Lördagen den 29 februari 2020 - klockan 01:10
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
« Föreg. Nästa »

Från hundra till fyra innevånare

Byn Svalehult förr och nu


Karl-Eric Johansson 2011-03-01


Från att ha varit en aktiv by  med hundra boende och bland annat skvaltkvarnar, tjärdalar, lertag och linberedningsplatser har nu Svalhult endast fyra fast boende kvar.

Byn Svalehult ligger ca. en mil norr om Bräkne-Hoby utmed gränsen i väster mot Karlshamns kommun, som i byadialekt uttalas "Schalhult" och som enligt gamla jordeböcker 1583/84 skrives som Sualleholtt senare stavades namnet Sualeholdt.
Ytan för hela Svalehult utgör ca. 200 ha.

Skogsbeståndet består av blandat löv och barrskog, jordmånen är i huvudsak moränlik. Skogen med skogsbruket av idag är som i övriga delar av landet det mest värdefulla.

År 1864 delades gården i två s.k. tolvftedelar och därmed en gårdsklyvning från två till sex brukningsdelar samtidigt bebyggdes de mangårdsbyggnader upp för alla de olika hemmanslotterna och i likhet med den bebyggelser som nu finns. I denna skogsbygdsby med mindre jordbrukenheter har genom alla år många människor levat genom hårt arbete och vad naturen gav. Under början på 1900-talet såldes tjära och ek, även barken av ek (till garverier) via Järnavik till goda priser.

Från 100 till 4 invånare

Genom en titt i de gamla kyrkoarkivalierna kan man få en bild av många människors levnadsöden och kamp för livsuppehället. En bild av husförhörslängden anno år 1791 bestod byn av endast en gård med flera torp och båtsmanstorp. Vid denna tid fanns det ca 50 personer knutna till byn och i slutet på 1800-talet fanns det mer än 100 personer. Nu i skrivande stund finns det bara 4 fast boende personer och ett 10-tal sommarboende. Av denna sammanställning framgår klart hur det står till i de allra flesta glesbygder.

Enbart på den ena gården finns nu idag grunder efter två båtsmanstorp som då beboddes av en båtsman Frisk och en annan med namn båtsman Granat (Anton Carlsson). Vidare finns torpgrunder kvar efter en torpare som hette BorstagsKalle och en vid namn Karl Folin.

Stor aktivitet i byn genom åren

På samma gård finns lämningar kvar från två skvaltkvarnsplatser i två olika bäcksystem, två tjärdalar, lertag och linberedningsplats. Detta vittnar om all aktivitet i byn genom åren, en allmän plats för samåkningsuppställning av hästfordon, liknande de platser som idag nyttjas för uppställning av bilar, men då gällde det kyrkobesök.
En gemensam tvätt och bykplats fanns med separat gemensam stig till sjön Hagesgölen samt flera grus och jordtag för underhåll av vägarna. Allt var noga noterat på laga skifteskartan över byn.
Nu är alla gamla allmänningar inköpta av resp. markägare.


Uppgiftrna sammanställda av Karl-Eric Johansson
i Svalehult den 8 februari 2007


Tipsa en vän     Skriv utvädret

Årsmöte

_____________________________

Bräknetrampen


Folder

Hänt i föreningarna

PRO dec

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Söndag 1/3
Årsmöte Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening
Onsdag 4/3
Bokcafé Ängeln
Fredag 6/3
Sagostund på biblioteket
Söndag 8/3
RADIOGUDSTJÄNST i Bräkne-Hoby kyrka
Måndag 9/3
Bygd i Samverkan årsmöte
Tisdag 10/3
KiAs Butik visar scapbooking
Torsdag 12/3
IT-vägledning på biblioteket
Binbo
Söndag 15/3
Idrotten i Hoby
Onsdag 18/3
Countrymusik
Söndag 22/3
Stickcafé i församlingshemmet
Torsdag 26/3
Trivseleftermiddag i församlingshemmet
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


Silpinge-nytt

BBAB


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels