Sök

Nyheter om naturläkemedel, kosttillskott, näringsmedel, alternativmedicin, egenvård med mera.


Kaffe med klorogensyra kan minska vikten hos friska personer


2005-04-14

CoffeeSLENDER
CoffeeSLENDER

Kaffe innehåller en många olika substanser varav flera är biologiskt aktiva. Den fysiologiska effekten av kaffe tillskrivs vanligtvis innehållet av koffein. Kaffe innehåller också stora halter klorogensyra (CGA). Klorogensyra tillhör en viktig grupp biologiskt aktiva fenoler där den mest kända är 5-kaffeoylkininsyra (5-CQA). Fenolföreningar finns i stora mängder i naturen, främst i olika plantor.

Det dagliga intaget av CGA hos kaffedrickare varierar från 0,5 till 1,0 g. CGA har i laboratorieförsök visats ha antioxidativa egenskaper, och det antas att innehållet av polyfenol i vissa växter kan vara en viktig bidragande orsak till den kardiologiskt skyddande effekt man konstaterat i samband med en diet som är rik på frukt och grönsaker.
På senare tid har emellertid intresset ökat för att undersöka andra egenskaper hos fenolföreningar än den antioxidativa. Flera nya undersökningar antyder att fenoler som återfinns i vissa matvaror kan påverka upptaget av glukos från födan via en rad olika mekanismer.
Förekomsten av typ-2-diabetes har ökat oroväckande de senaste decennierna. Ökningen sker i stort sett i alla industriländer. I USA räknar man med att ca 8 % av befolkningen nu har diabetes av denna typ. Diet och livsstil är huvudorsaken till utveckling. Livsstilsfaktorer som fysisk inaktivitet, rökning, kost med för högt glykemiskt index, kost med lågt innehåll av fiber och fleromättade fettsyror förorsakar övervikt och fetma. Globalt är idag 150 miljoner människor drabbade av typ-2-diabetes och Världshälsoorganisationen (WHO) menar att antalet kommer att fördubblas före 2025.
Kaffedrickande kan kanske knytas till diabetes då metaboliska korttidsstudier har visat att koffein påverkar insulinkänsligheten och omsättningen av glukos negativt. Å andra sidan stimulerar koffein termogenesen och ökar ämnesomsättningen vilket kan leda till en viktreduktion. Det är vanskligt att dra slutsatser baserade på korttidsstudier på koffein bl.a. eftersom man vid regelbunden förbrukning kan vänja sig vid successivt högre doser. Kaffekonsumtionen i världen är omfattande. I USA har det visats att mer än 50 % av befolkningen dricker kaffe regelmässigt och att genomsnittsförbrukningen är två koppar per dag. I Norden, speciellt i Finland och Norge, är förbrukningen ännu högre, ca 4 koppar per dag. Konsumtion av kaffe är vår huvudsakliga källa till koffein.
Under senare år har det genomförts en rad stora internationella epidemiologiska studier som visar att kaffekonsumtion signifikant reducerar risken för att utveckla typ-2-diabetes såväl hos kvinnor såväl som män. Riskreduktionen kan vara betydlig och det framgår en klar relation mellan dos och respons. För närvarande rekommenderas dock inte ett ökat kaffeintag för att motverka utveckling av typ-2-diabetes.
Verkningsmekanismen bakom kaffeintag och minskad risk för utveckling av typ-2-diabetes är inte klarlagd. Mycket av intresset har fokuserats kring effekten av koffein. Det är dock så, att såväl vanligt som koffeinfritt kaffe tycks ha samma riskreducerande effekt. I en nyligen publicerad engelsk studie är fokus satt på effekten av klorogensyra och dess inverkan på omsättningen av glukos. Vårt internationella forskningsprojekt har varit koncentrerat kring effekten av klorogensyra, vi har också varit intresserade av klorogensyrans effekt på såväl upptaget av glukos som på kroppsvikten hos friska frivilliga försökspersoner – säger Dr. Erling Thom.
Doktor Erling Thom har genomfört tre studier där resultaten visar att klorogensyra vare sig den används som ingrediens i en kapsel eller som ingrediens i kaffe har en klar effekt på kroppens upptag av glukos. Ytterligare studier måste genomföras innan man klart kan uttala sig om verkningsmekanismen. Vi har påvisat att det är en signifikant reduktion i kroppens upptag av glukos både vid användandet av Svetolkapslar och då man använder CoffeeSLENDER®. När det gäller CoffeeSLENDER® har vi visat att det finns ett klart samband mellan doseringsstorleken och reduktionen av kroppens upptag av glukos. Data gällande viktreduktion vid användandet av Svetol®* och CoffeeSLENDER®** visar att båda ger en acceptabel viktreduktion om man använder produkten dagligen i 6-8 veckor.

*Svetol® är ett patenterat extrakt av gröna kaffebönor där halten av klorogensyra är anrikat till 45 %. I studierna har 200 mg kapslar används, dvs. innehållet av klorogensyra i varje kapsel är 90 mg .

** CoffeeSLENDER® är ett pulverkaffe där varje kaffedos består av 2000 mg vanligt pulverkaffe plus 200 mg Svetol®. I studierna har doskuvert används med ett innehåll på 2200 mg med CoffeeSLENDER®, dvs. 90 mg klorogensyra.

Tipsa en vän     Skriv ut
Annonser:


Dagens Hälsa
Ansvarig utgivare:   Leif Liebermann
Webmaster:   Leif Liebermann