Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Måndagen den 20 augusti 2018 - klockan 16:59
Marknadscheferna Nr 3 2015

INVESTERING & DIGITALISERING skapar förutsättningar för innovation och ökat kundvärde


Elanders 2015-12-08


Elanders ser genom sin globala verksamhet en tydlig trend mot en ökad efterfrågan på digitalt producerade trycksaker. Globaliseringen och digitaliseringen fortsätter att driva på teknikskiftet i den grafiska branschen. Med rätt kombination av digitala trycktekniker och digitala distributionskanaler skapas det nya innovativa lösningar vilka kommer att skapa mervärde för kunderna.

DIGITALISERINGEN FÖRÄNDRAR på vilket sätt värde skapas för kunderna. Digitalisering är inte enbart ny teknik utan omfattar även ökad kunskap om kundens behov, ökad produktivitet och nya affärsmodeller.
Kombinationen av digitala system och digitala trycktekniker ger företag möjlighet att samla in, hantera och analysera stora datamängder vilket kommer skapa en ny form av flexibilitet och individ anpassning för trycksaker.
Förflyttningen mot digitala distributionskanaler för informationsspridning fortsätter men många bedömer att tryckt media även i framtiden kommer att utgöra ett viktigt media.
Studier visar att trycksaken fortsatt upplevs som trovärdig och att det fysiska materialvalet kan förmedla en unik känsla hos mottagaren.

Digitaliseringen påverkar hela tryckeribranschen och den digitala tryckeritekniken blir allt viktigare för att kunna skapa ökat kundvärde. Elanders ser genom sin globala tryckeriverksamhet en ökad efterfrågan på innovativa lösningar där trycksaken blir allt mer individualisera och situationsanpassad.
– Våra kunder har börjat ställa ökade krav på flexibilitet och innovativ förmåga för att bidra till att trycksaken utgör en fortsatt viktig distributionskanal i deras verksamhet, menar Gustaf Albèrt, vd för Elanders Sverige AB.

FÖR ATT KUNNA följa med kunderna i deras digitalisering måste tryckeriföretagen i framtiden förnya både sin tryckteknik och hur de kommunicerar och integrera med kundernas informationssystem.
Elanders har under de senaste åren utökat sin produktionskapacitet i Europa genom investeringar i främst digital tryckteknik, både svartvitt och färg, och även ny teknologi i form av Inkjet. Investeringarna har genomförts för att kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar som ger ökad flexibilitet, högre hastighet, förbättrad kvalitet och ökad automatisering av produktionsflödena.

Industrikunder utgör basen i Elanders tryckverksamhet och inom detta segment framträder en tydlig trend mot att kunderna över tid vill minska omfånget i trycksaken, öka varianter av trycksaker med kortare serier, finna nya distributionskanaler, individ- och situationsanpassa trycksaken samt minska kostnaderna för trycksaken i sig, men även lagerkostnaderna genom just-in-time (JIT) leveranser och print-on-demand (PoD) lösningar för eftermarknaden.
Detta gäller både för användarmanualer och marknadsmaterial.

För en av världens största biltillverkare producerar Elanders cirka 1 000 olika varianter av trycksaker som skall finnas tillgängliga som JIT-leveranser i fabriken inom tre veckor vid en lansering av en ny bilmodell. I tillägg till detta kräver denna kund och flera andra kunder att trycksaken skall levereras i sekvens, det vill säga exakt i den ordning som bilarna tillverkas, vilket innebär att varje enskild manual är en unik order.
För att detta skall vara möjligt krävs en hög grad av automatisering av arbetsflödet.

TEKNIKUTVECKLINGEN MÖJLIGGÖR ATT marknadsföringen kan bli mer riktad och effektiv genom att information om kunderna används för att stärka relationen med kunderna och genom att använda både analog och digital kommunikation.
En viktig bas och förutsättning för detta är att man använder samma produktinformation på flera språk till webbsidor, appar samt trycksaken och att när en uppdatering görs måste ändringen ske på alla ställen automatiskt.
Detta kräver ett väl fungerande systemstöd.

I dag har Elanders många kunder som använder sin information om sina kunder för att kommunicera på ett mer individualiserat och personligt sätt samt utforma unika erbjudanden till enskilda kunder.
Det är variabeltryck och digitaltryckteknik som gör det möjligt att trycka flera olika versioner av samma trycksak, på flera olika språk, eller manualer för snarlika produkter. Med hjälp av variabeltryck kan personligt och individanpassat marknadsmaterial produceras.
Många av Elanders kunder uppskattar de möjligheter som digitaltryck medför i form av ökad flexilbilitet, individanpassning, unika produkter och trycksaken inte alltid är en statisk trycksak. – Idag finns det mycket stora möjligheter att på ett effektivt och effektfullt sätt anpassa trycksakens utformning och därmed öka nyttan av den samma, menar Gustaf Albèrt, vd för Elanders Sverige AB.

DIGITALISERINGEN OCH TEKNIKSKIFTET fortsätter inom tryckeribranschen. Sammanfattningsvis kommer rätt kombination av digitala trycktekniker och digitala system skapa nya innovativa lösningar och trycksaker vilka kommer att skapa ökat värde för kunderna.


Elanders tre affärsområden
SUPPLY CHAIN Effektiv hantering av globala produkt-, komponent- och serviceflöden med mycket korta ledtider med en omfattande statistikrapportering tillbaka till kunderna.
Kunder: Främst inom mjukvaru- och elektronikindustrin.
Andel av omsättning 2014: 40%. Andel av rörelseresultat 2014: 54%.
Antal anställda 2014: 1 506.

PRINT & PACKAGING Kostnadseffektiva och innovativa lösningar som tillgodoser kundernas behov av tryckt material och förpackningar på såväl lokal som global bas.
Kunder: Främst inom tillverkningsindustrin såsom fordon, vitvaror, verktyg etc.
Andel av omsättning 2014: 53%. Andel av rörelseresultat 2014: 35%.
Antal anställda 2014: 1 762. 

E-COMMERCE Avancerade e-handelsplattformar där kunderna kan skräddarsy sin fotoprodukt. Har de egna varumärkena Fotokasten och Myphotobook.
Kunder: Främst försäljning till konsumenter eller företag som marknadsför motsvarande tjänster under eget varumärke.
Andel av omsättning 2014: 7%. Andel av rörelseresultat 2014: 12%
Antal anställda 2014: 81.

www.elanders.se

Tipsa en vän     Skriv utNy forskning

Digitala produktupplevelser kan sudda ut gränserna mellan fysisk och digital handel


Handeln har idag stora utmaningar. Fysiska butiker lägger ner samtidigt som e-handel brottas med felköp, returer och utländsk priskonkurrens. Nu visar forskning från Handelshögskolan i Stockholm att digitala verktyg fö...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Möte med Marknadscheferna i Malmö

Varumärkesbyggande genom CSR


Marknadschefernas frukostmöte på Saturnus i Malmö blev en intressant och viktig förmiddag. Nyfikenheten på hur man kan bidra i stort och smått till en hållbar...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Rutasoka Coffee)

Hans kaffe räddar liv i Kongo-Kinshasa


Han har tvingats fly för sitt liv från krigets Kongo. Levt som barfotaflykting i Tanzania. Och tvingats spendera ett år ensam, flera hundra mil från sina föräldrar....

Läs mer
SXSW 2018 (In English)

ELON MUSK - 12 minuter frågor och svar om SpaceX, Artificiell Intelligens samt att civilisera Mars.

Klicka på bilden för att se filmen.

>> Se filmen direkt på YouTube (på engelska)
Detta är en klippt version på knappt tolv minuter från Elon Musks intervju på SXSW i USA 2018.

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Danji)

KÄNSLA - Den saknade parametern.


Känslor dyker just nu ofta upp i kölvattnet av falska nyheter, inflytande och jakten på uppmärksamhet. Sentiment och känslor ses som motsatsen till logik och är fö...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Perspective Communication)

E-sporten tar plats i finrummet.

>> Red Reserve AB Skandinaviens första noterade e-sportbolag.


Nu tar e-sporten plats i finrummen på allvar. Det som för några år sedan var något som ungdomarna sysslade med framför datorn och tv-skärmen är idag...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018

GKSS MATCH CUP SWEDEN - Bygger näringslivets svar på Almedalen.


Den 4e till 8e juli kommer World Match Racing Tour till Sverige och Marstrand.


För 24e året bjuder Marstrand, strax norr om Göteborg på seglingstävlingar i världsklass....

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Marknadsinformation Sverige)

Fem tips inför GDPR
- Att tänka på vid marknadsföring, DM och TM aktiviteter.

Niklas Linder, VD på Marknadsinformation i Sverige AB <br />Foto: Jan Beinö

Vid det här laget vet alla att PuL ersätts av en ny Dataskyddsförordning den 25e maj i år. Många utbildningar riktar in sig på information om grundläggande...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Elanders Sverige)

Globalt företag med lokal förankring

Mattias Olofsson, VD för Elanders Sverige, ser ljust på framtida satsningar.

Allting började med en statlig telefonbok för över 100 år sedan. Sedan dess har Elanders växt på höjden och framförallt på bredden. Idag är...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Meg 2018/Bokmässan)

Han testar boken på läsarna - medan den skrivs

Stora bilden: Joe Posner, videochef på Vox, medverkar vid Meg 2017Lilla bilden: Alfred Ruth (Foto: Sofia Runarsdotter)

Alfred Ruth är journalisten som blev framgångsrik IT-entreprenör. Nu är han investerare och författare som vill sprida kunskap och göra världen bättre. Och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Inspiration Company)

Lojalitetsprogram för återförsäljare och partners som konkurrensmedel.

Staffan Wikström, marknadschef på Release Finans.

I en allt mer komplex köp- och säljvärld söker vi alla efter de bästa sätten att fånga och bibehålla kunden. Men det finns sätt att påverka dina...

Läs mer
Regium International

Mäklare hakar på ny säljtrend


Fastighetsbyrån Alvhem ligger i framkant när det gäller försäljning. Att anamma nya metoder och trender som gynnar både köpare och säljare är för...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa