Lördagen den 19 oktober 2019 - klockan 16:31
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Artiklar
« Föreg. Nästa »

"Vi i Bräkne-Hoby" uppmärksammas på riksplanet!

Årets lokala utvecklingsgrupp


2007-11-30


Det har hänt mycket i Bräkne-Hoby under året. Och det mesta av detta är invånarnas egen förtjänst. "Vi i Bräkne-Hoby" har genom samverkan bidragit till utveckling av bygden. Detta har i år uppmärksmmats på riksplanet och Bräkne-Hoby Bygd i samverkan har av "Hela Sverige ska leva" blivit utsedd till ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP 2007!

 Läs om "Hela Sverige ska leva": www.bygde.net

________________________________________________________

Motivering till utmärkelsen

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté har idag utsett Bygd i samverkan – Byn på nätet – Bräkne-Hoby, i Ronneby kommun till Årets lokala utvecklingsgrupp 2007 med följande motivering:

”SAMVERKAN är ledordet och genomsyrar arbetet i Bygd i Samverkan vilket lockat fram styrkan och idérikedomen hos människorna i Bräkne-Hoby”


Verksamheten bygger på ett mycket brett samarbete mellan tre samhällsföreningar, LRF, de tre skolorna i byn, företag, Företagarföreningen, övriga föreningar och kommunen. Arbetet startade med att cirka 300 personer genomgick en kurs i datorkunskap och att en hemsida byggdes upp för att vara en länk mellan bygdens folk och ett ansikte utåt.

Arbetet med att marknadsföra och utveckla Bräkne-Hoby med sina natur- och kulturvärden fortsätter genom bland annat:
• Ett Leaderprojekt som handlar om att skapa ett kulturarvstolkningscentrum i Bräkne-Hoby.
• Sex mil lång cykelled med för närvarande 54 skyltar som berättar om nuvarande och historiska företeelser samt natur- och djurliv utmed Bräkneån. Skyltarna ingår i arbetet med tolkningscentrumet. Skyltarnas texter tillsammans med kartor och bilder omarbetas till en 112-sidig presentation av natur och kultur i Bräkneåns dalgång.
• Föreläsningar, exkursioner och röjning kring Bräkneåns dalgång. Fast utställning om åns dalgång i Ronneby brunnsparks gamla byggnader.
• Deltar i förstudiearbete kring ett biosfärområde utanför Blekinges kustområde med syfte att bli UNESCO-nominerat.
• Belysta infartsskyltar och informationsplats.
• Bo- och byggrupper arbetar med förslag till byggnationer i sockenområdet. Boendegruppen har nyss skrivit på ett intentionsavtal med en byggfirma.
• Tips- och bingoarrangemang med söndagspromenad för att stödja den lokala dansbanan.
• Arbetar för att få ett landsbygdscentrum i Blekinge.
• Företagarföreningen och Järnviks segelsällskap arbetar med ett Leaderprojekt kring hamnen.
• Vidareutvecklar hemsidan på svenska och engelska.
• Arbetar intensivt för att behålla bankservicen på landsbygden.

________________________________________________________

Detta har hänt under året (bland annat)


En FÖRELÄSNINGS- OCH EXKURSIONSSERIE har genomförts under våren, tre föreläsningar och fyra exkursioner. Huvudföreläsare och exkursionsledare har varit professor Roland Gustavsson. Övriga föreläsare har varit arkeolog Thomas Persson, doktorand Helena Mellqvist, fil.dr jägmästare Swantje Oostra, professor emeritius Björn Berglund, fil. Mag. Birgitta Olsson. Vi har också mött lokala kännare och berättare. Föreläsningarna och exkursionerna samlade drygt 300 deltagare totalt.

Ytterligare en FÖRELÄSNING har genomförts av Roland Gustavsson i Strångamåla i höst samt en EXKURSION OM KVARNAR med Birgitta Olsson.

Som delaktig i vårt projekt färdigställde Mats Harrysson i februari sin film nummer två om Bräkneån. Han kallar den ”MÄNNISKOR VID BRÄKNEÅN”. Vi genomförde en urpremiär i Strångamåla, där vi berättade om vårt projekt och Mats visade filmen. Hit kom drygt 70 personer. Vi genomförde veckan efter en projektpresentation och visning av filmen på Folkhögskolan. Hit kom ca 100 besökare.

Med dessa flöreläsningar och exkursioner hoppas vi SPRIDA KUNSKAP OM BRÄKNEÅN och bygden. Vår förhoppning är även att dessa personer i sin tur berättar för omvärden om Bräkneåns dalgång och på så sätt locka hit fler.


För att vi som jobbar i de olika projekten effektivt ska kunna kommunicera med varandra via nätet, har vi i vår genomfört en UTBILDNING I DATA OCH INTERNETKUNSKAP. Kurskvällarna har hållits i Hobyskolans datasal och lärare har varit Margaretha Janiak.

En kurs för dem som är intresserade av landskapsvård längs med ån genomfördes kursen ”SKOGSBRUK VID VATTENDRAG” i samarbete med Skogsstyrelsen. Kursen innehöll två teorikvällar och en exkursionsdag. Föredragare/exkursionsledare var Mikael Gyllström, Anna-Karin Bilén, Threse Asp, Länsstyrelsen samt Joakim Hemberg och Ola Runfors, Skogsstyrelsen.

BO-GRUPPEN har med den äran slutfört sitt uppdrag. Efter att ha tagit fram förslag på byggnation, plats, företag som är villiga att bygga, väntar man nu bara på att kommunen ska få planen färdig. Så har man bildat en förening av intressenter för boende här, och det är denna förening som nu ska fortsätta driva arbetet.

Den 26 mars höll ett historiskt KOMMUNFULLMÄKTIGE I BRÄKNE-HOBY. Hobyskolans matsal fick vara tillfällig sessionssal och representanter för Bygd i Samverkan höll en uppskattad presentaion av projektet TOLKNINGSCENTRUM Bräkneåns dalgång.

En ny grupp har startat inom projektet, nämligen ”VACKRARE CENTRUM”. Vi har här startat med ett intensivt med att dokumentera skamfläckar och ge förslag på vad vi skulle önska blev gjort, för att det ska bli bättre.  Bland annat har man givit MiljöTekinik förslag på en lösning av hur man kan förändra återvinningsstationen vid Lanthallen, så den ser trevligare ut. Man har också bett parkförvaltningen att byta skivor på anslagstavlan vid torget samt skickat in en begäran till Tekniska nämnden om en flytt av tavlan, så den blir attraktivare att använda. Arbetet fortskrider.

Ett nytt system är inköpt för att göra om HEMSIDAN. Vi har nu publicerat den nya hemsidan och denna har redan rönt stor uppmärksamhet. Besökare till sidan ökar stadigt sedan publiceringen i slutet av september.

Invigning av informationsplatsen vid avfart E22.
Invigning av informationsplatsen vid avfart E22.

INFORMATIONSTAVLORNA kom på plats i juni, en vid avfart från E22 och en i Svenstorp för trafik kommande norrifrån. I anslutning till info-tavlan vid E22 har under oktober en informationsplats färdigställts med buskar, träd, sittmöbel, flaggstänger och en rekonstruktion av vårt kända fornminne ”block på underliggare”. Platsen invigdes högtidligen den 15 november.

BRÄKNELOPPET genomfördes för andra året i rad. Arrangerades i år av Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening. Genom att man kunde hitta rätt svar på frågorna längs turen i de informationsskyltar som finns uppsatta, spred vi förhoppningsvis information om Bräkneåns dalgång till deltagarna. Ett 70-tal cyklister deltog – ung som gammal och stämningen var god och gemytlig i Strångamåla efter loppet då man grillade medhavd grill eller köpte korv/fika. Det hela avslutades med prisutdelning med priser som givmilda sponsorer skänkt.

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV SKYLTAR längs cykelleden har genomförts.

Birgitta och Klas har författat en BESKRIVNING AV PROJEKTET som har lämnats till Leader centralt. Birgitta har översatt till engelska och materialet kommer att publiceras på LEADERS HEMSIDA inom kort.

Bygd i Samverkan blev av Länsbygderådet på delad förstaplats utsedd som BÄSTA UTVECKLLINGSGRUPP i länet 2007.

Tolkningscentrum Bräkneåns dalgång blev av Leader+ Blekinge utsedd till BÄSTA LEADERPROJEKT I BLEKINGE 2007.


Länstyrelsen öppnade i början av juni en UTSTÄLLNING till invigningen av nya NATURUM i Brunnsparken i Ronneby. Denna utställning domineras helt av Bräkneåns dalgång som referens för naturen i Blekinge. I mitten av utställningen ligger en fem meter lång reliefmodell av dalgången med beskrivning. Mats Harryssons film om Bräkneån rullade också där hela sommaren. Personer från vårt projekt var delaktiga i planeringen av utställningen, som fick denna inriktningen tack vare vårt arbete här i bygden (enligt Roland Gustavsson).

Birgitta Olsson idoga arbete med att försöka ENGAGERA SKOLORNA fortsätter. Hon beskriver detta så här: Folkhögskolan hade sitt planerade introduktionsmöte vid en arbetsplatsträff den 20:e mars. Vi kombinerade information med en kortare exkursion. Samtliga deltagare fick också skriftligen svara på frågor om vad de vet om dalgången och hur de använder den på fritiden eller i arbetet. När personal vid alla skolor lämnat in sina funderingar, kommer det att finnas ett samlat underlag för det fortsatta arbetet. Under våren har även tankar och kunskaper dokumenterats vid flera olika typer av exkursioner. Vid vårterminens personalträff sporrade vi varandra till nya infallsvinklar medan vi i maklig takt tog oss med hästskjuts genom dalgången. En bit in på höstterminen har vi testat nya ämneskombinationer för exkursioner som t.ex. svenska/ historia/ geografi och matematik/ naturkunskap.

Helena Mellqvist, doktorand vid Alnarp, har lagt ner ett stort arbete i Bräkneåns dalgång och har nu redovisat första delen av sin DOKTORSAVHANDLING. Denna beskriver landskapsförändringar och landsbygdsutvecling i dalgången och vårt arbete i projektet.

BRÄKNEÅNS DALGÅNG – EN GUIDE FÖR DIG SOM VILL UPPLEVA NATUR OCH KULTUR PÅ NÄRA HÅLL Arbetet med en 112 sidors skrift som beskriver Bräkneåns dalgång och Bräkneleden har skett under hösten. Skriften ska även ingå som en del i Hobybygden 2007. Båda ska vara tryckta och klara i början av december.

________________________________________________________

Vår vision

Vår vision är att inom en snar framtid ska både Bräkneåns dalgång och Järnaviks skärgård vara ett begrepp. Vi ser framför oss den bruna skylten ute på E22 med den vita blomman. I och med detta kan vi få fler besökare, vilket i sin tur genererar sysselsättning och säkrar vår service för framtiden.

Ingegerd Lindén

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut
Kommentarer
3. Grattis! Skogsstyrelsen genom Ola Runfors 2007-12-05
2. Vi ber att få gratulera till utmärkelsen Lotta Bergström 2007-12-03
1. Årets lokala utvecklingsgrupp Bengt Grönblad 2007-12-02


vädret

_____________________________

utst. okt.

____________________________

Folder

Hänt i föreningarna

____________________________

Föreningar: berätta
om er verksamhet!
Skicka in bild och några rader om möten, träffar, resor mm i din förening! Alla ser inte era inlägg på facebook! Skicka till braknebygden@gmail.com

____________________________


____________________________

Bengt Körling


Ingegerd


Inge Nilsson


Bräkneåns dalgång


Järnaviks skärgård


Bräkneleden

Bräknegrisen


Bygdens folk berättar

Berättelser
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Kalender

Söndag 20/10
Gudstjänst med Axplock
Tisdag 22/10
Pubkväll i Hallagården
Söndag 27/10
Odlingsvärda rosor
Tisdag 12/11
Musik och allsång i Bygdegården
Söndag 17/11
Kransbindning
Söndag 24/11
Trädgårdsföreningens julfest
Tisdag 26/11
Smörgåsbord i Hallagården
Söndag 8/12
Julmarknad Pensionat Järnavik
Skicka ditt arrangemang till braknebygden@gmail.com


Kulturhuset

lions loppis

kyrkan

Det händer i Bräkne-Hoby

Bräknebygden


BBAB

SilpingenyttRonneby Kommunbygderåd

Ronneby

slu

leader

Bräknebygden - en bygd i Samverkan. Häradsvägen 1 372 60 Bräkne-Hoby - 0457/80008 - braknebygden@gmail.com - www.brakne-hoby.se

Redaktion: WEBMASTER: Ingegerd Lindén. Lasse Bourelius, Ola Pagels