Onsdagen den 24 januari 2018 - klockan 12:36
Tidningsföreningen Efter Arbetet
www.efterarbetet.se
www.efterarbetet.nu
Mejladress: efterarbetet@telia.com
« Föreg. Nästa »


Fler friskolor än någonsin


Mikael Ringman 2007-11-18

NYHETER & REPORTAGE. Det finns idag 160 godkända friskolor i Skåne. Många fler är på väg. Årets ansökningar till Skolverket är rekordmånga. En av orsakerna till ökningen är att regeringen har öppnat för att kommunala skolor kan övergå i privat ägo. Den första skånska avknoppningen är nu på gång.

Av årets 563 ansökningar till Skolverket om att starta fristående skolor gäller 71 Skåne. 41 gäller gymnasieskolor, 30 grundskolor. På nationell nivå är ansökningarna fler än någonsin. I Skåne når de nivån under friskoleboomen 2001-2002.
Birgitta Fredander, enhetschef för Skolverkets tillståndsprövning, konstaterar att konkurrensen om eleverna hårdnar, framför allt på gymnasiet där elevantalet sjunker om några år.

Birgitta Fredander, enhetschef för Skolverkets tillståndsprövning.
Bild:Marie Swartz
Birgitta Fredander, enhetschef för Skolverkets tillståndsprövning.

– Vi har på vissa platser en situation där elevunderlaget kanske inte räcker till ytterligare en skola. Det gäller framför allt i storstäderna, men det kan också vara på en mindre ort där det redan finns en kommunal och en fristående skola. En nyetablering kan leda till att någon av skolorna måste stänga, säger Birgitta Fredander och förklarar att skollagen stadgar att elever har rätt att välja en kommunal skola. En kommunal skola måste alltså finnas inom ett rimligt avstånd.

Personal vill ta över
Birgitta Fredander säger att konkurrenssituationen ger anledning för Skolverket att titta särskilt noga på den enskilda kommunens yttrande om vilka konsekvenser en etablering får.
Skolverket kommer också att vara noga med att granska elevprognoserna. Om prognoserna i en ansökan är alltför optimistiska kan det leda till att skolan direkt drabbas av ekonomiska problem.
Ett femtiotal av årets ansökningar till Skolverket, närmare tio procent, gäller avknoppningar där personal önskar ta över driften av den egna skolan. Avknoppningar av offentlig verksamhet är något som regeringen uppmuntrar, även om det ännu finns en del oklarheter kring vilka förutsättningar som ska råda.

En i Skåne
Bara en ansökan gäller Skåne. Det handlar om Satellitskolan i Malmö, en filial till Rosengårdsskolan. Två lärare på skolan har tillsammans med en lärare på Rosengårdsskolan ansökt om att driva verksamheten i egen regi.
– För vår del handlar det om att vi vill ta ett steg till. Vi har i och för sig haft bra relationer till Rosengårdsskolan och har haft ett stort mått av självständighet. Men det är ändå en annan grej att få bestämma helt själv över verksamheten. Det känns väldigt spännande, säger Rolf Isaksson, en av lärarna bakom ansökan.
Satellitskolan startade hösten 2000 som ett integrationsprojekt. Skolan började med 20 elever i en Högstadieklass med kultur- och medieinriktning. En tredjedel av eleverna kom från Rosengård, på Satellitskolan skulle barnen kunna mötas över stadsdelsgränserna.

Storleken lockar
Rolf Isaksson berättar att skolan nu har 64 elever. Andelen Rosengårdselever ligger klart under målsättningen och därmed har integrationstanken blivit mindre framträdande.
– Elever söker sig aktivt till oss för att de är intresserade av vår profil och för att de vill gå på en mindre skola. Vi får elever inte bara från Malmö utan också från andra kommuner. Det har varit svårt att locka elever från Rosengårdsskolan.
Jag vet inte riktigt varför, det kan vara så att vår kreativa inriktning uppfattas som främmande av föräldrarna, säger Rolf Isaksson.

Godkänd ansökan
Satellitskolan har fått mycket uppmärksamhet genom åren. I år fick skolan ta emot RFSU-priset för Genant, en serie TV-program om sex och samlevnad som eleverna själva författat och producerat. Ansökan har godkänts av Malmö stad. Om det blir klartecken även från Skolverket, byter skolan namn till Humfryskolan (en ordlek med Bogarts förnamn Humphrey och friskola) och flyttar till nya lokaler.
Mikael Ringman
Ur Efter Arbetet Nr 3 2007

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Ignacio Ramonet på besök i Malmö.
Ignacio Ramonet på besök i Malmö.

De komprometterade

Ignacio Ramonet om eurons kris och vänsterns hopp


– Eurokrisen är som ett krig, utan bomber, men med en enorm förstörelse. I Spanien går nu fem miljoner arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten är 50 procent....

Läs mer
Klimatsmarta?

Nu ska miljön bakas in i kostråden!

NYHETER & REPORTAGE. – Fortfarande är det allra viktigaste för konsumenten att få veta vad livsmedlen innehåller, berättar Svanhild Foldal, statsinspektör på Livsmedelsverket. Hon kan...

Läs mer

Domstolens besked delar arbetarrörelsen


NYHETER OCH REPORTAGE. EG-domstolens bedömning av Lavalfallet har skapat oenighet inom arbetarrörelsen och vänstern om vad som bör göras. Framförallt gäller striden om Sverige bör godkänna...

Läs mer

Ordlista Laval- och Rüffertfallen


NYHETER OCH REPORTAGE. Lex Britannia är en beteckning som brukar användas för ett stycke i den svenska medbestämmandelagen (MBL). Stycket tillkom efter en konflikt på 1980-talet kring ett...

Läs mer

”Vi förstår om ni vill lämna EU nu”


NYHETER OCH REPORTAGE. Den grundläggande principen bakom både Lavalfallet och Rüffertfallet stavas nyliberalism. Vi måste inse att det nu finns en risk att fördämningarna mot social dumping öppnas....

Läs mer

Samma problem i Lettland som i Sverige

Kaspar Rajcenajs

NYHETER OCH REPORTAGE. Den lettiska landsorganisationen LBAS har ännu inte formulerat en officell hållning till Lavalfallet. Man inväntar ett trepartssamtal med regeringen och arbetsgivarna, som äger...

Läs mer
Europafackets John Monks:

”Så här kan Europa inte byggas”

John Monks

NYHETER OCH REPORTAGE. Lavalfallet angår inte bara Sverige, utan hela EU. Europafacket ETUC, som representerar 60 miljoner löntagare från 36 länder, har reagerat hårt på utfallet i EU-domstolen. Man...

Läs mer
Pierre Schori:

USA ut ur Irak!

Pierre Schori

NYHETER & REPORTAGE. Stoppa utvisningarna till Irak och Afghanistan. USA ut ur Irak. Och inga fler svenska trupper till Afghanistan. Det kräver den före detta bistånds- och migrationsministern...

Läs mer

"Man kan inte slå NPD från Berlin eller via tv:n"


NYHETER OCH REPORTAGE. Återuppliva det lokala partiarbetet. Det är det bästa sättet att mota tillbaka den tyska extremhögern. Det är journalisten Astrid Geislers råd till de demokratiska partierna...

Läs mer
Frederick Batzler, Cecilia Daun Edwards,Kent Wahlberg och Susanne Andersson i fackklubben på Pågens i Malmö. 

NYHETER & REPORTAGE

På Pågens hörs facket!

Eldsjälarna i fackklubben på Pågen i Malmö har hittat en framgångsrik strategi. Nästan alla är med i facket och bara ett fåtal har lämnat Livs på grund av regeringens försämringar. Beslutet att höja...

Läs mer

”De som bäst behöver facket har gått ur”

Hur möter facket krisen?

Fler friskolor än någonsin

"Vi kan fortfarande skydda oss"

20 000 ska utbyta idéer för ett annat Europa

Det tyska experimentet

Minimilön ska stoppa lönedumpningen

Stärkt nazikoppling

"Vi är inte så fria som vi tror"

Forumet till Malmö

Tre bilder från Rostock

Här får Malmös unga plats i rampljuset

Arbetslinjen - tvång eller stöd

Detta ska göras

Äntligen avtal

Klyftor som bara växer

Läs det här!

Det dukade bordet


Jans 1


Jans 2


Jans 3


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv


Skicka insändare

Tipsa redaktionen

Dagens citat
"Den franska vänstern lider av att den övergett sina kärnväljare, arbetarna. Nationella frontens framgångar i Frankrike beror på en identitetskris hos landets arbetarklass."

Laurent Bouvet, Professor i statsvetenskap vid den socialistiska tankesmedjan Jean-Jaurès Foundation.


Bli medlem i Efter Arbetet
Röde ormEfter Arbetet
Ansvarig utgivare:   Bo Bernhardsson
Webmaster:   Bo Bernhardsson
Redaktion:   Bo, Håkan, Petter, Hanna