Onsdagen den 23 januari 2019 - klockan 08:06
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
« Föreg. Nästa »

Tingsgården - en betydelsefull plats


Andreas Nordkvist 2011-05-02


Olika personligheter som satt sin prägel på vår bygd genom tiderna har alla bott och arbetat i Tingsgården. Den sista hyresgästen var Blekinge Bildningsförbund med folkbildning inom musik, teater och måleri. Idag ägs den anrika kullturbyggnaden av Ronneby kommun och används till dagisverksamhet.

Så långt tillbaka i tiden man kan gå har det hållits ting i Hoby socken. Lagen från 1734 säger att häradsrätten skulle hålla minst tre lagtima tingförhandlingar om året. Under 1781 drabbades Hoby by av två riktiga bakslag både gästgivargården och tingshuset fattade eld och slukades av lågornas våldsamma hunger. Efter bränderna köpte Bräkne och Listers härad en gård i Karlshamn som användes som tingshus i 10 år. Sedan även detta hus brunnit ner till grunden 1792 flyttades tingsverksamheten åter till Hoby för tillfällig inarkodering i den nybyggda gästgivargården. Häradshövdingsämbetet var förr ett eftertraktat och hedervärt uppdrag som i regel tilldelades högre uppsatta män. Genom en reform från 1691 av Karl XI blev häradshövdingarna tvungna att bosätta sig inom den egna domsagan. Med denna reform blev Sonekulla gård boställe för häradshövdingen över Östra, Medelstads, Bräkne och Listers härader.

Lång väntan på Tingshuset

Redan 1791 hade Kunglig majestät gett klartecken att bygga en ny tingsgård för Bräkne och Listers härader. Av någon anledning drog det ut på tiden i hela nio år innan frågan togs upp på nytt. Först under 1802 den 28 juni fast slogs att en tingsbyggnad skulle bli verklighet. Ett orosmoln som drog ut på tiden var att de hade svårt att komma överens om byggnaden skulle vara i sten eller trä då kostnaden hade en avgörande roll. Den 15 juni 1803 skevs kontrakt på inköpt mark, den 9 augusti samma år stod det avgörande mötet rum på gästgivargården. Där fast slog tinget för 3166 rdr inköpa hemmanet Hoby nr 8 den så kallade Leagården och för 1845 rdr bygga tingshus. På den här tiden var det inte så gott om virke i trakten. Från högre instans rekommenderades sten som material för byggnader av sådan dignitet. I november 1803 gav K. M:t sitt godkännande av ritningen men bygget kunde inte påbörjas på grund av den annalkande vintern. Först under våren 1804 startade arbetet med tingshuset.

Tingshusets byggherre

Sven Emanuel Trägårdh med sin familj var den första i raden av många att flytta in i den nybyggda tingsgården. Tillsammans med sin fru Sophie Marie Trädgårdh som ansvarade för skötseln av hushållet. Med tiden växte familjen med sju barn var av fem söner nådde vuxen ålder. Gästfriheten i familjehemmet Trägårdh blev vida känd inte bara av släktingar och bekanta utan även för dem som hade tjänsteärenden. Jordbruket omfattade marken tillhörande Hoby nr 8 (nuvarande tingsgården) var 16 tunnland åker, 10 tunnland ängsmark och 13 tulland betesmark. Av sockenstämman intygades även hans uppodling av 41 tunnland "oländigmark" hade bidragit till förskönande av landskapet. Samt att Sonekulla gård nyttjades av Sven Trägårdh.

En visionernas man

Trägårdh beskrivs som en begåvad och banbrytande lantbrukare. På många sätt var han en pionjär med sitt ny tänkande och revolutionerande ideér inom lantbruket. Han utmärkte sig inom växtbruk, potatisodling och brännvins produktion. Hoby var först i Blekinge med att undgå enskifte 1807. Under 1814 bistod han kyrkan och såg till att klockstapel blev renoverad. Han lät hushållningssällskapet använda en del av sin jord till experiment odla engelskt höstvete, engelskt havre och holländskt klöver. Än i dag lever en del av de 87 almar som han lät plantera 1824.Flottled och skola

Sven Emanuel var drivande inom olika kommunala initiativ som att anlägga en flottled i ån. Han var en flitig förespråkare för skolväsendet. Tillsammans med prosten Wulf kämpade de båda med att det skulle byggas en skola i Hoby by. Trägårdh utsågs till ordförande i en kommitté som fick ansvara för skolundervisningen. 1842 blev han skolstyrelsens förste ordförande. 1843 hade han ett finger med i spelet att kyrkan skulle få en orgel. Under 12 år var han hushållningssällskapets vice ordförande och i sex år ledamot av dess förvaltningsutskott. 1810 tilldelades Sven Emmanuel Trägårdh av kung Karl XIII hovrättsråd namn, heder och värdighet. Under 1815 mottog han riddartecknet av K. Nordstjärneorden han lär även har blivigt erbjuden av Karl XIV Johan adelskap men som han dock avböjde ifrån.

Sonekulla gård

1848 avlider Sven Emanuel Trägådh på Sonekulla gård där han hade tillbringat många somrar. Arbetet som häradshövding över Bräkne och Listers härader hade han skött under 46 års tid. Han blev med sitt engagemang, banbrytande ideér en utmärkande och omtyckt personlighet runt om i trakterna. Bevis på sin tacksamhet reste häradsbor på kyrkogården en minnesvård och lovade alltid vårda hans grav.

Drivande och initiativrik

Johan Christian Thorn axlade manteln som häradsdomare i Bräkne Härad 1849. Thorn blev en mycket drivande man i Hoby bygden. Med arbetet i domsagan blev han även jordbrukare då han var inneboende på tingsgården. Johan Christian var en av dem som sådde de frön som senare kom att blomma ut i olika företag i Hoby byggden. Bland annat arbetade han med Hushållningssällskapet, en filial till Sparbanken i Ronneby öppnades i Hoby 1851 där han blev en av direktörerna.

Utveckling och vision

Fröna fortsatte spira i all sin grönska 1852 förespråkade Johan Christian byggnationer av skolhus ute i byarna med acceptabel standard. Sockenmejeriet blev verklighet på Hoby kulle 1865. Thorn hade en vision att ge unga flickor möjlighet till utbildning trots enkla och fattiga familjeförhållanden. Av någon anledning drogs byggandet ut på tiden. Först under 1900 talets början lades grunden för Thornska skolan. 1906 började första års kursen. Thornska skolan blev senare under 1918 hushålls och lantmannasskola. Med tiden utvecklades verksamheten ytterligare 1948 stod den nya byggnaden klar. Byggnaden tillhör nu Blekinge läns folkhögskola. Där finns kurserna Mat och hälsa, textil och konst.1863 till idag

Andra personer som har bott i tingsgården är Axel Gabriel Adam Reutersköld den 21/3 1863 till 4/11 1932. Landsfiskal Erik Konrad Mattias Österblom 18/2 1934 till 1952 och Agnes och Folke Wirén från 1952 till 1969.

Fram till 1949 var tingsrättsapparaten verksam i Bräkne-Hoby. Först 1956 flyttade Blekinge bildningsförbund in i tingsgårdens lokaler. Som en röd tråd leder folkbildnings anda genom organisationen. Där grundpelarna utgörs av måleri, musik, teater, film, olika utställningar, föreläsningar, folkbildning och kurser av skiftande slag. Storhetstiden var under 1960 och 1970 talet som ett exempel -76 hade Blekinge Bildningsförbund varit med och organiserat i tingsgårdsbyggnaden 281 konserter med 18500 besökanden. 1982 byggdes den delen som var övernattnings rum men som idag inhyser Blekingearkivet. Blekinge Bildningsförbund lämnade tingsgårdens lokaler 2001 och 2008 sålde Blekinge läns Landsting byggnaden till Ronneby kommun som idag har dagisverksamhet i den gamla kulturbyggnaden.

Källförteckning

Hobyboken en sockenbok redigerad av en hembygdsförening utgiven av Folke Wirén
Kapitel "Tre Häradshövdingar" av Agnes Wirén.

Blekingearkivet kyrkoböcker

Svartvita bilder vykort från Blekinge läns Bildningsförbund

Färgbild Andreas Nordkvist

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

_____________________________

Larnö

____________________________

Folder

Hänt i föreningarna

____________________________

SPF kan

PRO sept.

Salsjön

Silpingenytt


Årsberättelse

Bygd i Samverkan


Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Skicka till braknebygden@gmail.com
eller använd insändarlänken
längst upp till höger.

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Onsdag 23/1
Qi Gongen
Fredag 25/1
StrÅngmÅlarevyn
Tommy Nilsson i Silpinge
Lördag 26/1
StrÅngmÅlarevyn
StrÅngmÅlarevyn
Tisdag 29/1
BUGG för alla
Lördag 2/2
Öppet hus på Naturbruksgymnasiet
Måndag 4/2
Äldreförvaltningen för äldre
Tisdag 5/2
Årsmöte Trädgårdsföreningen
Onsdag 6/2
Silpinge IOGT/NTO Årsmöte
Torsdag 7/2
Bingo med PRO
Trivseleftermiddag

Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com

Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

bengtbloggen

Bräknebygden


BBAB

Blekinges vänner

ronnebyrunt.se

landsbygd


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels