Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Torsdagen den 17 januari 2019 - klockan 20:33
MCPLAY - Toppbanner NY 2017
Marknadscheferna Nr 1 - 2017

Hur får du dina medarbetare att leva varumärket?


Kenneth Larsson och Eva Ragnå (Madicon) 2017-04-10

<span class=\

"Det är de beteenden du ger positiv uppmärksamhet och premierar som växer. Därför är det viktigt att titta på vilka som efterlever organisationens önskade värderingar bäst och premiera dem. Då blir de kulturbärare som inspirerar andra.”Starka, synliga och efterlevda värderingar bygger ett trovärdigt och svårkopierat varumärke. Det finns tre principer som värderingsdrivna organisationer agerar utifrån. De går från ”jag” till ”vi”, från ”What’s in it for me” till ”What’s best for the common good”, och från att vara ”bäst i världen” till att vara ”bäst för världen”.

Alla organisationer är egentligen värderingsdrivna eftersom de består av människor, och vi är alla värderingsdrivna. Den intressanta frågan är huruvida kulturen i en organisation är medveten och gemensam, och om den önskade kulturen efterlevs eller inte. De värderingar som genomsyrar en organisation sätts alltid av nuvarande – och i viss mån även av tidigare – ledare. Deras agerande påverkar hur medarbetarna agerar och förmedlar varumärket.

Det kan kännas orimligt att ledarnas medvetenhet kring sina egna värderingar ska påverka varumärket. Men den krassa sanningen är att den gör det. Genom ökad insikt kring de egna och medarbetarnas värderingar fattar man mer genomtänkta och kloka beslut. Beslut som grundar sig på vad människor verkligen tycker är viktigt. När människor får ökad insikt om vad som är viktigt för dem själva, deras kollegor och deras medmänniskor agerar de som en enad front i önskad riktning med gemensam kraft. De blir en viktig del av varumärket.

ETT SÄTT ATT arbeta med värderingar är CTT, Cultural Transformation Tools, som kommer från Richard Barrett Values Center. Det är en metod och ett verktyg för att mäta, kartlägga och medvetandegöra människor om deras värderingar. CTTmätningar används i över 50 länder och i flera tusen organisationer runt om i världen. Du kan mäta och arbeta med värderingar på individ-, team-, och organisationsnivå, i städer och länder. I grunden är det ett verktyg för att skapa ett värderingsdrivet samhälle, men eftersom kulturkapitalet är en stark konkurrensfördel så är det intressant även för marknadssidan.

NÄR DU BÖRJAR kartlägga och prata organisationskultur får du även förklaringar till varför du upplever att saker är som de är, vad som är bra, vad som är dåligt, och vad som efterfrågas. För våra värderingar uttrycks i våra beteenden och övertygelser. Om det förekommer begränsande värderingar så kommer det att visa sig som ett energiläckage i organisationen. Enligt Values Center påverkar varje potentiellt begränsande värdeord som kommer med på top-tio-listan över levda värderingar i en organisation omsättningen med en minskning på ca 5 %. Värderingarna har alltså en direkt påverkan på resultatet.

Faktum är att undersökningar visar att företag som jobbar medvetet med sina värderingar är betydligt mer lönsamma än andra företag. Därför har det betydelse att mäta och kartlägga värderingarna. Områden som vi ägnar vår uppmärksamhet med regelbundenhet och systematik brukar utvecklas och förändras. Vi mäter mycket annat, men inte värderingar, trots att det är just våra värderingar som sätter tonen för vad vi prioriterar och hur vi gör saker. Och ökad medvetenhet kring värderingar synliggör beteenden och instinkter hos bärarna av varumärket – de som ytterst ska leva upp till varumärkeslöftet.

VÄRDERINGAR KAN UPPLEVAS som abstrakt och krångligt, men jag skulle rekommendera att börja utforska vad det innebär att jobba med värderingarna fullt ut. För hur det än är, i vår snabbförändliga digitala värld är medvetenheten kring våra värderingar en livlina och guide att hålla oss i för att nte tapa fotfästet.


3 PRINCIPER FÖR KULTURUTVECKLING

Princip 1:
» Kulturkapital är den främsta konkurrensfördelen.

Princip 2: » Organisationer förändras inte – människor gör det!
– Förändringen börjar alltid med den personliga transformationen av ledarna.

Princip 3: » Att mäta spelar roll.
– Om du kan mäta det, kan du också hantera det.


Vill du veta mer se www.madicon.se


Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok ”Konsten att...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Baserad på svar från 562 marknadsförare

Färsk rapport om marknadsförarnas arbetssituation


7 av 10 marknadsförare känner sig stressade över förväntningarna som finns på dem i deras yrkesroll. Det visar en färsk undersökning av marknadsförarnas...

Läs mer
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer

FILM: EXPERIENTIAL MARKETING - Paul Little 10 oktober 2018
(frukostseminarie)

>> Klicka på bilden för att se filmen

>> SE FILMEN (55 minuter frukostseminarie)

Experiential marketing är ett sätt att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som involverar både varumärket och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

EU-regler för digital upphovsrätt verkar vara att vänta. Vad innebär dessa regler mer konkret och kommer de att påverka vårt företags möjligheter till marknadsföring i sociala medier?


Det har varit många turer kring förslaget om en EU-rättslig harmonisering av den digitala upphovsrätten. Redan i september 2016 presenterade EU-kommissionen ett direktivfö...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa