Lördagen den 23 februari 2019 - klockan 07:46
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
« Föreg. Nästa »

Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening


2008-11-28


_________________________________________________________


-  Föreningen har ett museum intill kyrkan som när som helst visas på förfrågan.

-  Föreningen har givit ut Hobybygden 1995, 99, 03, 07, 2011 och 2015  på vardera ca 220 sidor som berättar om bygden förr och nu.

-  Föreningen ordnar årligen ca 8 föreläsningar och utfärder.

- Föreningen yttrar sig till kommunen i olika frågor.-  Föreningen genomför intervjuer, ordnar föremål, bevarar dokument, foton, musik- och andra disketter, upptecknar intervjuer m.m.

-  Föreningen tar emot dokument, artiklar, foton och berättelser. Föremål tas emot i begränsad  utsträckning eftersom museet saknar plats.

-  Föreningen ordnar studiecirklar och har en permanent museicirkel, som arbetar med museet.

- Föreningen har ett tidningsklipparkiv som sträcker sig över 25 år med fullständiga sökregister (även namnregister) över alla artiklar i Blekingetidningarna som berört Bräkne-Hoby

- Föreningen representeras i Bygd i samverkan och deltar där i styrelsen och med arbetekring  projektansökningar och projekt.

- Hemsidan brakne-hoby.se är föreningen delaktig i.

- Föreningen är medlem av Blekinge Hembygdsförbund  och Sveriges Hembygdsförbund.

- Föreningen erhåller bidrag från Ronneby kommun. 


Den gamla kommunens vapen
Den gamla kommunens vapen

2014 har Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening 350 medlemmar.

För visning av museet ring:
Klas Wennerberg 80396
Åke Persson 0761386833.


_________________________________________________________

Hobybygden under fem år


Samhälls-och Hembygdsföreningen har på sin hemsida samlat innehållsförteckningarna från sina fem Hobybygden 1995, 99, 03, 07, 11 och 15 Böckerna innehåller mer än 1000 sidor med anknytning till Bräkne-Hoby. Innehållet är spännande, roligt, tragiskt och faktarikt. Böckerna kan köpas på Bygd i Samverkans kontor i Kulturhuset (biblioteket).
Samtiliga Hobybygden kostar 50 kr. 
         


Innehållsförteckning till Hobybygden 1995, 1999, 2003, 2007, 2011

1995, 173 s.

Folke Wirén, Historien om Runamo, 16 s
Folke Wirén, Kungastenen i Svenstorpsmarken, 8 s
Agnes Wirén, Tre häradshövdingar, 16 s
Agnes Wirén och Anna Klemedtson, Thornskan 5 s
Agnes Wirén, Han som bestämde var skolan skulle stå,  5 s    (Gäller folkhögskolans tillkomst)
Johan Fredrik Pagels, Sjelfbiografi, 3 s
Sölve Ossianilsson, Patron med knalleffekter, 6 s, ( Om Carl Magni på Skogdala)
Kalle Bergman, Ett svårskött pasorat, 5 s, (Om bråk i församlingen på 1670-talet)
Agnes Wirén, Vi och vår bygd, 9 s
Göran Göransson, Hoby gästgiveri, 5 s
Folke Wirén, Människor vid en sjö, 9 s, (Om människor vid Blanksjön och deras möten med naturgudar)
John Nilsson, Några ungdomsminnen 8 s, (Stenhuggarminnen)
Agnes Wirén, Flickan från Mörtjuk som fick skriva med guldpenna 8 s, (Ett emigrantöde)
Ellen Lindegren, Besök på en gammal gård, 5 s, (Barndomsminne Biskopsmåla gård)
Bertil Persson, Mörtströmmens historia, 2 s
Bertil Persson, Elektriciteten kommer till byn, 3 s
Bertil Persson, Tillbakablick, 1 s
Vårplöjning,1 s  (en dikt)
Sven Göran Svensson, Barndomsminnen från Silpinge, 3 s
Ulla Ehrenstråle, Agnes Albrecht 1879 – 1961, 5 s
Klas Wennerberg, Intervjuer med väverskor,4 s
Bref till Karlshamns Allehanda – 1915, 3 s ( Majblommekommitténs bazar i kommunalhuset)
Ann-Marie Elmqvist, Ola Olson 1901 – 1973, 8 s, (En konstnär och ett original)
Åke Wolgast, Utdikningsföretag i Hakarp – Väby, 6 s
Klas Wennerberg, Hembygdsmuseet i Bräkne-Hoby, 4 s
Madli Kurdve, Folkrörelsearkivet i Blekinge, 4 s
Erik Erlandsson-Hammargren, Många bäckar små 6 s,
Roland Gustavsson, Landskapsförändringar inom vår egen tid, 22 s

 

Hobybygden 1999, 223 s.

