Torsdagen den 15 april 2021 - klockan 12:34
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
« Föreg. Nästa »

Byn Svalehult förr och nu


Karl-Eric Johansson 2011-03-01


Från att ha varit en aktiv by  med hundra boende och bland annat skvaltkvarnar, tjärdalar, lertag och linberedningsplatser har nu Svalhult endast fyra fast boende kvar.

Byn Svalehult ligger ca. en mil norr om Bräkne-Hoby utmed gränsen i väster mot Karlshamns kommun, som i byadialekt uttalas "Schalhult" och som enligt gamla jordeböcker 1583/84 skrives som Sualleholtt senare stavades namnet Sualeholdt.
Ytan för hela Svalehult utgör ca. 200 ha.

Skogsbeståndet består av blandat löv och barrskog, jordmånen är i huvudsak moränlik. Skogen med skogsbruket av idag är som i övriga delar av landet det mest värdefulla.

År 1864 delades gården i två s.k. tolvftedelar och därmed en gårdsklyvning från två till sex brukningsdelar samtidigt bebyggdes de mangårdsbyggnader upp för alla de olika hemmanslotterna och i likhet med den bebyggelser som nu finns. I denna skogsbygdsby med mindre jordbrukenheter har genom alla år många människor levat genom hårt arbete och vad naturen gav. Under början på 1900-talet såldes tjära och ek, även barken av ek (till garverier) via Järnavik till goda priser.

Från 100 till 4 invånare

Genom en titt i de gamla kyrkoarkivalierna kan man få en bild av många människors levnadsöden och kamp för livsuppehället. En bild av husförhörslängden anno år 1791 bestod byn av endast en gård med flera torp och båtsmanstorp. Vid denna tid fanns det ca 50 personer knutna till byn och i slutet på 1800-talet fanns det mer än 100 personer. Nu i skrivande stund finns det bara 4 fast boende personer och ett 10-tal sommarboende. Av denna sammanställning framgår klart hur det står till i de allra flesta glesbygder.

Enbart på den ena gården finns nu idag grunder efter två båtsmanstorp som då beboddes av en båtsman Frisk och en annan med namn båtsman Granat (Anton Carlsson). Vidare finns torpgrunder kvar efter en torpare som hette BorstagsKalle och en vid namn Karl Folin.

Stor aktivitet i byn genom åren

På samma gård finns lämningar kvar från två skvaltkvarnsplatser i två olika bäcksystem, två tjärdalar, lertag och linberedningsplats. Detta vittnar om all aktivitet i byn genom åren, en allmän plats för samåkningsuppställning av hästfordon, liknande de platser som idag nyttjas för uppställning av bilar, men då gällde det kyrkobesök.
En gemensam tvätt och bykplats fanns med separat gemensam stig till sjön Hagesgölen samt flera grus och jordtag för underhåll av vägarna. Allt var noga noterat på laga skifteskartan över byn.
Nu är alla gamla allmänningar inköpta av resp. markägare.


Uppgiftrna sammanställda av Karl-Eric Johansson
i Svalehult den 8 februari 2007


Tipsa en vän     Skriv utvädret

___________________________

Friman

____________________________

Bygd i Samverkan
ställer upp!
leveranser

Bygd i Samverkan ställer upp ideellt, i samarbete med Ronneby Kommun, med utkörning av varor till de i riskgruppen i Bräkne-Hoby.

____________________________

Hänt i föreningarna

CORONA-INFO:Salsjön


Tipspromenader Silpinge

_______________________

Folder

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Det finns inga kommande händelser i kalendern.
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Bräknebygden


Det händer i Bräkne-Hoby

Kulturhuset

kyrkan


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader


Silpinge-nytt

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels