Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tisdagen den 11 december 2018 - klockan 05:53
MCPLAY - Toppbanner NY 2017

Hur arbetar du med ditt platsvarumärke?


Start Communication 2014-11-27


Begreppet platsvarumärke är något som har använts flitigt de senaste åren. Lite förenklat kan man säga att ett platsvarumärke är detsamma som ett ”vanligt” varumärke, med skillnaden att det speglar en specifik ort, kommun, stad eller land. Men hur bygger man ett starkt platsvarumärke? Och vad har en ort för nytta av ett starkt varumärke?

Till att börja med ska nämnas att alla platser har ett varumärke, vare sig man arbetar aktivt med det eller inte.
För ett varumärke är ingenting som man kan välja bort.
Det bygger snarare på de associationer och känslor som människor känner när de kommer i kontakt med din plats på ett eller annat sätt.
De platser som arbetar aktivt med sitt varumärke har möjlighet att påverka bilden, medan de som inte gör någonting alls ger människor fri tolkningsrätt.
I det senare fallet finns risken att bilden inte blir den önskade.

Vad ska man med ett starkt varumärke till?
Så vad har man då för nytta av ett starkt platsvarumärke? Här handlar det ju inte om att sälja fler varor eller locka medlemmar till sin kundklubb.
Däremot handlar det om att skapa positiva associationer kring sin plats för att attrahera nya invånare, främja företagsetableringar och locka besökare.

Men det är lättare sagt än gjort.För när det gäller platsvarumärken är det ingen som äger varumärket till hundra procent.
Tvärtemot är det väldigt många som ska samsas under samma varumärke.
Företag, politiker, offentlig verksamhet och invånare måste alla kunna identifiera sig med platsens värden för att kunna förmedla rätt bild till omvärlden.

Lättare sagt än gjort
När det gäller ett traditionella varumärken (företag) är det relativt enkelt att förändra sin image mot marknaden.
Visst, det kan vara dyrt och ta lång tid, men det är fullt möjligt att styra förvandlingen.
Om företagsledningen bestämmer sig för att man ska bli det mest miljökloka företaget i branschen, kan man påbörja en intern förändringsresa mot ett väl definierat mål.
Därefter byter man ut sina fordon och maskiner till det mest energieffektiva på marknaden. Och med hjälp av massiv kommunikation på samma gröna tema har man förr eller senare förändrat människors uppfattning om ens företag.

Men ett platsvarumärke kan man inte styra över på samma sätt. För det går ju inte att uppmana stadens alla företag, invånare och offentliga verksamheter att dra åt samma håll.
De har ju sina egna budgetar, uppdragsgivare och inte minst varumärken att tänka på.

Bygg inifrån
Ett starkt platsvarumärke bygger man inifrån, med utgångspunkt från platsens inbyggda värden.
Vad är det som är karakteristiskt för platsen? Man kanske har en intressant historia? Ett eftertraktat läge? Kanske häpnadsväckande lyckliga invånare?
Genom att förstärka de värden som redan förknippas med platsen blir det betydligt enklare att lyckas med sitt platsvarumärke.

Låt mig ta ett exempel. Köpenhamn är för många människor känt för sin toleranta och öppenhjärtliga attityd. Oavsett om man talar om människors kreativitet, sexualitet eller experimentlusta anses staden vara öppen för olikheter.
Detta känner både invånare och turister igen sig i.
Så när staden började arbeta aktivt med sitt platsvarumärke och lanserade konceptet copenhagen kunde alla stadens ambassadörer identifiera sig med uttrycket.

Tillsammans kunde sedan stadens turistbyråer, enskilda företag och invånare hjälpas åt att förmedla bilden av Köpenhamn som en open-minded, nyfiken och välkomnande stad.
Det är naturligtvis en lycklig slump att just ordet open råkade ingå i stadens internationella namn, men i det här fallet stämde det alltför väl överens med stadens självbild och rykte för att inte utnyttjas.

Varumärket styr utvecklingen
Ett starkt platsvarumärke hjälper inte bara till att locka turister och bygga stolthet hos de som redan bor och verkar på platsen.
I likhet med tydliga varumärken hos företag och organisationer blir varumärket också ett styrdokument över (produkt-) utveckling och nyetableringar.
En stadsdel som profilerar sig miljömässigt vill förmodligen inte ha ett kolkraftverk på området. Och en småstadsidyll väljer förmodligen bort de stora konfektionsjättarna till förmån för mer genuina, lokala producenter.
Därmed blir platsvarumärket vägledande internt, men också för de företag som vill etablera sig på platsen.

1.UTGÅ FRÅN PLATSEN OCH DESS INVÅNARE
Alla platser har en historia, ett läge eller något annat som utmärker den.
Utgå från dessa och dra nytta av de värden som redan förknippas med platsen.
Därmed blir platsvarumärket en bekräftelse (och enkelt att identifiera sig med) för de som redan verkar här.

Försök inte framställa platsen som något den inte är. Som när den lilla skånska tätorten Skurup försökte profilera sig under ”When in Europe, don’t miss Skurup”.
Inte särskilt trovärdigt, eller hur?

2.DEFINIERA MÅLGRUPPERNA
Vilka är det som ska sprida ditt platsvarumärke?
Oavsett om du kommunicerar med befintliga invånare eller utomstående måste dina ambassadörer matas med rätt argument.
Och tänk på att argumenten kan skilja sig avsevärt om du kommunicerar med turister, journalister, politiker eller företrädare för näringslivet.

3.UTSE EN ”ÄGARE” TILL VARUMÄRKESFRÅGAN
Det finns ingen som äger ett platsvarumärke på samma sätt som hos ett företag eller en organisation.
Tvärtom är det många som hjälps åt (i bästa fall) att sprida en positiv bild av din stad eller stadsdel.
Därför är det av största vikt att det finns en eller ett fåtal personer med mandat att driva varumärkesfrågan. Du vet säkert vad som kan hända när många kockar ska koka soppa tillsammans?

Vill du veta mer - se www.startcommunication.com.

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok ”Konsten att...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer

FILM: EXPERIENTIAL MARKETING - Paul Little 10 oktober 2018
(frukostseminarie)

>> Klicka på bilden för att se filmen

>> SE FILMEN (55 minuter frukostseminarie)

Experiential marketing är ett sätt att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som involverar både varumärket och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

EU-regler för digital upphovsrätt verkar vara att vänta. Vad innebär dessa regler mer konkret och kommer de att påverka vårt företags möjligheter till marknadsföring i sociala medier?


Det har varit många turer kring förslaget om en EU-rättslig harmonisering av den digitala upphovsrätten. Redan i september 2016 presenterade EU-kommissionen ett direktivfö...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Den 1 januari 2019 får vi en ny lotterilagstiftning. Vad innebär detta för reklamlotterier och tävlingar?


I juni 2018 antogs en ny spellag som träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen medför en spelmarknadsreglering som öppnar för konkurrens på spelmarknaden.

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa