Måndagen den 15 oktober 2018 - klockan 15:02
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
« Föreg. Nästa »


Årsmöte PRO


2018-03-20

Hasse Appelqvist försöker att lära sej spela på oljefat
Hasse Appelqvist försöker att lära sej spela på oljefat

Årsmöte 21 febr 2018

Mötet öppnades av ordf Gunn Svedberg, som hälsade de 55 medlemmarna välkomna, som trots snö, OS och sportlov, hade tagit sej till PRO-lokalen.

Extra välkommen till Leif-Owe "Hubbe" Hubertsson samt Birgitta Jönsson från Hällaryd/Åryd PRO.

Mötet var utlyst på rätt sätt och dagordningen godkändes. En ny medlem hälsades välkommen med en applåd.

Inbjudan till Bräkne Byafest 26 juli, där vi medverkar med info om PRO, som tidigare år.

Inbjudan till PRO Örkened "I folkparkens tjänst", 20 mars, en kväll med Wisex. Finns på anslagstavlan.

Information ang hantering av personuppgifter.

Inbjudan till Svängsta Medborgarhus 20 mars ang Hälsa. Finns på anslagstavlan.

Rapport om att lokalen är ommålad utvändigt av Ronneby Kommun samt att en ny köksfläkt satts upp i köket. 

Särskilt tack till Viking Johansson för hans montering av fläkten.

Ordf rapporterade från Distriktsmöte samt Samrådsmöte och Lars-Gunnar rapporterade från BBAB:s frukostmöte.

Matlagning för herrar pågår, med 9 deltagare, även Qi Gong, Stavgång, Historia, Boule samt Släktforskning är igång.

Cafékväll 5 april. Anmälningslista på anslagstavlan.

Årsmötet

Till att leda årsmötet valdes Birgitta Jönsson, från Hällaryd/Åryds PRO. Sekreterare Tore Lindkvist. Till att justera protokoll samt rösträknare valdes Jan-Hugo Ohlsson och Yngve Martinsson.

Årsberättelsen upplästes och godkändes, liksom kassarapport.

Revisor Inge Karlsson föredrog revisionsrapporten och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Beviljades.

Ersättningar till styrelse, reseledare och revisorer blev oförändrade.

Val av ledamöter för 2018: Ordf i 2 år Gunn Svedberg, Ledamöter för 2 år Lars-Gunnar Nilsson, Gun-Britt Nilsson och Ingalill Karlsson. Som styrelsesuppleant valdes Kurt Päbel på 2 år.

Inga andra nyval gjordes.

Till ombud till Bräkne-Hoby Folkets Hus årsmöte valdes Ola Palm med Tore Lindkvist som ersättare.

Till ombud till Bygd i Samverkans årsmöte valdes Lars-Gunnar Nilsson och Kurt Päbel.

Valberedningen omvaldes, alltså, Lars-Gunnar Nilsson, Berth Karlsson och Ingalill Karlsson.

Ordförande Birgitta Jönsson tackade och förklarade årsmötesförhandlingarna klara. Gunn tackade Birgitta för väl genomfört årsmöte och övertog klubban samt tackade för förtroendet och överlämnade en blomma till Birgitta.

Gunn berättade också att det fanns papper att fylla i, som gällde att vi är medlemmar i Fonus, att den hemliga resan är fulltecknad, att vi fått sponsring från XL-Bygg, samt fått tackkort från Ingrid och Hugo Åkessons dödsbo.

Avslutning av mötet och Gunn tackade alla som kommit samt välkomnade Hubbe till scenen.

Han berättade om resor till Karibien, visade bildspel, blåste i snäckor, spelade på oljefat och berättade både intressanta och roliga minnen från Aruba och andra öar.

Hubbe tackades med kraftiga applåder!

Därefter vidtog efterlängtat kaffe med semla och liten kaka, som Ingrid och Vivi bakat.

Dragning av lotteriet och stort Tack framfördes till kaffekommittén Ingrid, Vivi, Bengt och Johnny.


Bilder: Gunn Svedberg


Leif Owe \
Leif Owe "Hubbe" Hubertsson


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Utställning okt

Folder


Hänt i föreningarna

Årsberättelse

____________________________

PRO sept.

Salsjön

SPF jan

Silpingenytt


Bygd i Samverkan


Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Skicka till braknebygden@gmail.com
eller använd insändarlänken
längst upp till höger.

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 17/10
Stickcafé i Församlingshemmet
Medlemsmöte i PRO-lokalen
Lördag 27/10
Teaterresa till Kristianstad
Galtsjömässan Höst 2018
Tisdag 13/11
Månadsmöte SPF
Torsdag 15/11
Bingo i PRO-lokalen
Onsdag 21/11
Medlemsmöte PRO
Söndag 2/12
Advent i Örseryds skola
Söndag 9/12
Julmarknad Pensionat Järnavik
Tisdag 11/12
Julfest SPF
Onsdag 12/12
Lucia i PTO-lokalen
Lördag 22/12
Axplocks julkonsert

Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com

Kulturhuset

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

lions loppis

bengtbloggen

Bräknebygden


BBAB

Blekinges vänner

ronnebyrunt.se

landsbygd


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels