Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Onsdagen den 19 december 2018 - klockan 00:10
MCPLAY - Toppbanner NY 2017
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling


Patrik Nordkvist 2018-09-30

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.
Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content Marketing, Social Marketing och Social Selling upp. Alla dessa är starkt sammankopplade och flyter till viss del ihop.

SOCIAL SELLING ÄR när säljaren använder sig av sociala medier för att kommunicera och framför allt interagera med potentiella kunder. Interagera är nyckelordet, det handlar till stor del om att skapa dialog och på så sätt skapa en relation. Man svarar på frågor, bjuder på kunskap i olika former, diskuterar eller på andra sätt för en dialog med potentiella kunder. Om man delar andras innehåll, är det vanligt att lägga till en egen analys eller slutsats just för att påvisa den egna kunskapen. Det kritiska är dock att få till dialogen. Stannar det vid att bara trycka ut olika former av innehåll utan att få till dialogen är det inte Social Selling.

Väl fungerande Social selling leder till närmare kundkontakt, bredare kundbas, samt nya affärsförbindelser - interagerande är det som i slutändan skapar de möten och affärsrelationer som på sikt ger nya affärer. Att säljarna lär sig och börjar arbeta med Social Selling är för många företag redan en självklarhet. Det finns dock stora fördelar med att lära hela organisationen grunderna i Social Selling för att enkelt stödja sälj- och marknadsarbetet.

EXEMPEL PÅ FÖRDELAR MED SOCIAL SELLING 
■ Ökad spridning av ert företags innehåll, vilket ger företaget ”kostnadsfri” marknadsföring och ökar exponeringen mot potentiella kunder.
■ Ni ökar trafiken till er hemsida och på så sätt konverteringar via e-böcker, whitepapers, kundcase mm.
■ Medarbetarna stärker sina personliga varumärken vilket indirekt gör att det blir lättare att få nya kunder och utveckla befintliga kunder
■ Medarbetarna och företaget upplevs som mer kunniga och pålästa inom sitt område.
■ Ökad kundinsikt hos medarbetarna då fler direkt och indirekt kommunicerar med potentiella kunder.

VILKA SKALL DÅ ARBETA MED SOCIAL SELLING?
Det enkla svaret blir alla på företaget. För många blir det ett alltför stort projekt, vilket gör att man kan börja med att fokusera på alla som har kund- och andra externa kontakter. Beroende på hur det ser ut hos er berörs kundtjänst, personal inom leverans såsom konsulter och projektledare, inköp, ekonomi och alla med någon form av chefsbefattning. Ett alternativ kan vara att man väljer ut de som redan är aktiva på olika sociala plattformar, tex LinkedIn. Då får man på kortare tid ett antal förebilder i organisationen och man skapar fler förespråkare för det nya arbetssättet.

HUR KOMMER MAN IGÅNG?
Social Selling handlar primärt om att använda sociala medier i säljarbetet och bygga både varumärke och relationer. Det inkluderar personligt varumärke, en konsultativ approach, att använda sig av olika former av s k content och försäljning. För att lyckas krävs det därför en grundläggande förståelse hos företagets ledning kring digitalisering kopplat till sälj och marknad. Baserat på den insikten bör man sedan lägga en plan som passar för just ert företag och er bransch. Generellt kan sägas att det ofta är bättre att starta med små enkla aktiviteter för att börja se resultat och lyfta frågan.

EXEMPEL PÅ SÅDANA AKTIVITETER KAN VARA:
■ Uppmuntra alla medarbetare att dela innehåll från exempelvis blogg eller liknande. Här behöver framförallt ledare vara bra föredömen men även ett grupp utvalda personer som ser detta som naturligt.
■ Ta fram blogginlägg, artiklar mm där man använder sig av medarbetare som interna ”experter”, detta ger en personligare känsla kring bolaget och underlättar spridning i sociala medier.
■ Hjälp medarbetarna att skapa en bra professionell profil på LinkedIn.
■ Träna och utbilda medarbetarna om sociala medier och vilken nytta det finns för dem och företaget.

GENOM ATT FÅ hela företaget att använda sig av Social Selling blir alla delaktiga i företagets sälj- och marknadsarbete. Förutom att bidra till att skapa bättre resultat ger det också en ökad förståelse och kunskap om era kunder inom hela bolaget.


NYHET PÅ IHM BUSINESS SCHOOL!
DIGITAL AND SOCIAL SELLING, 19-21/11, STHLM
'Hur kan ni öka försäljningen genom att jobba mer med sociala kanaler? Under tre intensiva heldagar jobbar vi med följande punkter:
■ Guide till syftet med social selling, vilka mål skall man koppla till arbetet och hur mäter man framgången
■ Identifiering av målgruppen för att ta reda var och hur de agerar på digitala och sociala medier
■ Vägledning till hur du skapar en praktisk handlingsplan för hur du skall nå prospects
■ Kunskap om hur du tar fram och skapar olika former av innehåll för att använda i din digitala och social försäljning - en introduktion till Marketing Automation
■ Praktisk genomgång hur du på olika plattformar kan interagera med grupper och individer

Anmäl ditt team på www.ihm.se eller ring oss på 0200-24 00 24.

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok ”Konsten att...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer

FILM: EXPERIENTIAL MARKETING - Paul Little 10 oktober 2018
(frukostseminarie)

>> Klicka på bilden för att se filmen

>> SE FILMEN (55 minuter frukostseminarie)

Experiential marketing är ett sätt att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som involverar både varumärket och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

EU-regler för digital upphovsrätt verkar vara att vänta. Vad innebär dessa regler mer konkret och kommer de att påverka vårt företags möjligheter till marknadsföring i sociala medier?


Det har varit många turer kring förslaget om en EU-rättslig harmonisering av den digitala upphovsrätten. Redan i september 2016 presenterade EU-kommissionen ett direktivfö...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Den 1 januari 2019 får vi en ny lotterilagstiftning. Vad innebär detta för reklamlotterier och tävlingar?


I juni 2018 antogs en ny spellag som träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen medför en spelmarknadsreglering som öppnar för konkurrens på spelmarknaden.

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa