Torsdagen den 17 januari 2019 - klockan 06:20
Tidningsföreningen Efter Arbetet
www.efterarbetet.se
www.efterarbetet.nu
Mejladress: efterarbetet@telia.com
   


Intervju med Carl Piper

Rik och radikal


Bo Bernhardsson 2006-01-12

Carl Piper
Bild:Efter Arbetet
Carl Piper

Carl Piper äger en och en halv procent av Skånes yta, har förvandlat Högestads gods till ett föredöme inom miljövård och är med sitt vänsterengagemang en främmande fågel i den skånska adeln.

Det är en solig oktoberdag. Jag sitter på terrassen ut mot slottsparken på Högestad och samtalar med greve Carl Piper.
Carl Piper är en av Sveriges rikaste personer och Skånes störste jord- och skogsägare. Högestads fideikommissaktiebolag omfattar 13 000 hektar, en och en halv procent av Skånes yta.
På nätet, på en hemsida om ”Skånska slott och herresäten”, kan man läsa att denna väldiga egendom nu innehas ”av den färgstarke och okonventionelle greve Carl Piper, som gjort Högestad och det sambrukade Christinehof till ett mönsterjordbruk.”
Färgstark och okonventionell?
Jodå, Carl Piper kallas också ”röde greven” och var under många år medlem i Sövestads socialdemokratiska förening, som hör till Ystads arbetarkommun.
När löntagarfondsdebattens vågor gick höga införde han på eget bevåg medbestämmande, självstyrande grupper och delägarskap för de anställda.
Han har fått pris för sitt miljöengagemang, ”för en av de mest omfattande frivilliga naturvårdssatsningarna som skett i Sverige av en privatperson”, läser jag på ett annat ställe. Han har tagit strid mot storbolagens rätt att bryta mineraler på Österlen.
Men Carl Piper är inte längre medlem i socialdemokratiska partiet.
Varför, undrar jag, har han kanske blivit en alldeles konventionell, borgerlig greve?
– Nejdå, det beror helt enkelt på att man slutade skicka inbetalningskort. Men i själ och hjärta är jag fortfarande med.
Ett tips till arbetarekommunen i Ystad alltså. Skicka ett inbetalningskort till Carl Piper!

Vad tänker då Carl Piper om politiken och socialdemokratin idag?
Lite bekymrad är han över att vänsterpartiet finns ”så nära” socialdemokraterna och över Lars Ohlys vurmande för begreppet kommunism. Det är för magstarkt också för en röd greve.
Å andra sidan kunde man i en intervju publicerad på ABF: s hemsida för ett år sedan läsa att Carl Piper är orolig för att socialdemokraterna håller på att tappa bort jämlikhetsinriktningen. Jag ber honom utveckla och det visar sig att det bland annat är tendenser inom sjukvården som oroar honom.
– Allas lika rätt till vård är en väldigt grundläggande jämlikhetsfråga. Själv har jag tagit en privat sjukförsäkring och har alltså därmed skaffat mig en gräddfil. Frågan är om det skulle vara tillåtet överhuvudtaget att betala sig förbi i vårdkön. Men samtidigt måste vården vara så bra att ingen skall behöva göra det.
– För mig personligen blev den diskussionen svårare, eftersom jag för något år sedan var i en sådan situation att jag, av egoistiska skäl naturligtvis, valde att ta en privatförsäkring. Jag har ju råd till det. Det är inte alltid lätt att få politisk moral och handlande att gå ihop.

Carl Piper är heller inte bekväm med att också fackförbund inom LO i allt högre grad accepterat och kommit att driva krav på individuella löner.
– Det kan ju inte vara rimligt att en kille eller tjej som kommer ny in på jobbet får högre lön än en som varit kanske 20 eller 30 år i yrket. Jag förstår inte att facket accepterar det.
– Vi har nu också på Högestad en pott som skall fördelas individuellt. Jag vägrar befatta mig med det. Vi delar det lika till alla. Jag vill inte vara en sorts domare som säger att du är bättre och du är sämre, fast båda gör så gott de kan.
- En annan sak är att det finns reglerat i avtalet att den som har en mer kvalificerad utbildning eller mer kvalificerade arbetsuppgifter också skall ha en högre lön.

Carl Piper är själv ett levande exempel på en svunnen tids kapitalism, där det personliga storägandet dominerade? På 60-talet handlade vänsterdebatten om femton familjer som ägde och styrde Sverige. Det moderna näringslivets nya storägare är ”ansiktslösa” och kortsiktiga institutioner, pensionsfonder bland annat.
– Med personligt ägande följer engagemang. Det finns samtidigt någon att snacka med för facket och samhället, en möjlighet att lägga ribban på en viss nivå och veta att den ligger där. Vem snackar du med idag? Med fonden? Ännu finns huvudkontoret i Stockholm, men i övermorgon i Shanghai eller i Johannesburg.
– Man kan ju resignerat säga att det är den nya tiden, eller att det beror på marknaden eller den gränslösa världen. Men jag tror det går för fort. Man hinner inte se eller räkna ut konsekvenserna av det som nu sker.
– Det här med tiden är intressant, säger Carl Piper plötsligt. Vi lever i tidevarv, när kvartalsrapporten tycks representera ett ganska långt tidsperspektiv. Och allt skall gå allt fortare, allting är öppet dygnet runt, vi måste alltid vara nåbara.
– Men om jag planterar en bok idag, så tar det 250 år innan den är färdig att avverka. Det ger ett annat perspektiv på tid och mänsklig verksamhet.

Högestad är en av de största mottagarna av EU: s jordbruksstöd. Och Carl Piper en av stödets kritiker.
– Det blir en tuff omställning för oss om det tas bort, men den omställningen kommer förr eller senare i alla fall. Det finns ingen rimlighet i dessa enorma subventioner till en grupp företagare, som ändå har det ganska hyggligt, samtidigt som det finns så många arbetslösa.
Vad skulle då en omställning av jordbruket innebära, undrar jag?
– Jag ser två utvecklingsmöjligheter. Den ena att satsa mer på kvalitet och en annan att jordbruket blir en del i det framtida energisystemet. Spannmål och sockerbetor kan också bli energi och drivmedel.

Carl Piper äger väldiga naturområden, men verkar inse att de också tillhör alla oss andra.
– Människor har rätt till naturen och naturupplevelserna. Något som vi funderar mycket över är hur vi skall möta de människor som kommer hit. Vad vill de få ut av det? Allt fler bor i urbaniserade områden och vi vet alltför lite om de stadsboendes behov och vad natur egentligen är för dem.
– Invandrare i Rosengård, vad har de för miljöuppfattning? Vad skulle de vilja ha ut av naturen? Vi bemöter nya generationer med våra egna, gamla föreställningar, vi lyssnar alldeles för lite.

En naturlig undran är ju om inte Carl Piper fått problem i ”högreståndskretsar” med sina ”okonventionella” åsikter.
– Jo, det är klart. Men du har ett antal personer som du jobbar ihop med. Det är vad vi tycker och tänker och vårt samlade resultat som räknas, inte vad andra tycker.
– Det finns förstås de som säger ”hur kan du, som lever i slott och har hur mycket pengar som helst, ha de åsikter som du har?”.
– Okej, jag delar inte alla socialdemokratins uppfattningar, men de grundläggande värderingarna delar jag. Jag har en övertygelse och försöker efter förmåga verka efter den.

När vi kommit så här långt överraskar det inte att Carl Piper heller inte tillhör skattekverulanterna.
– Hur ska jag kunna klaga på skatterna, nu när arvs- och gåvoskatten har tagits bort. Den var ett problem för ett familjeföretag. Vi hade 40-50 miljoner i latenta arvskatter. Det hade gått, men det hade varit tufft. Som företag har vi ändå en mycket gynnsam beskattning.

Innan jag går, är det något som Carl Piper vill visa mig.
– Här ska du se, säger han, du som också varit chefredaktör för Arbetet.
På det inramade fotografiet, som han stolt håller fram - det är taget på Högestads slott, samtalar finansminister Gunnar Sträng med Gösta Netzén.
Netzén var chefredaktör för Arbetet 1944-1957. Båda Sträng och han var lantarbetare, båda socialistiska agitatorer och förgrundsgestalter inom socialdemokratin. Båda spelade de en roll i den frigörelse, inte sällan i strid mot skånska grevar, som gjorde statarna till fullvärdiga medborgare och Sverige till ett folkhem.
Gösta Netzén blev så småningom också riksdagsledamot och jordbruksminister och landshövding i Malmö.
På fotografiet för Netzén och Sträng ett till synes uppsluppet samtal i var sin fåtölj i samma rum på Högestad slott där fotografiet nu står.
Vill man förstå varför Carl Piper blev socialdemokrat kommer man inte runt Gösta Netzén.
– Det har ibland pådyvlats honom att han skulle ha övertalat, ja indoktrinerat mig. Han var inte sådan. Han påverkade mig däremot som människa och jag lärde mig oerhört mycket av honom.

Vid 65 års ålder förlovade sig socialisten Gösta Netzén med Carl Pipers mor och de flyttade ihop, något som väckte visst uppseende både i rörelsen och i grevliga kretsar.
– Min pappa dog innan jag föddes. Sen gifte mamma om sig och jag växte upp ute på Barsebäck. Jag var strax över tjugo när Gösta flyttade hit. Han och mamma bodde på Lyckås slott härintill.
Gösta Netzén har av författaren Ivar Lo-Johansson kallats för ”fackförbundets prydnad”. Förbundet var förstås Lantarbetareförbundet. Han har också utpekats som den förste svenske miljöpolitikern och började engagera sig i miljöfrågan redan i slutet på 50-talet.
– Jag har av min mamma fått nästan alla tal som Gösta Netzén höll. Det är spännande att följa hans tankar om miljön, om t ex Kävlingeån och reningsprocesserna. När man gör det inser man att vi inte har kommit så himla långt idag.

Carl Piper följer mig ut till bilen. Vi passerar några väldiga, döda almar, som fått står kvar och som ändå pryder sin plats. På stammar och större grenar klänger nu murgrönan.
Lite längre bort stryker en av arbetarna ny färg på ett av de mindre uthusen, också till skydd mot de snart annalkande höststormarna och rusket.
De anställda på Högestad är inte längre delägare i företaget.
– En del ville bli delägare, andra inte. För mig var detta en rättvisefråga. Antingen skulle alla vara delägare eller ingen. Vi hade behövt hitta ett eget fondsystem och vi pratade om det, men kom fram till att det viktigaste var att alla hade inflytande, också över de långsiktiga besluten, och att de fick ta del av resultatet. Därför skrotade vi delägarsystemet, men de har fortfarande del i vinsten och de självstyrande grupperna finns kvar.

Publicerad i Nr 3 2005

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut
Vad händer i "medielandskapet"?

Bo Reimer, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), Malmö högskola, kommer till Efter Arbetets årsmöte och talar om vad det är som händer i medievärlden och hur det blir i framtiden. 
Söndagen den 29 mars kl. 16.00 på Per Albins hem, Per Albin Hanssons väg 91- 93 i Malmö. 
Anmäl att du kommer till
efterarbetet@telia.com.

Läs mer

Kallelse till
Tidningsföreningen Efter Arbetets
årsmöte 2015

Härmed kallas du som medlem - enskilda och organisationer - till Tidningsföreningen Efter Arbetets årsmöte söndagen den 29 mars kl. 16.00. Plats: Per Albin Hanssons födelsehem, Per Albin Hanssons väg 91- 93 i Malmö.

Läs mer

Grekland är Europas hopp!

Mark Blyth fick pris för boken Austerity: The History of a Dangerous Idea

Det grekiska dramat, som är en tragedi för den europeiska gemenskapen, fortsätter och i nyhetsrapporteringen från det pågående EU-toppmötet läser jag att ”Grekland varnar för akuta ekonomiska problem, men hålls ändå kort av övriga länder i eurozonen.”

Läs mer


Medlemsbrev december 2012

Tidningen Efter Arbetet utkommer inte längre som veckoslutstidning.
ETC Förlag AB har beslutat att prenumeranterna istället skall få en tidning som heter ETC Malmö och som Tidningsföreningen Efter Arbetet inte på något sätt är inblandad i.
Detta är i korthet bakgrunden.

Läs mer


Läs mer

Ytterhögerns drottning

Petter Larsson om Marine Le Pen och den franska radikalhögerns frammmarsch.


”Fransmännen tycker som vi” jublade Marine Le Pen inför ett par tusen aktivister i den fashionabla parisförorten Boulogne-Billancourt i slutet av januari. Dagen innan hade en opinionsmätning visat att allt fler sluter upp kring Front...

Läs mer

Kulturkampen

Varför röstar allt fler europeiska arbetare på ytterhögern?


Det är INTE ekonomin, dumbom, utan kulturen.

Ja, ska man i en enda mening förklara varför högerradikala partier, som Front National, Schweiziska Folkpartiet eller Sverigedemokraterna, vinner mark måste man vända på Bill Clintons...

Läs mer
Ignacio Ramonet på besök i Malmö.

De komprometterade

Ignacio Ramonet om eurons kris och vänsterns hopp


– Eurokrisen är som ett krig, utan bomber, men med en enorm förstörelse. I Spanien går nu fem miljoner arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten är 50 procent. Vad kan ske i ett sådant samhälle? Allt, vad som helst!

Ignacio Ramonet låter mer...

Läs mer

Gula faran


KULTUR. Nu kommer kineserna. Och indierna. Det måste Europa stoppa. Annars blir vi de nya fattiga. Det är budskapet i den tyske journalisten Gabor Steingarts bok Välståndskriget. Hos Steingart är de rika rika för att de är smarta, ansvarstagande och fyllda av entreprenörsanda. Åtminstone i USA kan dessa egenskaper dessutom överföras genetisk....

Läs mer
Vårdförbundet i Skåne:

Kunskap måste värderas!DEBATT. Vill vi att det ska bedrivas någon sjukvård i Sverige i framtiden? I så fall är det dags att vi alla gemensamt talar om för våra politiker att vi faktiskt vill det. Sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor fyller alla viktiga och avgörande funktioner i hälso- och sjukvården. Men vem vill i framtiden...

Läs mer
Klimatsmarta?

Nu ska miljön bakas in i kostråden!

NYHETER & REPORTAGE. – Fortfarande är det allra viktigaste för konsumenten att få veta vad livsmedlen innehåller, berättar Svanhild Foldal, statsinspektör på Livsmedelsverket. Hon kan hänvisa till en undersökning av nordiska konsumenters inställning till livsmedelsmärkning. 90 procent av de svenskar, danskar, norrmän, islänningar och...

Läs mer
Alliansens nya folkhem:

Noga att skilja mellan styvbarn och kelgrisar

Kan en enda grupp i samhället från en dag till en annan dramatiskt höja sina inkomster på ett sätt som ingen annan grupp kunnat någonsin tidigare? Frågan ställdes med anledning av sjuksköterskestrejken av en företrädare för arbetsgivarna och besvarades med nej.


I en mening har hon rätt och i sak lär hon också få rätt. Det vill säga, på den...

Läs mer

”Att få folk att skratta är det roligaste som finns”

Svea Olsson

KULTUR. Redan som barn drömde Kent Nilsson om att stå på scen som komiker. I dag gör den blyge Dalby-pojken succé med Arlövsrevyn, som satt kommunen på Sveriges revykarta.


Året var 1970 och sjuårige Kent Nilsson var för första gången på revy med mamma och pappa. Nisse Ahlroth uppträdde på scenen, och rev ner applåd efter applåd. Och just i det...

Läs mer

Domstolens besked delar arbetarrörelsen


NYHETER OCH REPORTAGE. EG-domstolens bedömning av Lavalfallet har skapat oenighet inom arbetarrörelsen och vänstern om vad som bör göras. Framförallt gäller striden om Sverige bör godkänna Lissabonavtalet innan det finns garantier för kollektivavtal och konflikträtt. Lite förenklat kan man tala om två olika linjer. LO och den...

Läs mer

Ordlista Laval- och Rüffertfallen


NYHETER OCH REPORTAGE. Lex Britannia är en beteckning som brukar användas för ett stycke i den svenska medbestämmandelagen (MBL). Stycket tillkom efter en konflikt på 1980-talet kring ett bekvämlighetsflaggat fartyg med namnet Britannia, och syftar till att förhindra social dumpning. Det är ett undantag från den huvudregel som innebär att...

Läs mer
Erik Berggren läser en ambitiös avhandling om den globala rättviserörelsen

Rörelsen som kommer in från kylan

Demonstration vid World social forum i Nairobi i januari 2007.

KULTUR Är de innanför eller utanför, är de normala, legitima och produktiva eller onormala illegitima och destruktiva? Dessa frågor häftas vid varje nytt, icke-etablerat politiskt uttryck. Sociala rörelser möts alltid med skepsis, för att oftast, efter en tids kamp, bli inkorporerade i en normalitet och erkända som bidragsgivare till diskussion,...

Läs mer
Teckning Jan Stjernkvist

Demonstrera 1 Maj!

Arbete åt alla! Frihet och rättvisa!

OPINION. Sedan de borgerliga tog över makten har jobbutvecklingen varit extremt kraftfull och statsfinanserna fullständigt lysande. Det beror i allt väsentligt på det arv den borgerliga regeringen tog över efter den socialdemokratiska. Vad har då högerregeringen ägnat sin tid vid makten åt?


Konjunkturen viker och arbetslösheten ökar. De feta...

Läs mer

”Vi förstår om ni vill lämna EU nu”


NYHETER OCH REPORTAGE. Den grundläggande principen bakom både Lavalfallet och Rüffertfallet stavas nyliberalism. Vi måste inse att det nu finns en risk att fördämningarna mot social dumping öppnas. Det säger den tyska landsorganisationen DGB:s arbetsrättsjurist Torsten Walter ett par dagar efter att den så kallade Rüffertdomen fallit i...

Läs mer

Samma problem i Lettland som i Sverige

Kaspar Rajcenajs

NYHETER OCH REPORTAGE. Den lettiska landsorganisationen LBAS har ännu inte formulerat en officell hållning till Lavalfallet. Man inväntar ett trepartssamtal med regeringen och arbetsgivarna, som äger rum efter denna tidnings pressläggning. LBAS internationella koordinator Ariadna Abeltina anser dock – det är hennes personliga åsikt...

Läs mer
När försvarspolitiken går i spinn:

Gärna bättre vägar men först ett rejält stridsflygplan

KRÖNIKA. För lite järnväg att frakta dagens och morgondagens gods på. För lite spårbunden trafik i och kring de större städerna som lider av trafikinfarkter. Sverige skriker efter investeringar i infrastruktur, men nu ska statliga miljarder gå till ombyggda JAS-plan.


Den lätt bisarra JAS-Gripenaffären med Norge är i sak inte värd att slösa många...

Läs mer
Medan strejken pågår:

Politiskt skatteskojeri om lönelyft i vården

KRÖNIKA. Jag har hittills inte stött på någon som hävdat att sjuksköterskorna inte är värda ett rejält lönelyft. Desto tystare blir det när frågan ställs om hur notan ska betalas.


Alla vet att sjuksköterskorna är anställda av oss själva, det vill säga av oss skattebetalare. Idag handlar det om sjuksköterskorna. Men berättigade krav på lön efter...

Läs mer
Europafackets John Monks:

”Så här kan Europa inte byggas”

John Monks

NYHETER OCH REPORTAGE. Lavalfallet angår inte bara Sverige, utan hela EU. Europafacket ETUC, som representerar 60 miljoner löntagare från 36 länder, har reagerat hårt på utfallet i EU-domstolen. Man kräver nu att EU så fort som möjligt antar en ”social progressive clause”, en social klausul, som ska hindra att Lavalfallet blir praxis på Europas...

Läs mer
Pierre Schori:

USA ut ur Irak!

Pierre Schori

NYHETER & REPORTAGE. Stoppa utvisningarna till Irak och Afghanistan. USA ut ur Irak. Och inga fler svenska trupper till Afghanistan. Det kräver den före detta bistånds- och migrationsministern och mångårige diplomaten Pierre Schori. För ett par veckor sedan gav han ut boken Draksåddens år, där han går till skarpt angrepp inte bara mot...

Läs mer
Moa Mattthis läser nya numret av Mana

Bråttom, bråttom!KULTUR. Allt är politik, kultur är politik. För att förstå politik måste man förstå maktens fördelning säger författarinnan Nawal El Saadawi till Katarina Lind i nya numret av tidskriften Mana. Det skulle kunna stå som en devis för själva tidskriften. Vare sig det handlar om svensk asylhantering eller de hala begreppen anti-semitism och ondska är...

Läs mer
Offer för sin egen kampanj:

Dags för Hillary att kliva av

KRÖNIKA. En sådan seger till och jag är förlorad. Uttrycket tillskrivs den makedonske härföraren Pyrrhus som efter ett framgångsrikt slag mot romarna hade gjort så stora förluster att segern i själva verket var början till nederlaget.


Hillary Clintons triumf i Pennsylvania är just en pyrrhusseger. Hon kan inte nå ikapp Barack Obama genom liknande...

Läs mer

Dollarns värde varar…

Fusket med fusket - favorit i repris

Karibiskt kattguld

Varning för hunden!

Matkrisen en fråga om hur vi fördelar

Lissabonbomben från Skåne

OS-bojkott? Ja, varför inte?

Utbyggd välfärd slår skattesänkningar

Ät klimatsmart - Rädda jorden!

Dubbelfel

Befriande klarspråk om kriget - och vår tystnad

De gör det otänkbara självklart

Kranarna öppnas för social dumping i EU


Jans 1


Jans 2


Jans 3


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv


Skicka insändare

Tipsa redaktionen

Dagens citat
"Den franska vänstern lider av att den övergett sina kärnväljare, arbetarna. Nationella frontens framgångar i Frankrike beror på en identitetskris hos landets arbetarklass."

Laurent Bouvet, Professor i statsvetenskap vid den socialistiska tankesmedjan Jean-Jaurès Foundation.


Bli medlem i Efter Arbetet
Röde ormEfter Arbetet
Ansvarig utgivare:   Bo Bernhardsson
Webmaster:   Bo Bernhardsson
Redaktion:   Bo, Håkan, Petter, Hanna