landsbygd och en livskraftig tätort. De vill ha fler lägenheter och mer boende och vill bygga vidare på vård och omsorg.
RP: Tycker att Bräkne-Hoby skulle kunna skapa en kommundelsnämnd och på detta vis få större inflytande över vad pengarna används till. Det skulle behöva byggas lägenheter, VA-nätet i kustbygden bör byggas ut och Karl-Oskarskolan borde kunna ha ett högstadie i Bräkne-Hoby.
C: Har gjort ett utvecklingsprogram. Engagemanget är viktigt och startar dialogen så att utvecklingen går framåt. Viktiga frågor är boende, infrastruktur, och att landsbygden måste hållas öppen.
M: Idag har Bräkne-Hoby bevisat engagemanget genom anordnandet av kunskapsresan. De kommer att ansvara för att bibehålla servicen. De är öppna för diskussion om skolan. Det behövs entreprenörer som skapar arbete. VA i kustbygden är något som bör byggas ut.
KD: Skolan har skapat problem i kommunen. Lyhördheten var mycket dålig under debatten. VA är dyrt på landsbygden.
V: Står bakom skolans nedläggning. Positivt med aktiviteter såsom Kajak på Tjärö och Bräknetrampen. Jobben är det viktigaste, boendet är sekundärt och löser sig när jobben är ordnade.
S: Det var ett klokt beslut att lägga ned skolan. En ny utvecklingslinje är att ta tillvara på engagemanget och stötta.
MP: Turisterna skall få se det vackra. Bygg vidare på kommunikationer och bättre IT-förbindelser. Vi får inte lägga ned skolor. Utveckla biogas på landet. Omstrukturera flyget som inte är försvarbart.

Var skall pengarna komma från undrar Lasse Bourelius?

RP: Vi vet ungefär hur mycket Bräkne-Hoby kostar idag, troligen skulle dessa pengar kunna fördelas bättre.
C: Inte bra med kommundelsnämnd, men mindre beslut.
S: Vi måste se på vad som är bäst för hela kommunen. Besluten skall vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.
MP: Det är inte hållbart att exploatera mer i kustbygden.
V: Det fungerar mindre bra med en kommundelsnämnd. Att vara med ideellt i föreningar ger bättre resultat.
KD: Tycker inte att en kommundelsnämnd skulle ge bra resultat utan det är bättre med en dialog.
M: Kommundelsnämnder fungerar inte bra på andra ställen. Bättre med en bra dialog.
RP: Det är sant att kommundelsnämnder inte fungerar bra på alla håll. Men de som fungerar bra är de som har människor som är engagerade och det finns det gott om i Hoby.
C: Lyssna på dialogen är viktigt liksom rätten att välja.
FP: Dialogen har blivit bättre, exempel på detta är Hjärtats fröjd och Ronneby NU. Hoby företagarförening bjuds in att deltaga i näringslivsrådet i Ronneby under nästa termin.

Roman von Buxhoeveden undrar: Var det bra att slå sönder skolan? Och rörelsehindrade har svårt att ta sig in på många ställen i kommunen och det förenklas inte av att tveksamma regler om vilka hjälpmedel som tillhandahålls?

S: Angående hjälpmedel finns en speciell handläggare i kommunen att vända sig till, och kommunen känner till problemen med framkomlighet. Skolbeslutet var klokt.
RP: Kommunen kollade inte alternativen och därför står vi där vi står idag.
C: Det lyssnades inte i skolfrågan.
V: Det handlar om att pengar flyttades inte att det skulle vara en besparing.
Staffan frågar: När kommer ungdomarna in i politiken?
S: Nu, alla partier vill ha fler ungdomar.
M: Alla vill ha fler ungdomar men partierna är för tråkiga.
C: Tror att det beror på att de etablerade politikerna tar demokrati för lättvindigt och självklart.
FP: Har nyligen fått en del ungdomar tyvärr för sent för att de skall vara valbara.
MP: Har fått tre nya män men inga kvinnor, detta är ett annat problem.

Sissa Pagels säger att om ni vill få ungdomar så måste ni komma till ställen där de finns såsom skolorna.

RP: Väcker politiska frågor i skolan för att få elever intresserade.
C: Vi finns på skolorna redan.
MP: Hade nyligen en husvagnsturné som de tänkte avsluta på Folkhögskolan men de var inte välkomna.
Sissa: De kanske tror att det är för stort eller för svårt?

Carina Olsson: Det saknas boende för unga och äldre vad vill ni göra åt det? Telia säger att de skall börja plocka ned sina kopparledningar hur skall IT på landsbygden se ut i framtiden?

FP: Kommunen bygger normalt inte utan ger förutsättningar, eventuellt kan Ronnebyhus bygga.
V: Var negativa till Vidablick. Ronnebyhus skall bygga 8 lägenheter i Bräkne-Hoby, utbyggnad måste ske.
RP: Bygg snabbt ett antal lägenheter.
C: Vi måste komma igång med byggnation.
M: Vi måste bygga. Diskussionen om att det är för dyrt har alltid funnits. De nybyggda skall gå till de äldre och ungdomar i sin tur ta över det billigare boendet som blir ledigt.
S: Vill inte bygga, speciellt inte Ronnebyhus. Vill heller inte bygga ut bredbandet.
RP: Det saknas boende i Listerby och Bräkne-Hoby men det står tomt i Ronneby.
KD: Vi har under flera år inte lyckats med de försök som gjorts.

Bo Nilsson undrar över VA-frågan utmed kustbygden?

S: Järnaviks camping skall lösas men kanske inte genom kommunalt vatten.
FP: Vi måste lösa detta.
C: Kan inte lova något men det måste ses över och frågan är prioriterad.
M: Vill driva frågan vidare.
KD: Det är inte några stora tekniska problem så, ja det fixar vi.
MP: Det finns nya tekniska lösningar som borde övervägas.

Hur mycket pengar får kommunen in från Hoby och hur mycket kommer tillbaks?

S: Vet inte men pengarna fördelas till de ställen där de behövs bäst.
RP: Det är tveksamt om det kommer tillbaks så mycket som betalas in.

Kommer lekparker att uppgraderas?

FP: Det är ett känt problem att standarden är dålig.
RP: Det finns 54 lekparker i Ronneby och parkförvaltningen har fått resurser att renovera två om året.
S: Det är tekniska nämnden som tar beslut om detta.

Klas Wennerberg undrar över Blekingearkivets framtid?
 
S: Ja, de har varit hotade och det pågår diskussioner om hur det skall lösas då de nuvarande lokalerna också är för små för framtiden.
V: Vet inget om Blekingearkivet. Politik är svårt eftersom det är så brett och stort så att efter 4 år så var detta fortfarande helt okänt.
C: Viktigt att vi räddar det.
M: Viktigt att vi räddar det.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

utst. okt.

____________________________

Folder

Hänt i föreningarna

____________________________

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Söndag 20/10
Gudstjänst med Axplock
Tisdag 22/10
Pubkväll i Hallagården
Söndag 27/10
Odlingsvärda rosor
Tisdag 12/11
Musik och allsång i Bygdegården
Söndag 17/11
Kransbindning
Söndag 24/11
Trädgårdsföreningens julfest
Tisdag 26/11
Smörgåsbord i Hallagården
Söndag 8/12
Julmarknad Pensionat Järnavik
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


BBAB

SilpingenyttRonneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels