Medlemsinformation för boende på Eklandagatan 45 A-C
Söndagen den 24 februari 2019 - klockan 01:56
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »

Extrastämman den 10:e november 2016


Maria Thilander 2016-12-11


Styrelsen kallade till extrastämma den 10:e november för att fatta beslut om en eventuell försäljning av råvinden. Avsikten med försäljningen var att bidra till finansieringen av framtida underhåll av fastighten.  42 röstberättigade var närvarande vid stämman. Utöver grundfrågorna som fanns  med på kallelsen tillkom två frågor som stämman tog ställning till.

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
 - att upplåta föreningens vindsyta med bostadsrätt för ombyggnation och uppförande av bostadslägenheter (inte byggnation i egen regi)

- att ta bort vindsförråden i samband med upplåtelsen.

Av de röstberättigade röstade 24 ja och 18 nej (57% ja). Antal ja uppnådde inte tillräcklig majoritet.

Tillkomna frågor
Vill medlemmarna ha frågan vidare utredd om finansiering av det nödvändiga underhållet av fastigheten?
Av de röstberättigade röstade 18 ja och 24 nej (34 % ja). Styrelsen tolkar att ett nej i frågan innebär att vi inte längre ska utreda möjligheten att sälja vinden för att finansiera nödvändiga underhåll.

Vill medlemmarna avstå sina vindsförråd?
Av de röstberättigade röstade 23 ja och 19 nej (54% ja). Antal ja uppnådde inte tillräcklig majoritet.

Sammanfattning
Baserat på resultatet från stämman kommer styrelsen inte gå vidare i frågan om upplåtelse av vinden utan kommer därför hitta andra finansieringsalternativ till kommande underhåll.

Styrelsen tackar för medverkan i denna viktiga fråga.

Skriv utSök Sökhjälp

Skicka insändareFacebook

INTRESSANTA LÄNKAR:

Husjuristerna

SBC

com hem

Renova
Eklandagatan.com
Ansvarig utgivare:   Malin Magnusson
Webmaster:   Malin Magnusson
Redaktion:   Malin, Thilda