Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Söndagen den 18 november 2018 - klockan 23:19
MCPLAY - Toppbanner NY 2017
Marknadscheferna Nr 1, 2016

DEMOKRATISERA DATA En hållbar datadriven utveckling


Creuna 2016-04-15


I takt med att fler företag och myndigheter expanderar sina digitala ekosystem till att idag mer likna galaxer, kommer krav på uppföljning hack i häl. Många skyndar med sin digitala expansion för att lansera lösningar till ett utsatt datum helt utan karta och kompass mot tydligt definierade effektmål.

ENLIGT EN UNDERSÖKNING nyligen genom- förd av Acando styr enbart hälften av företag och myndigheter sina digitala insatser baserat på mätbara mål och enbart tre av tio anpassar utvecklingen utifrån insamlad data.
Att blunda för kvalitativa och kvantitativa insikter inför arbetet med till exempel sin nya webbplats, kampanj eller produkt är både oansvarigt och direkt dumt.

Har du skyldighet att rapportera hur en investering betalat sig måste du kunna visa på insikter innan någon förekommer dig med frågor. Det är nu hög tid att demokratisera och tillgängliggöra data till hela organisationen.

En undersökning genomförd av Geckoboard (verktyg för beslutstöd) visar att anställda idag hellre lyssnar till dåliga nyheter än inga nyheter alls.
I USA och England svarade nio av tio anställda att de är intresserade av att följa hur det går för företaget.
Samma studie visade att nästan åtta av tio anställda inte litar på ledningen i de fall rapportering om nuläget uteblir. Det går otroligt snabbt idag och att manuellt skapa sig en nulägesbild av kanalers effekt är enormt tidskrävande.
Dessutom blir statiska rapporter snabbt daterade och med det även sitt erkännande i organisationen. Lösningen på dessa utmaningar är att automatisera relevant visualiserad data och att tillgängliggöra den i rätt kontext till rätt mottagare.
Att följa sina nyckeltal och förutspå trender för att till exempel justera trafikdrivande initiativ är att hushålla klokt med sina ekonomiska resurser.

■ RÄTT DATA I RÄTT (REAL)TID
Att följa marknadsinitiativ i realtid är fortfarande något av den heliga graalen på många marknadsavdelningar idag, produktbolag undantagna.
Att rapportera i realtid ger en förenklad bild av vad som händer här och nu och med det en större möjlighet att snabbare agera på avvikande trender.
Det kan exempelvis innebära att följa effekten av ett riktat innehåll, resultatet av ett pågående A/B test eller att studera besökarantalet under en tv-kampanj.

Företag har historiskt haft svårt att nå ut med budskap till sina anställda i önskad omfattning, men trenden att presentera information med hjälp av skärmlösningar ökar.
Från vissa delar av Europa kommer nu krav från myndigheter att informera anställda, elever och medborgare via digitala skärmar.
Att visualisera hur digitala initiativ bidrar till nytta och effekt förändrar kommunikationen i det dagliga arbetet.
Skärmarna bör placeras på platser där medarbetare samlas eller passerar samt innehålla tillräckligt med information för att möjliggöra dagliga beslut.
De bör också vara intressanta nog för att skapa kännedom och kunskap.

VAD VISUALISERING I REALTID LÖSER
Målstyrt arbetssätt: Visualisering av data förenklar möjligheten för hela arbetsteamet att gemensamt peka ut en riktning och arbeta målstyrt.
Det förändrar kommunikationen kring lösningar och tjänster.

Stödfunktion: Tydligt rapporterade resultat hjälper oss att bygga en ny typ av medvetenhet kring effekter och nytta. Synliga trender hjälper teamet att snabbare fatta rätt åtgärder i det dagliga arbetet och blir i förlängningen en centraliserad källa för kvalificerat beslutsunderlag.

Transparens: Insikterna stannar inte längre hos några få utvalda personer utan delas till hela organisationen. Enkelheten skapar ett bredare intresse och förståelse för digitala kanalers effekt på affären.

VÅGA VARA TRANSPARENT Många resonerar att det man inte ser, mår man inte dåligt av. Ett tankesätt som inte drar jämnt med ökade krav på ROI.
Är du ansvarig för att rapportera om nytta bör du inte fastna i diskussioner om exakta tal utan snarare fokusera på att berätta en historia bakom statistiken.

Förmedla det du vill få sagt och tänk ut vilken åtgärd som behöver kopplas till det visade resultatet. Är det viktigt att leverera insikter ut i organisationen så gör det viktigt.
Sätt in rätt resurser i tid och planera noga för hur ett datadrivet arbetssätt ska implementeras i verksamheten och hur rutinerna bör se ut för teknikval, uppföljning och åtgärder.
Med alla dessa viktiga delar på plats kvarstår enbart den egna förmågan att genomföra en kulturell förändring i hur ni arbetar med uppföljning för att på allvar demokratisera er data.

FREDRIK CEDERLÖF Head of Analytics & SEO, Creuna
JONAS FRANKLIN Digital Analyst Lead, Creuna
www.creuna.se


Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok ”Konsten att...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer

FILM: EXPERIENTIAL MARKETING - Paul Little 10 oktober 2018
(frukostseminarie)

>> Klicka på bilden för att se filmen

>> SE FILMEN (55 minuter frukostseminarie)

Experiential marketing är ett sätt att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som involverar både varumärket och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

EU-regler för digital upphovsrätt verkar vara att vänta. Vad innebär dessa regler mer konkret och kommer de att påverka vårt företags möjligheter till marknadsföring i sociala medier?


Det har varit många turer kring förslaget om en EU-rättslig harmonisering av den digitala upphovsrätten. Redan i september 2016 presenterade EU-kommissionen ett direktivfö...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Den 1 januari 2019 får vi en ny lotterilagstiftning. Vad innebär detta för reklamlotterier och tävlingar?


I juni 2018 antogs en ny spellag som träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen medför en spelmarknadsreglering som öppnar för konkurrens på spelmarknaden.

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa