Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Söndagen den 18 november 2018 - klockan 23:50
MCPLAY - Toppbanner NY 2017

Det attraktiva företaget – en lärande organisation.


Hyper Island 2014-09-24


Digitaliseringen är en av flera omvärldsfaktorer som påverkar och förändrar samhället. I dag är förändring konstant, det är inget som kommer då och då utan pågår hela tiden, vilket sätter press på företag att anpassa sig för att hänga med. Men det är inte lätt att veta hur man ska bära sig åt. Att ligga i framkant kräver talanger. Att attrahera och behålla talanger – och kunder – kräver ett attraktivt företag. Men vad är ett attraktivt företag och hur skapar man det?

Det digitaliserade samhället påverkar företag och organisationer ur många perspektiv. Det är självklart i varje organisation att man måste utveckla affären för att bibehålla konkurrenskraft och leda företaget in i framtiden. En viktig förutsättning för att lyckas med det är att ha rätt talanger på plats. Medarbetare med rätt personlighet, kunskap och inställning. Detta är ofta inte lika självklart. Och det är inte helt lätt.
Det ställs allt högre krav på arbetsgivare och mycket handlar om att vara en lärande och lyssnande organisation – på riktigt.

– Vi stöter ofta på företag som står och stampar och är lite frustrerade över att de inte lyckas utvecklas eller anpassa sig till den nya marknaden i den takt de vill. De har kommit till insikt med att det krävs en förändring och tror gärna att nyckeln ligger i produkt- och affärsutveckling. Många gånger handlar det istället om att styra företaget in i ett nytt sätt att tänka och verka som matchar dagens snabba samhälle
– och därmed både kunder och medarbetare, säger Johanna Frelin, VD på Hyper Island.

Ett förändringsarbete som går in på djupet av företagets uppbyggnad och kultur kan vara omvälvande och ta mycket energi, men har man väl gjort ett grundligt arbete har man igen det. För en sak är säker, att ha ett attraktivt företag – oavsett målgrupp – blir en allt viktigare konkurrensfördel.

– Allt hänger ju ihop. Har vi ett attraktivt företag ur medarbetarnas perspektiv så speglar det av sig på vara produkter och tjänster. Den som gillar sitt jobb och lever företagets värderingar är en fin ambassadör för företaget. Och det smittar av sig. Till kollegor, men även ut till kunder och intressenter, säger Johanna.
Hyper Island har bred erfarenhet av att jobba med företag om dessa frågor och kan tipsa om en rad viktiga egenskaper ett attraktivt företag måste besitta.


SJÄLVINSIKT OCH STARK IDENTITET - Morgondagens talang väljer arbetsgivare efter värden som stämmer överens med den egna identiteten. Det bygger även kunder och konsumenter i större utsträckning sin inköp på.

-Så det krävs att företag är tydliga med sin identitet och sina värderingar, annars kan man gå miste om mycket, säger Johanna.

Om ett företag liknades vid en person är en varm och trygg personlighet med stark identitet och tydlig riktning är ofta mer intressant än en person som inte riktigt vet vad den vill och handlar oplanerat som en effekt av det. I kombination med en värdegrund skapad av medarbetarna och en öppenhet som tillåter frihet, kreativitet och ifrågasättande så har man kommit långt.

En värdegrund som ägs av medarbetarna ger goda förutsättningar för en stark sammanhållning och det blir enklare att eliminera ≫vi-och-de≪-fasoner. Om dessutom värderingarna efterlevs varje dag, i varje anställd, på alla möten och i korridorerna, blir det svårt att tappa bort sig.


COACHANDE OCH MODIG LEDARE GYNNAR KREATIVA ENERGIER - Ett värderingsstyrt företag kräver sitt ledarskap och arbetsklimat. Den dirigerande ledaren har gjort sitt. Hierarki och byråkrati rimmar inte väl med en organisation där individerna satt stämningen. Ödmjukhet och att vara en lagspelare är eftertraktade egenskaper hos dagens ledare, med inställningen att ≫vi gör jobbet tillsammans≪.

Ledarens roll är att motivera och guida medarbetarna mot visionen och målen, på ett tydligt och uppmuntrande sätt. Och det blir både roligare, lättare och bättre med en positiv stämning där det är tillåtet att tänka kreativt och handla fritt.

– Ett coachande ledarskap innebär att man måste vara öppen för nya, kanske banbrytande idéer, våga släppa på kontrollen och se vad som händer. Ett tillåtande och förlåtande klimat där misstag hyllas föder självgående medarbetare som vågar testa nytt och gå utanför det vanliga, säger Johanna Frelin.


SKAPA EN LÄRANDE ORGANISATION - En annan viktig byggkloss för det attraktiva företaget är lärande. Idag är lärande kulturer vinnare över organisationer med begränsande inställning till fortbildning och självledarskap. Det handlar inte om att sätta undan en liten peng för utbildning till varje anställd, utan om att skapa en kultur där nyfikenhet är nyckeln till ny lärdom varje dag. På så sätt har man en bättre chans att följa med i utvecklingen.

I dag gäller det att lära hela livet igenom. Och att lära bort, våga glömma lärdom som inte längre gäller. Kunskap är en färskvara. Det är viktigt att inse och inte hålla fast vid gamla sanningar.

– Att glömma kunskap för att ge utrymme för ny är ett nytt sätt att se på lärande, men det kan vara avgörande. Utvecklingen går så snabbt och gamla tekniker, tjänster och processer ersätts av nya, hela tiden. Ta CD-rom som exempel, en ganska ny teknik som blev enormt utbredd väldigt fort. Nu existerar den i stort sett inte ens längre. I en sådan omställning måste man vara snabb, nyfiken, flexibel och prestigelös, säger Johanna Frelin.


GENOM STÄNDIGT LÄRANDE och en nyfiken kultur bibehålls företagets talanger attraktiva och anställningsbara, något företagsledare borde se som ett mål i sig. Nöjda och drivna medarbetare är som sagt de viktigaste ambassadörerna för ett attraktivt företag.

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok ”Konsten att...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer

FILM: EXPERIENTIAL MARKETING - Paul Little 10 oktober 2018
(frukostseminarie)

>> Klicka på bilden för att se filmen

>> SE FILMEN (55 minuter frukostseminarie)

Experiential marketing är ett sätt att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som involverar både varumärket och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

EU-regler för digital upphovsrätt verkar vara att vänta. Vad innebär dessa regler mer konkret och kommer de att påverka vårt företags möjligheter till marknadsföring i sociala medier?


Det har varit många turer kring förslaget om en EU-rättslig harmonisering av den digitala upphovsrätten. Redan i september 2016 presenterade EU-kommissionen ett direktivfö...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Den 1 januari 2019 får vi en ny lotterilagstiftning. Vad innebär detta för reklamlotterier och tävlingar?


I juni 2018 antogs en ny spellag som träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen medför en spelmarknadsreglering som öppnar för konkurrens på spelmarknaden.

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa