Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Torsdagen den 17 januari 2019 - klockan 21:06
MCPLAY - Toppbanner NY 2017

FRAMGÅNG genom att ställa RÄTT FRÅGOR


Per Löfgren 2014-09-24


Ett företag kan ha bra strategier, dåliga strategier, eller i värsta fall, inga strategier alls. Det räcker dock inte med att ha en bra strategi. Det är de företag som genomför sina strategier som är mest framgångsrika.
Detsamma gäller marknadsföring och marknadsundersökningar. Som med allt annat ett företag väljer att göra eller att inte göra, måste man börja med att frågorna sig Varför, vem, vad, hur och när. Undersökningarna ska vara ett verktyg i att förverkliga strategier, och inget annat. Dessutom ska allt hänga ihop.


AFFÄRSHJULET
En modell för att inventera sina undersökningsbehov är affärshjulet. Det visar att ett företag inte kan finnas utan att det finns en sund ekonomi. Ett företag har en ekonomi om det finns kunder som bidrar med pengar. Det gör kunderna om företaget har ett attraktivt erbjudande. Erbjudandet kan företaget ha om det finns en organisation, fylld med människor som levererar det. Om det går som det ska får de lön varje månad. EKONOMI Många företag har för många ekonomiska nyckeltal. Det är inte ovanligt att företag väljer att ha upp till femton nyckeltal som är »de viktigaste«. Jim Collins menar i sin bok »Good to great« att det gäller att hitta nyckeltalet som är värt att följa.

KUNDER
När det gäller kunder finns det ett givet nyckeltal, nöjd kund, som många företag följer. Men få har ställt frågan varför de egentligen mäter nöjd kund. Vem på företaget ska använda resultatet från nöjd kundmätningen, och till vad? Hur ofta behöver de ha resultatet och hur ska de använda det?

ERBJUDANDE
Det är viktigt att följa upp hur kännedomen om varumärket och bilden av det utvecklas över tid. Uppföljning av reklamenheter, kommunikationskanaler, koncepttester, pristester och för-tester av reklam faller även under denna rubrik. Dessa undersökningar är ofta enkla att få in i ett företags budget, därför att det finns en given användare med ett tydligt behov: marknadschefen. Men även dessa undersökningar måste tydligt kopplas till företagets strategier via marknads- och affärsplan.

ORGANISATION/PERSONAL
En av de viktigare uppföljningarna är organisationen och personalen. I ett tjänsteföretag är det tydligt att leveransen är direkt kopplad till individer, men det är lika viktigt för ett tillverkande företag. Det finns många olika medarbetarmätningar, och återigen är den centrala frågan: Varför ska vi göra en medarbetarmätning? Vem ska ha den till vad?

VARFÖR?
Varför är då detta intressant för en marknadschef? För det första: som marknadschef har du en central roll i ditt företag. Du sitter i ledningsgruppen och är med och fattar strategiska såväl som taktiska beslut. Allt du gör ska stötta marknadsplanen, som i sin tur är den del av affärsplanen, som beskriver de strategier företaget har för att nå sitt mål.

Som alla marknadschefer upptäckt är konsten att göra rätt sak på rätt sätt vid rätt tillfälle. Det är precis på samma sätt med undersökningar. För det andra: Som marknadschef hamnar ofta undersökningar, som inte direkt påkar mot marknadsplanen, på ditt bord. Om du börjar med att ställa frågorna »Varför?« och »hur bidrar det här till helheten?« kan du bidra till att ni gör rätt undersökningar och därmed använder era resurser på bästa sätt.


En undersökning blir bättre om du först besvarar de här frågorna.

VARFÖR? Varför måste vi göra undersökningen? Vad är syftet med den? Vilket beslut ska vi fatta baserat på informationen vi får? Vad händer om vi inte gör den? Hur bidrar den till helheten och att vi når våra mål?
VEM? Vem är mottagare på företaget? Vem ska vara med innan, under och efter undersökningen? Finns det andra på företaget som ska vara med i beslutsprocessen? Finns det någon som undersökningen behöver förankras hos?
VAD? Vad ska mottagaren ha undersökningen till?
NÄR? När måste mottagaren ha informationen för att kunna ta beslut och agera?
HUR? Hur ska undersökningen användas? Hur ser beslutsprocessen ut?

Vill du veta mer - se www.milega.se

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok ”Konsten att...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Baserad på svar från 562 marknadsförare

Färsk rapport om marknadsförarnas arbetssituation


7 av 10 marknadsförare känner sig stressade över förväntningarna som finns på dem i deras yrkesroll. Det visar en färsk undersökning av marknadsförarnas...

Läs mer
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer

FILM: EXPERIENTIAL MARKETING - Paul Little 10 oktober 2018
(frukostseminarie)

>> Klicka på bilden för att se filmen

>> SE FILMEN (55 minuter frukostseminarie)

Experiential marketing är ett sätt att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som involverar både varumärket och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

EU-regler för digital upphovsrätt verkar vara att vänta. Vad innebär dessa regler mer konkret och kommer de att påverka vårt företags möjligheter till marknadsföring i sociala medier?


Det har varit många turer kring förslaget om en EU-rättslig harmonisering av den digitala upphovsrätten. Redan i september 2016 presenterade EU-kommissionen ett direktivfö...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa