AKTUELLT       FÖRSAMLING       UNG       EKUMENIK/ENHET       MEDIA       KONTAKTUPPGIFTER
Förstasidan
Artiklar

  Nästa »


Församlingen AgapeVad är Agape?
Vi är en kristen församling/kyrka som samlas till gudstjänst på Folkborgsvägen 3, i TV-huset som vi köpte av SVT under 2010. Själva namnet Agape betyder Guds kärlek.

Församlingen grundades 1985 av pastor Jan & Ulla-Mi Rosman. Idag, efter 25 år av levande verksamhet är Agape en sprudlande församling med många barn, ungdomar och vuxna.

Grunden för vår verksamhet är att vi vill vara...

Läs mer

Vision

Agape har i alla år arbetat med utgångspunkt i några bibelord som fungerar som ledstjärnor i det vi gör.


Jes. 58:11-12 handlar om att vi ska vara som en vattenrik trädgård och upprätta grundvalar.

Jes. 42:5-7
handlar om att Gud ska fatta oss vid handen, förankra oss i Jesus och låta oss vara ett exempel för mycket folk.

Matt. 28:18-20 handlar om att vi ska göra lärjungar av folk och lära var och en att hålla det Jesus...

Läs mer

Pastor - Tro i nattvarden

Jan Rosman<br />Pastor i Församlingen Agape

Idag väcks tron upp för urkristen tro och urkristet liv. Det innebär också att det som de första kristna gjorde, trodde och lärde. Det vill vi göra, tro och lära.


Nattvardsfirandet blev den första församlingens samlingspunkt. Jesus fanns inte längre på samma sätt ibland dem. Men Han hade sagt att de skulle fira denna måltid till dess att Han kom tillbaka. Och att de varje gång de gjorde det skulle fästa...

Läs mer

Agapes Vänner

Det finns många människor omkring Agape som tycker det är bra att Agape finns och gör det Agape gör


Av olika skäl kan man eller vill man inte engagera sig som medlem i församlingen, men man är ändå positivt inställd och intresserad av vad som händer i församlingen, vad som är på gång o.s.v. Då kan man få information ifrån oss via mail så länge man själv önskar. Skicka bara ett mail till info@agape.se, så sätter vi upp din mailadress på sändlistan!

Läs mer

Encounter


En Encounter innebär att möta Gud så att det märks och blir bestående förändringar i ens liv. Sedan 5 år tillbaka arbetar Agape med encounter-helger där människor avskiljer sig för att på djupet möta Gud under c:a 2 dygn.

Det går inte att med ord göra full rättvisa åt vad som sker när nya insikter från Guds Ord berör ens själ. En helt ny frihet. En helt ny glädje i Gud. En helt ny...

Läs mer
Agapeloggan
Tipsa redaktionen
Skicka insändare
Skicka bildinsändare

Program

Fredag 31/10
18:30 Bön och Lovsång
Lördag 1/11
10-12 Agape på Ria
Söndag 2/11
11 Gudstjänst, Michael Sjöberg
Fredag 7/11
18 Kvällsmat, Bön o Lovsång
Lördag 8/11
10-12 Agape på Ria
Söndag 9/11
11 Gudstjänst, Jan Rosman
Fredag 14/11
19 Väckelse i Norrköping, Jens Garnfeldt
Lördag 15/11
16 Väckelse i Norrköping, Jens Garnfeldt
19 Väckelse i Norrköping, Jens Garnfeldt
Söndag 16/11
11 Väckelse i Norrköping, Jens Garnfeldt
Lördag 22/11
10-12 Agape på Ria
Söndag 23/11
11 Gudstjänst, Jan Rosman
Lördag 29/11
10-12 Agape på Ria
18 Adventskonsert
Söndag 30/11
11 Gudstjänst
Söndagens Predikan 400pixlar
Johannesskolan

Vindruvan

Fokusskolan Nyköping

Kanal10

Besöksadress:Folkborgsvägen 19
Email:info@agape.se
Telefon:011-12 44 55