Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tisdagen den 20 februari 2018 - klockan 06:50
Marknadscheferna Nr 3 2015

INVESTERING & DIGITALISERING skapar förutsättningar för innovation och ökat kundvärde


Elanders 2015-12-08


Elanders ser genom sin globala verksamhet en tydlig trend mot en ökad efterfrågan på digitalt producerade trycksaker. Globaliseringen och digitaliseringen fortsätter att driva på teknikskiftet i den grafiska branschen. Med rätt kombination av digitala trycktekniker och digitala distributionskanaler skapas det nya innovativa lösningar vilka kommer att skapa mervärde för kunderna.

DIGITALISERINGEN FÖRÄNDRAR på vilket sätt värde skapas för kunderna. Digitalisering är inte enbart ny teknik utan omfattar även ökad kunskap om kundens behov, ökad produktivitet och nya affärsmodeller.
Kombinationen av digitala system och digitala trycktekniker ger företag möjlighet att samla in, hantera och analysera stora datamängder vilket kommer skapa en ny form av flexibilitet och individ anpassning för trycksaker.
Förflyttningen mot digitala distributionskanaler för informationsspridning fortsätter men många bedömer att tryckt media även i framtiden kommer att utgöra ett viktigt media.
Studier visar att trycksaken fortsatt upplevs som trovärdig och att det fysiska materialvalet kan förmedla en unik känsla hos mottagaren.

Digitaliseringen påverkar hela tryckeribranschen och den digitala tryckeritekniken blir allt viktigare för att kunna skapa ökat kundvärde. Elanders ser genom sin globala tryckeriverksamhet en ökad efterfrågan på innovativa lösningar där trycksaken blir allt mer individualisera och situationsanpassad.
– Våra kunder har börjat ställa ökade krav på flexibilitet och innovativ förmåga för att bidra till att trycksaken utgör en fortsatt viktig distributionskanal i deras verksamhet, menar Gustaf Albèrt, vd för Elanders Sverige AB.

FÖR ATT KUNNA följa med kunderna i deras digitalisering måste tryckeriföretagen i framtiden förnya både sin tryckteknik och hur de kommunicerar och integrera med kundernas informationssystem.
Elanders har under de senaste åren utökat sin produktionskapacitet i Europa genom investeringar i främst digital tryckteknik, både svartvitt och färg, och även ny teknologi i form av Inkjet. Investeringarna har genomförts för att kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar som ger ökad flexibilitet, högre hastighet, förbättrad kvalitet och ökad automatisering av produktionsflödena.

Industrikunder utgör basen i Elanders tryckverksamhet och inom detta segment framträder en tydlig trend mot att kunderna över tid vill minska omfånget i trycksaken, öka varianter av trycksaker med kortare serier, finna nya distributionskanaler, individ- och situationsanpassa trycksaken samt minska kostnaderna för trycksaken i sig, men även lagerkostnaderna genom just-in-time (JIT) leveranser och print-on-demand (PoD) lösningar för eftermarknaden.
Detta gäller både för användarmanualer och marknadsmaterial.

För en av världens största biltillverkare producerar Elanders cirka 1 000 olika varianter av trycksaker som skall finnas tillgängliga som JIT-leveranser i fabriken inom tre veckor vid en lansering av en ny bilmodell. I tillägg till detta kräver denna kund och flera andra kunder att trycksaken skall levereras i sekvens, det vill säga exakt i den ordning som bilarna tillverkas, vilket innebär att varje enskild manual är en unik order.
För att detta skall vara möjligt krävs en hög grad av automatisering av arbetsflödet.

TEKNIKUTVECKLINGEN MÖJLIGGÖR ATT marknadsföringen kan bli mer riktad och effektiv genom att information om kunderna används för att stärka relationen med kunderna och genom att använda både analog och digital kommunikation.
En viktig bas och förutsättning för detta är att man använder samma produktinformation på flera språk till webbsidor, appar samt trycksaken och att när en uppdatering görs måste ändringen ske på alla ställen automatiskt.
Detta kräver ett väl fungerande systemstöd.

I dag har Elanders många kunder som använder sin information om sina kunder för att kommunicera på ett mer individualiserat och personligt sätt samt utforma unika erbjudanden till enskilda kunder.
Det är variabeltryck och digitaltryckteknik som gör det möjligt att trycka flera olika versioner av samma trycksak, på flera olika språk, eller manualer för snarlika produkter. Med hjälp av variabeltryck kan personligt och individanpassat marknadsmaterial produceras.
Många av Elanders kunder uppskattar de möjligheter som digitaltryck medför i form av ökad flexilbilitet, individanpassning, unika produkter och trycksaken inte alltid är en statisk trycksak. – Idag finns det mycket stora möjligheter att på ett effektivt och effektfullt sätt anpassa trycksakens utformning och därmed öka nyttan av den samma, menar Gustaf Albèrt, vd för Elanders Sverige AB.

DIGITALISERINGEN OCH TEKNIKSKIFTET fortsätter inom tryckeribranschen. Sammanfattningsvis kommer rätt kombination av digitala trycktekniker och digitala system skapa nya innovativa lösningar och trycksaker vilka kommer att skapa ökat värde för kunderna.


Elanders tre affärsområden
SUPPLY CHAIN Effektiv hantering av globala produkt-, komponent- och serviceflöden med mycket korta ledtider med en omfattande statistikrapportering tillbaka till kunderna.
Kunder: Främst inom mjukvaru- och elektronikindustrin.
Andel av omsättning 2014: 40%. Andel av rörelseresultat 2014: 54%.
Antal anställda 2014: 1 506.

PRINT & PACKAGING Kostnadseffektiva och innovativa lösningar som tillgodoser kundernas behov av tryckt material och förpackningar på såväl lokal som global bas.
Kunder: Främst inom tillverkningsindustrin såsom fordon, vitvaror, verktyg etc.
Andel av omsättning 2014: 53%. Andel av rörelseresultat 2014: 35%.
Antal anställda 2014: 1 762. 

E-COMMERCE Avancerade e-handelsplattformar där kunderna kan skräddarsy sin fotoprodukt. Har de egna varumärkena Fotokasten och Myphotobook.
Kunder: Främst försäljning till konsumenter eller företag som marknadsför motsvarande tjänster under eget varumärke.
Andel av omsättning 2014: 7%. Andel av rörelseresultat 2014: 12%
Antal anställda 2014: 81.

www.elanders.se

Tipsa en vän     Skriv utAndreas Carlsson - Från idé till succé
Andreas Carlsson - Från idé till succé

Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Går i morfars fotspår.

Morfar och Karl-Bertil Jonsson – två personer som har format Andreas Carlsson till den inspiratör, kreatör och visionär han är i dag.


Han har skrivit låtar för världsartister och...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Artikel från IHM Business School

Den analoga hjärnan i en digital tillvaro


Hur hanterar hjärnan den nya digitala tillvaron? Vilka faktorer påverkar förmågan att tänka, möjligheten att minnas och viljan att förändras? Jag samtalar...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

E-sporten värd miljarder kronor
– var finns de svenska företagen?


E-sporten växer så det knakar. I år beräknas marknaden öka med 41 procent till drygt åtta miljarder kronor. 2020 väntas den vara värd 12,5 miljarder kronor,...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Nej, Facebook dör inte i år heller!


Under många år har media förhoppningsfullt skrivit på Facebooks dödsruna. Inga unga använder Facebook, inga gamla använder Facebook, medelålders anvä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Maxa Snacket i en uppkopplad värld.


Att vara marknadsförare har aldrig varit så utmanande som idag. Det har heller aldrig funnits så oändligt många möjligheter att lyckas. Men framgång för...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Beteendestyrd marknadsföring i ljuset av nya dataskyddsregler


De flesta har vid det här laget säkerligen nåtts av det omfattande informationsflöde som florerar kring EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR, vilken börjar gälla...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Analyser för bättre kundkännedom.


>> Författaren Stig Johansson ska en gång ha sagt, ”Vi lär oss tala någon gång i ettårsåldern - långt senare lär sig ett fåtal...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Vi fick tillgång till all världens data. Du kan aldrig ana vad som hände med varumärket.


Färsk forskning visar att klickjakt och kortsiktiga ROI-mål i längden leder till att varumärket utarmas. Hårt riktade digitala säljkampanjer fångar lä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Så skapar du attraktiva videoannonser för sociala medier.


Alla vill veta det hemliga receptet för att skapa attraktiva och kostnadseffektiva videos för sociala medier. I den här artikeln ska vi titta närmare på den första...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Therese Manus om World Public Relations Forum 2018


Den 22–24 april 2018 arrangeras World Public Relations Forum – världens största internationella konferens för yrkesverksamma inom kommunikation och PR. Norge är fö...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Reklam har aldrig varit viktigare.

Erik Ridman, kommunikationschef HiQ

Jag vågar lova att inom några år så är HiQ även en av de ledande reklambyråerna i Norden – om till och med inte den ledande. Redan i dag är en stor...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

BONZAI cases


Företaget Yara, som tillverkar gödningsprodukter, och den ideella organisationen Barnfonden, som arbetar för att förbättra utsatta barns villkor, kan tyckas vara två...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa