Sök

Nyheter om naturläkemedel, kosttillskott, näringsmedel, alternativmedicin, egenvård med mera.


Produktion av fria syreradikaler kan leda till magcancer


2008-06-11

En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att produktionen av fria syreradikaler kan leda till nedsatt funktion av vissa celltyper i immunförsvaret. Det kan medföra ett sämre försvar mot tumörsjukdomar. De negativa effekterna kan motverkas av de kroppsegna substanserna serotonin och histamin.

Fagocyter är en sorts vita blodkroppar som deltar i kroppens immunförsvar. Deras uppgift är spåra upp och oskadliggöra sjukdomsalstrande bakterier. När fagocyterna förstör bakterierna produceras fria syreradikaler. Dessa substanser är giftiga och gör så att bakterierna dör, men under vissa omständigheter kan de frisättas och orsaka skador på vävnad och celler. Naturliga mördarceller och T-celler är andra sorters vita blodkroppar. De har till uppgift att identifiera och oskadliggöra cancerceller, men när fagocyter är närvarande fungerar de sämre. Mycket talar för att det beror på de fria syreradikaler som fagocyterna producerar.
Vissa substanser som produceras av bakterier stimulerar fagocyterna till ökad produktion av radikaler. En sådan substans är peptiden Hp(2-20) från magsårsbakterien Helicobacter pylori. Fagocyter som aktiveras med denna peptid trycker ner funktionen av naturliga mördarceller och T-celler genom att frisätta syreradikaler. Denna mekanism kan vara en bidragande orsak till att infektion med Helicobacter pylori ibland leder till cancer i magsäcken.
I närvaro av de kroppsegna substanserna serotonin och histamin går det att förhindra att naturliga mördarceller och T-celler hämmas av fria radikaler, och därigenom behålls funktionen som gör att dessa celler kan försvara kroppen mot bland annat cancer. De tumörförstörande cellerna kan också aktiveras ytterligare med olika medicinska substanser och på så vis förbättra kroppens förmåga att ta bort tumörceller.

Tipsa en vän     Skriv ut
Annonser:


Dagens Hälsa
Ansvarig utgivare:   Leif Liebermann
Webmaster:   Leif Liebermann