Fredagen den 29 maj 2020 - klockan 23:52
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
« Föreg. Nästa »

Vad gör Bygd i samverkan?


2011-08-23

Stikkan sätter upp den fina skylten som han själv konstruerat och tillverkat.
Stikkan sätter upp den fina skylten som han själv konstruerat och tillverkat.

Ibland frågar sig folk i bygden vad Bygd i Samverkan gör. Därför har jag gjort en liten resumé över en del av vad vi gjort. Som du ser, är det faktiskt en hel del och vi kan göra mer, om vi får din hjälp!
För att få verksamheten mer effektiv håller vi på att skapa en tydlig organisation med fördelade ansvarsområden inom olika delar av vår verksamhet. Hör gärna av Dig!

Kampen för skolan

Det har gått två år sedan Högstadiet på Hobyskolan lades ned. Bygd i samverkan och föräldrarådet arbetade frenetiskt för att bevara skolan. Ekonomigruppen gjorde en utredning som konstaterade att Skolutredningen räknat fel och att högstadiet inte behövde läggas ned på grund av ekonomiska skäl. En av de största manifestationerna i Ronneby kommuns historia skedde i Ronneby med 1200 deltagare. Folkomröstning begärdes, men avslogs med utslagsröst. I efterhand har konstaterats att nedläggningen inte ledde till någon besparing. Effekten blev att Karl-Oskarskolans etablering påskyndades. Vi förlorade men vann respekt för att vi stod upp för vår skola - navet i vår landsbygd-

Vad hände sen?

Parallellt med arbetet att behålla Högstadiet satte vi oss ner och funderade på att vi ville göra något positivt och ta till vara den kraft som skapades under kampen för vårt högstadium. Vi kom fram till att vi skulle skapa Bräknetrampen. Att uppleva Bräkneåns dalgång på cykel, när sommaren nalkas och bokarna slår ut, måste få den mest kräsne att inse vilken underbar del av Blekinge vi bor i.

Bräknetrampen skapas

Målet sattes högt: 500 deltagare första året. Detta har vi slagit med råge. 2009 var vi cirka 800 deltagare, 2010 var vi cirka 650 deltagare i regn och rusk och 5 - 6 gradig temperatur och 2011 passerade deltagarantalet 1000! Landshövdingen Gunvor Engström var prisutdelare och uppmanade alla deltagare att ta med sig 5 personer till nästa år för att upptäcka hur fantastiskt Blekinge är i Bräkneåns Dalgång.

Vårt arbetsmarknadsprojekt Fas III

Hösten 2009 tillfrågades vi från Länsbygderådet om vi ville engagera oss i ett nytt arbetsmarknadsprojekt: Fas III. Vi var lite tveksamma till att börja med. Vi kände att det var ett stort ansvar att leda ett sådant projekt. Efter diskussioner kom vi fram till att i bygden finns många saker som normalt inte finns resurser att klara av. Bland annat finns ett stort antal föreningslokaler, som ständigt måste underhållas. Vår turistbod, som vi har öppen under hela sommaren, skulle vi kunna ha öppen mycket mer. Detta och mycket mer skulle kunna genomföras om vi hade hjälp. Detta var anledningen till att vi bestämde oss för att skriva på ett avtal med Arbetsmarknadsverket och starta upp projektet. Hitintills har vi haft mellan 5 - 10 personer placerade hos oss. Genom projektet fick vi råd att anställa Ingegerd Lindén att leda arbetsmarknadsprojektet, underhålla vår webbsida, utveckla Bräknetrampen och våra övriga verksamheter till bygdens bästa. Sammanfattningsvis har projektet rönt mycket stor uppskattning. Till exempel har väl alla sett vilken upprustning vår fina festplats Hoby Ekbacke har fått.

Uppfräschning av lokalerna i Strångamåla Medborgarlokal
Uppfräschning av lokalerna i Strångamåla Medborgarlokal


Projektansökan - Cykelturism i Bräkneåns Dalgång

Bygd i Samverkan avser att lämna in en projektansökan för att utveckla cykelturism i Bräkneåns Dalgång med omgivningar. Tanken är att utnyttja den marknadsföring som Bräknetrampen gett vår bygd. Oerhört mycket arbete har nedlagts för att utveckla Bräknetrampen till ett stort natur- och friskvårdsevenemang. Vår landshövding var djupt imponerad av att vi på så kort tid skapat varumärket Bräknetrampen. Vi vill nu utnyttja detta under resterande del av året, locka hit turister och låta dem uppleva Dalgången på cykel. Parallellt med detta vill vi tillgängliggöra dalgången på ett antal natursköna platser, där man kan stiga av cykeln och vandra längs ån. Vi har i ansökan tänkt oss börja vid Snittingfallet och dess omgivningar.

Nytt projekt: utveckla cykelturismen i Bräkneåns dalgång med omnejd.
Nytt projekt: utveckla cykelturismen i Bräkneåns dalgång med omnejd.


Utvecklingsplan för Bräknebygden.

I Ronneby kommuns landsbygdsutvecklingsprojekt Hjärtats Fröjd har väckts frågan att initiera och ta fram tankar om frågor som berör kommunens olika landsbygdsdelar. Tanken är att varje kommundel skall göra en utvecklingsplan att framläggas för Landsbygdspolitiska gruppen. För Bräknebygdens del blir det den 17 oktober. Kennet Mikaelsson, som är ordförande i gruppen menar att denna utvecklingsplan skall bilda underlag för kommunens handlingsprogram för Ronneby Landsbygd. Utvecklingsplanen förebereds av Bygd i samverkan och under september månad kommer alla i Bräknebygden att inbjudas till ett stormöte där man får sätta sig ner och komma med förslag och idéer. Mötet kommer att organiseras i grupparbetsform.

Vackrare centrum

I 2011 års budget reserverades 200.000 kr till en konsultutredning för försköning av Bräkne-Hoby och Hallabro. I 2012 och 2013 års budget har reserverats 500.000 kr per år för att verkställa dessa försköningsåtgärder. Från vår förenings sida och Företagarföreningen fördes ett intensivt lobbyarbete för att få in dessa satsningar i föregående års budget och som synes lyckades. Bygd i Samverkan har varit kallad till möte med parkchefen Peter Lindahl och anlitade konsulter för att ge sin syn på eventuella försköningsåtgärder. Arkitekterna kommer göra två planförslag som kommer att presenteras i höst.

Kommunalt vatten och avlopp

Bygd i Samverkan har engagerat sig i frågan om kommunalt vatten och avlopp i Bräknebygdens kustbygd. På grund av att avlopps- och vattenfrågan inte är löst får man inte bygga mer än cirka 60 - 70 m2 i planlagda områden i kustbygden. Detta förhindrar permanentbosättning och ökade skatteintäkter till Ronneby kommun. Avloppet från Järnaviks Camping är otillfredställande löst och löper på dispens till år 2015. Ett flertal möten med ledande företrädare från Ronneby kommun och Miljöteknik har ägt rum. Skrivelser i frågan har överlämnats till Ronneby kommun från stugföreningar, vägföreningar, Företagarföreningen och Bygd i Samverkan med flera.

Ola Pagels
h-ola.pagels@tele2.se


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Bygd i Samverkan
ställer upp!
leveranser

Bygd i Samverkan ställer upp ideellt, i samarbete med Ronneby Kommun, med utkörning av varor till de i riskgruppen i Bräkne-Hoby.

____________________________

Bräknetrampen

____________________________

Hänt i föreningarna

CORONA-INFO:Salsjön


Tipspromenader Silpinge

_______________________

Folder

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Tisdag 2/6
Tipsrunda från PRO-lokalen
Friluftsdag på Björkvallen, Hallabro
Lördag 6/6
Nationaldagsfirande i Ekebacken INSTÄLLT
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Bräknebygden


Det händer i Bräkne-Hoby

Kulturhuset

lions loppis

kyrkan


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader


Silpinge-nytt

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels