Fredagen den 14 augusti 2020 - klockan 10:12
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
   

Nu är vi organiserade!

Kampen om Hobyskolans framtid börjar


Bygd i Samverkan 2008-04-11


Vid gårdagens möte, där ett femtiotal föräldrar, organisationer, föreningar, politiska företrädare med flera, mötte upp för att lägga upp strategin för att rädda Hobyskolan i dess nuvarande form blev resultatet att sju grupper organiserades. Nästan alla som deltog i mötet anmälde sig till att arbeta i någon grupp. Se anteckningar från mötet här.


50 personer kom till mötet

Närvarande:
Ungefär 50 personer kom till andra mötet i frågan om hur vi skall agera med anledning av utredningen som Inger Hjort lagt fram i kommunfullmäktige.

1. Inledning
Alla hälsades välkomna.

2. Reflektioner efter mötet den 3 april
Det har hänt en hel del under veckan men reaktionerna har varit ganska lågmälda.
Angående tidpunkten för beslut i skolfrågan råder skilda uppfattningar men vid kommunfullmäktige sades att de skulle ta beslut i juni.
Ola Pagels har försökt att få ut allt material inklusive underlag och remissvar från kommunen, men när han skulle komma och hämta det informerades han om att det inte fanns något material att hämta. Ola bör begära ett skriftligt svar.
Hälften av Ronnebys befolkning bor på landsbygden och det är här vi kan utveckla för att Ronneby skall växa. Att minska på landsbygden kommer med stor sannolikhet visa sig leda till en minskning av befolkningen i kommunen.

3. Syftet med kvällens möte
Syftet med kvällens möte är att bilda ett antal grupper som jobbar med specifika saker som tillsammans kan leda fram till ett välgrundat remissvar. Några förslag på grupper presenterades av Staffan. PRgrupp, insändargrupp, faktagrupp, elevgrupp, ekonomigrupp, landsbygdsutvecklingsgrupp och admin/ledningsgrupp.

 En öppen diskussion fördes och nedan återges en del
Vi bör också noggrant se över alternativen som lagts i utredningen.
Ola menade att detta också är en möjlighet att visa vad som är bra med Hobyskolan. I sin tur kan detta leda vidare till en profilering mot miljö och kulturlandskap med tanke på de mycket intressanta omgivningarna.
Diskussionen här rör sig mest kring 7-9 i Bräkne-Hoby men vi skall samtidigt ta hänsyn till Hallabro och Backaryds F-6 verksamhet.
Det finns sju rektorsområde i Ronneby men utredningen har ännu inte diskuterats i rektorsgruppen. Ett förslag är att vi tar upp en diskussion med rektorerna för att få deras åsikter. En person berättade att han hört följande från Snäckebacksskolans rektor. ”Idag är det ganska lugnt på Snäckeback då de är omkring 400 elever till skillnad från tiden då de var över 500 elever.”
Lena har varit med under en lång tid och hon har aldrig sett så trygga elever som i Bräkne-Hoby.
Karl-Erik Karlsson har varit med sedan 80-talet och trodde aldrig att han skulle vara med om denna situation efter de satsningar som kommunen har gjort på Hobyskolan.
Skolan mitt i Byn startades för tio år sedan som en ideell förening och har idag utvecklats till Bygd i samverkan. Arbetet här börjar ge resultat och nu på måndag är det ett möte med näringslivsenheten för att diskutera mark för ny industri i Bräkne-Hoby. Det vore katastrof att i samma andetag lägga ned en del av skolan.
Tobias Lindström från elevrådet var inne på Knut Hahn för att diskutera bland annat läromedel. 14 elever från Hoby kom men ingen från Snäckebackskolan, vilket visar på vårt engagemang och intresse för skolfrågor. Han sade också att det känns som om vi tar från de fattiga och ger till de rika.
Ett alternativ för att öka elevunderlaget är att flytta tidigare från Hallabro och Backaryd.
Det sågs inte som något bra förslag. Just sjätte klass är det första året eleverna får betyg och då är det inte lämpligt att flytta eleverna. Det skulle även urholka elevunderlaget för att driva dessa skolor vidare.
Hur skall vårt samhälle se ut i framtiden, skall vi skapa en bra skola för barn som klarar grundkraven för att komma vidare in på gymnasiet.
Synpunkter på utredningen och delades ut på mötet.
Staffan Håkansson berättade att Bygd i Samverkan som representerar de fyra skolorna, samhällsföreningar i Bräkne-Hoby, LRF samt företagarföreningen är en fungerande grund som vi kan bygga vidare på i frågan om att behålla 7-9 skolan i Hoby. Till detta måste vi ha representanter från Backaryd och Hallabro och följande presenterade sig.
Jan-Erik Ronneback som sitter i Backaryd.
Joakim Persson representerar Hallabro (Carola kunde inte komma).

4. Grupper
Idag kan vi inte dela in oss som förra gången utan det måste bli mer efter intresse. Lappar skickades runt där var och en fick skriva upp sig på det man var intresserad av.
Följande sju grupper fanns att välja på:
 PRgrupp
Att påverka våra politiker och andra intressenter.
 Insändargrupp
Prata med pressen skriva insändare och skapa debatt.
 Faktagrupp
Säkerställa att rätt fakta framkommer och leta i modern litteratur om pedagogik mm.
Skriftligt begära ut allt underlag från kommunen.
 Elevgrupp
Ta upp frågor som berör eleverna.
 Ekonomigrupp
Belysa de ekonomiska frågorna kring saker som bussresor och behöriga lärare.
 Landsbygdsutvecklingsgrupp
Belysa hur skolan påverkar landsbygden
Utveckla 50 % av Ronneby kommun.
 Admin/ledningsgrupp
Samla ihop allt och sätta samman ett slutdokument.

5. Grupperna indelas och kommer igång
Alla grupper samlades kort för en första diskussion.
Grupperna skall i framtiden ha egna möten så att inte alla behöver samlas samtidigt.

6. Återsamling för redovisningar från respektive grupp
En punkt vid nästa veckas mindre möte blir att diskuteras hur vi skall behandla materialet som tas fram och hur vi skall sprida informationen.
Ola berättade att han behöver fem goda skäl från varje by till varför beslutet skall skjutas fram. Alla förslag är välkomna.

7. Sammanfattning av kvällen, viktigast till nästa möte, övriga slutsatser
Viktigt att kreativiteten flödar och att det händer saker.
Nästa vecka 2008-04-17 klockan 18:30 blir det ett mindre möte på rektorsexpeditionen med gruppledaren från varje grupp. Gruppledarna skall då presentera respektive grupps framsteg. Ansvariga för detta möte blir ”Bygd i Samverkan”
Nästa stormöte blir 2008-05-07 klockan 18:30 och då skall vi ha mycket material framme.
Ansvariga för detta möte blir ”Bygd i Samverkan”

8. Avslutning


Vid datorn
Tommy JohanssonKommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


vädret

___________________________

Friman

____________________________

Bygd i Samverkan
ställer upp!
leveranser

Bygd i Samverkan ställer upp ideellt, i samarbete med Ronneby Kommun, med utkörning av varor till de i riskgruppen i Bräkne-Hoby.

____________________________

Hänt i föreningarna

CORONA-INFO:Salsjön


Tipspromenader Silpinge

_______________________

Folder

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Lördag 15/8
HemmaVasan
Söndag 4/10
Silpinge-klassikern PROMENAD
Fredag 13/11
Silpinge-klassikern JOGGING
Måndag 23/11
Silpinge-klassikern SKIDOR
Söndag 6/12
Silpinge-klassikern SIMNING
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Bräknebygden


Det händer i Bräkne-Hoby

Kulturhuset

kyrkan


Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader


Silpinge-nytt

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels