Fredagen den 22 juni 2018 - klockan 21:10

Valfri text
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Sjukvården - då och nu


Basgrupp I 2012-02-07

Idag är en god hygien en ren självklarhet till skillnad från hundra år sedan. Vi är väl medvetna om hur smittspridning av sjukdomar härstammar från bakterier och virus och vi har genom forskning av microorganismer upptäckt hur vi ska hantera och förbygga spridning. Det var efter Krimkriget som förutsättningen förändrades för utbildade sjuksköterskor och grunden för hygienkonceptet skapades så som det ser ut idag.

Florence Nightingale var en överklasskvinna som levde från år 1820 till 1910. Hon blev en viktig person i sjuksköterskans utveckling under tiden hon levde. Hon var den som införde ett internationellt system för andvändandet av basal hygien vid sjukhus. Efter att Nightingale varit den ledande sjuksköterskan under Krimkriget insåg hon hur viktigt det var med ett grundläggande hygiensystem på sjukhusen. Kunskapen kring hygienrutinerna gjorde att fler sårade soldater överlevde då smittspridningen av infektioner minskade avsevärt. När kriget var slut återvände Nightingale till England och startade utbildningen på S:t Thomas Hospital år 1860, utbildningen lade grunden för professionel och yrkesbaserad omvårdnad.

Innan sjuksköterskeutbildningen utvecklades hade diakonissorna ett stort ansvar, för både sjuka och friska människor. Diakonissorna behandlade de sjuka men de kunde även ge andliga råd något som Florence skulle avskilja från sin utbildning. I samband med uppstarten av utbildningen skulle sjuksköterskorna enbart ta hand om den sjuka patienten.
Florence skrev boken Notes on nursing 1859. Boken beskriver i detalj hur en patient skall behandlas och hur viktig miljön kring patienten är. Några punkter ur boken kan jämnföras med socialstyrelsens grundförfattning för andvändandet av basal hygien inom hälso- och sjukvård. Utöver de grundprinciper som att tvätta händerna mellan patienter eller att byta lakan vid patientbyte finns idag ett antal andra punkter. Detta är tack vare utvecklingen av nya material, exempelvis plast andvänds idag som ett material i sjukvården. Vi kan med engångsförklädden och handskar skydda oss från kroppsvätskor och biologiska material. Vilket innebär att renligheten idag är bättre än någonsin. Under Nightingales tid var tvål och vatten inte en självklarhet, de använde sig utav kokvatten. På sjukhus idag använder vi decinfektionsmedel för att öka renligheten.

Utbildingen för sjuksköterska varierade i början av 1900-talet, då man kunde kalla sig som sjuksköterska med bara någon månads utbildning upp till flera års utbildning. Det var först år 1916 som utbildningen blev tre- årig. År 1930 hade samtliga skolor den långa utbildningen. Trots detta var det svårt att skilja på de utbildade sjuksköterskorna, de gjorde då ett försök att lägga till en stjärna efter namnet i telefonkatalogen. Det övergick sedan till en statlig legitamation år 1957, därmed blev detta en yrkestitel. Idag har sjuksköterskan stor möjlighet att specialisera sig inom olika vårdområden vilket har haft stor betydelse för dagens sjukvård.Litteraturlista
Dahlborg – Lyckhage, E. (2010). Att bli sjuksköterska – en introduktion till yrke och ämne. Lund. Studentlitteratur AB.

Ehrenberg, A och Wallin, L (2009). Omvårdnadens grunder – ansvar och utveckling. Lund. Studentlitteratur AB

Hamrin, E. (1997). Florence Nightingale – en granskning i nutida perspektiv. Stockholm. AB Grafiska Gruppen.

Holmdahl, B. (1994). Sjuksköterskans historia, från siukwakterska till omvårdnands- doktor. Stockholm. Liber AB.

Jahren Kristoffersen, N. (1998.) Allmän omvårdnad 1 – Profession och ämnesområde – utveckling, värdegrund och kunskap. Stockholm. Liber AB.Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Skicka insändare
Tipsa redaktionen


RSS-flöden

RSS-flöden. Ett sätt att automatiskt följa vad som händer på empatis och många andra webbsidor.

Folkhälsomyndigheten

Svensk sjuksköterskeförening


VårdhandbokenDagens Medicin


IT i vården


Socialstyrelsen


Salutis

EMPATIS
Ansvarig utgivare:   Lena Kransberg
Webmaster:   Lena Kransberg
Redaktion:   Lena , Helen