Per Hesselhielm, Mordet på silverknallen, 47 s
Sven Nilsson, Barndomshemmet, 4 s
Sven Nilsson, Religiöst liv, 5 s
Sven Nilsson, Några kvinnoporträtt, 2 s
Sven Nilsson, Anna Olsson, 2 s
Sven Nilsson, Mjölk, 5 s
Klas Wennerberg och Leopold Andersson, Mera om mjölk, 5 s
Sven Nilsson, Änglavakt, 2 s
Sven Nilsson, Svalhult 1 s
Sven Nilsson, Sill, 5 s
Agnes Wirén, Bertil Svensson och Annie Karlsson, Mera om sill, 3 s
Aron Johansson, Gyöhistoria, 6 s
Ingvar Nilsson, När jag var barn, 8 s ( Minnen från klackfabriken)
Erland Alexandersson, Bräkne-Hoby församlings historia, 31 s
Inga Ryberg, Min morfar C.R. Svensson – en bygdens man 14 s
Carmen Bladh, Hoby 6:6, 3 s
Ove Gustavsson, Sjöarp, 25 s
Hans – Jürgen Schmitz, Om utvandring till Tyskland från nödåren 1867 – 1869 till sekelskiftet, 8 s
Gerd Hansson, Silpinge, en by mitt i Blekinge, 3 s
Kjell G.G. Johansson, Järnaviks bad- och campingplats, 9 s
Annika Otfors, Ett släktforskarporträtt, 5 s
Vanja Jonsson, Domböckerna berättar, 9 s
Klas Wennerberg, Prosten Brocks medalj har kommit tillbaka till Hoby, 4 s
Klas Wennerberg, Första byn på nätet med skola mitt i byn

 

Hobybygden 2003, 190 s.

Agneta Wirén, Agnes Wirén, 50 år som folkbildare, 13 s
Gustav Fredriksson, Sjöarp, 13 s
Kerstin Lindquist, Litauenhjälpen, 13 s
Göra Persson, Evaryds kvarn under 600 år, 25 s
Kjell G.G. Johansson, Hoby Musikkår 100 år 1903 – 2003, 22 s
Artikel i Blekinge Läns Tidning i juni 1977 av EVE, 3 s
Göran Persson, Ett bygdedrama och dess rättsliga efterspel – Om torparen Martin Tovessons tragiska död, 21 s
Judith Skörsemo, Hobyleden, 3 s
Göran Göransson, En färd genom Hoby skogsbygd, 7 s
Birger Pagels, Hoby skola, klass 1 – 6 1943 – 1949, 8 s
Disa Lundgren, Lillagärde skola, 10 s
Hoby genom 100 år: Ur Karlskronatidningen N:r 259, Tisdagen den 7 november 1916.
Hoby förr och nu, 5 s
Klas Wennerberg, Vad har hänt med en by som Hoby, Hurdan var den, vad blev det av den och hur kommer den att bli? 2 s
Klas Wennerberg, En fornminnestyp - block på underliggare – rikt representerad i Hobybygden, 7 s
Klas Wennerberg med Vanja Jonasson och Per Frödholm som källforskare,
Pesten i Hoby 1711, 14 s
Per Frödholm, Bräkne härads dombok 1700 – 1750, 6 s
Sven Nilsson, Från Tröskvandring till skördetröska, 2 s
Ulla Wennerberg, Röda korset i Bräkne-Hoby, 5 s

 
Hobybygden 2007 plus Bräkneleden 227 s.

Roland Gustavsson, Bräkneåns dalgång, 18 s
Lis Björkhem, I min barndoms Hakarp, 17 s
Barbro Nyström, Barndomsminnen från Hoby bryggeri, 4 s
Birgitta Olsson, ”Att få vatten på sin kvarn”, 13 s
Carl - Gustaf Andersson, Sågverket, 9 s
June Rydgren, Hobyflicka avslöjade änglamakerska, 10 s
Inge Nilsson, Kalla – Nissen, (om en spelman), 4 s
Lilian Orrgren, Varför släktforska, 4 s
Per Frödholm, Hakarps by och tre mäktiga släkter, 10 s
Rune Bengtsson, Hobygranen, 4 s
Ella Degrells brev (en lärarinna berättar om sin utbildning och första tjänstgöring, 1 s
Klas Wennerberg, Byahorn från Svenstorp, 4 s
Klas Wennerberg, Bygd i samverkan 5 s

Sedan följer en text med färgtryck som också kom ut som särtryck tillsammans med Bygd i samverkan med titeln Bräkneleden, Bräkneåns dalgång, en guide som tolkar natur och kultur, 110 s.

Underrubriker: Bräkneåns dalgång, Roland Gustavsson. Markutnyttjande och kolonisation under förhistorisk tid, Thomas Persson.  Geologin,  Bebyggelse, Byaliv och skiftesreformer, Kommunikationer, Klas Wennerberg. Näringslivet i korthet, Natur och kultur, Birgitta Olsson. Några personliga smultronställen längs ån, Roland Gustavsson.

Guiden är också försedd med karta till följande skyltar utefter Bräkneån.  Av  Erik Erlandsson-Hammargren: Bräkneåns fiskar,  Sävsjömåla - Livet i ån,  Örseryds kvarn – livet i ån, Bräkneåns fauna och Laxtrappan vid Björstorps kvarn. Efter Göran Persson: Evaryds kvarn.  Jesper Bergman: Hoby Kulle och vägar, Sonekulla och Hakarpsdalen. Thomas Persson: En kultplats från bronsåldern.  Efter Egil Norberg: Havsvikens öde. Efter Kjell G.G. Johansson:  Bad och camping. Åke Carlsson: Svalemåla gård. Leif Olsson: Gyön.  Jörgen Garnegård: Fisket, Jord och skogsbruk – Garnanäs och Stenindustrin.  Efter Bertil Persson: Vårfiske i Mörtströmmen 1926. Nils-Gunnar Johannesson:Täckdikning – grunden för effektiv växtodling. Klas Wennerberg: Hällristning, röse och skålgropar,  Björstorps kvarn,  Båknaberget, Fornlämningar – yngre bronsålder och järnålder vid Ågeberg,  Kalvakullen, Mörtjuk, Utsiktspunkt med bronsåldersröse,  Runamo,  Byggnader kring denna punkt, Thornskan, Jättegrytor, Reningsverket, Snittingefallet,  Pestkyrkogården 1711, Trollakyrka, Block på underliggare och Kungastenen. Birgitta Olsson: Tjärö, Hjälmsa,  Grustäkt Lillagärde, Hjälmsafallen, Trånhem, Näckahallen,  Björkeryd, Bräkneåns dalgång – skogsbygd möter dalbygd, Skog och bete, Bårabygd, Sävsjömåla, Sävsjömåla – Örseryds kvarnar, Örseryds mader, Vägar och broar, Strömmahejan, Svalhult, Kameleonten och Dönhult.

 

Hobybygden 2011, 248 s.

Inge Nilsson, Ekens historia – Täckfabriklen i Örseryd, 6 s
Göran Persson, Schacket har hävdat sig väl i Bräkne-Hoby, 8 s
Göran Persson, Sigge – jägaren och berättaren, 10 s
Gerda Waern. Möte med Gyön, 4 s
Birger Pagels, Svenstorps gård, 9 s
Birger Pagels, Så och skörda vid 1900-talets mitt – Ett jordbruksår, 9 s
Birger Pagels, Mina allra första minnen, 12 s
Ann-Christin Bäck, Carina Gustafsson, Karin Wennerberg, Tre Hobytjejer födda 1959 berättar, 14 s
Kring Sandgraven och Svenmanska parken – fotodokumentation, 20 s
Klas Wennerberg, Stig Svensson – fotograf, företagare och kulturperson, 8 s
Bildkavalkad genom museets foton tagna av Stig Svensson, 38 s
Karneval 1961, 20 s
Karneval 1962, 9 s
Klas Wennerberg, Haldafabriken och Bräkne-Hoby, 49 s
Karin Pagels, Företagshälsovården som jag minns den, 3 s
Sverker Carlgren, Bräkne-Hoby – ett expanderande samhälle, Bostadsutvecklingen 1959 – 1995, 7 s
Ingegerd Lindén, Bräknetrampen blev största cykelarrangemanget i länet, 9 s
Bygd i Samverkans ansökan till ”Hela Sverige ska leva”, 3 s
Klas Wennerberg, Bygd i Samverkan under fyra år, 6 s

 

 


_________________________________________________________

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening 2014 Föreningen hade vid årets slut 290 betalande medlemmar. Styrelsen har haft fyra sammanträden. Höst- och vårprogram har föreningen lämnat i 1800 postlådor inom det gamla sockenområdet. Medlemmar på annan ort har erhållit programmen per post. Årsmöte hölls på museet söndagen den 23 mars. Kommunen har givit föreningen ett bidrag på 3000 kr och förser museet med värme.

Föreläsningar och utfärder Torbjörn Sunesson berättade om sin bok Röaby BK, en bortglömd förening i en bortglömd bygd, Klas Wennerberg talade om Bräkne-Hoby, från bondby till centralort och kulturarvsdagen den 14 september efter besök på pestkyrkogården i PRO-lokalen om krig och pest 1711, ett katastrofår för Hoby socken.

Lars-Gunnar Nilsson ledde ett besök till Halda- och ABUmuseer i Svängsta, och Bräkne-Hoby norra Samhällsförening berättade om sin verksamhet vid besök i Strångamåla och Örseryds skola.

Museet På museet visades gamla och nya filmer från Hoby och den 28 december i ett julpyntat museum en utställning av telegramblanketter samt visning av museiföremål och foton.. Museicirkeln med Nina Gunnarsson, Bo Enarsson, Ulla Wennerberg, Klas Wennerberg, Margareta Larsson, Lars-Åke och Ulla Persson arbetade 13 torsdagskvällar för att bokföra och vårda föremål och fotografier, ordna klippsamlingen, ordna utställningar, förbereda programdagar, städa och ta emot besökare. Vid flera gruppbesök och särskilda visningar har museets samlingar presenterats av ordföranden. Museet hålles alltid öppet för beställda besök och under torsdagskvällar 17,30-20,00 då museicirkeln arbetar. Under Bräknetrampen och vid Byafesten stod museet öppet liksom på söndagarna i juli och halva augusti.

Valborgsmässoafton Trots eldningsförbud samlades mycket folk till samlingsplatsen vid ”Dammen”/ grusplanen. Sångkör, Göran Göransson dragspel, Tommy Persson vårtalade med egna dikter, scouterna serverade. Hjälp av Lions med stånd och av Ingmar Nordkvist med högtalare från folkhögskolan.

Nationaldagen My Jeppsson tillsammans med sina medhjälpare visade upp barngymnasterna. Johan Andersson talade. Kören 50+ underhöll. Representation Föreningen är medlem i Blekinge Hembygdsförbund, Sveriges Hembygdsförbund, Blekingearkivet, föreningen Hoby Ekbacke genom andelar och i Bygd i samverkan genom styrelserepresentanterna Gerd Nielsen och Klas Wennerberg.

Föremål Bygd i samverkan har bekostat en kopiering av ett av museets förmål, en planka med graffiti från 1700-talet, som placeras i kulturhuset. Med hjälp av avfuktare har problem i museets arkivdel åtgärdats.

Styrelsen: Ordf Klas Wennerberg, vice ordf Kjell GG Johansson, kassör Åke Persson, sekreterare Birgitta Olsson, Vanja Stjernberg, Carl-Gustaf Andersson, Stig Meier. Suppleanter:Jan Svensson, Lars Westerberg. Revisorer: Eivor Johansson och Lisbeth Eriksson.

Föreningen tackar för medlemmarnas intresse och för de extra penningbidrag som vi fått i samband med inbetalningen av medlemsavgiften. Vi tar gärna emot foton och dokument men på grund av platsbrist inga stora föremål.

Klas Wennerberg


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Hobjer

____________________________

Folder

Hänt i föreningarna

____________________________

SPF feb

PRO sept.

Salsjön

Silpingenytt


Årsberättelse

Bygd i Samverkan


Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Skicka till braknebygden@gmail.com
eller använd insändarlänken
längst upp till höger.

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Lördag 2/3
Fest och Pub-kväll
Måndag 4/3
Äldreförvaltningen för äldre
Tisdag 5/3
Afternoonsemla med författarbesök
Torsdag 7/3
Bingo med PRO
Passionsspelen i Oberammergau
Glastillverkning i Asarum
Fredag 8/3
Disco i Silpinge
Tisdag 12/3
Klackfabriken i Tararp
Fredag 15/3
Sagostund på biblioteket
Torsdag 28/3
Pubkväll i Bygdegården
Måndag 1/4
Äldreförvaltningen för äldre
Torsdag 4/4
Bingo med PRO
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

bengtbloggen

Bräknebygden


BBAB

Blekinges vänner

ronnebyrunt.se

landsbygd


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels