Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Torsdagen den 15 november 2018 - klockan 17:36
MCPLAY - Toppbanner NY 2017
Marknadscheferna Nr 3 2015

INVESTERING & DIGITALISERING skapar förutsättningar för innovation och ökat kundvärde


Elanders 2015-12-08


Elanders ser genom sin globala verksamhet en tydlig trend mot en ökad efterfrågan på digitalt producerade trycksaker. Globaliseringen och digitaliseringen fortsätter att driva på teknikskiftet i den grafiska branschen. Med rätt kombination av digitala trycktekniker och digitala distributionskanaler skapas det nya innovativa lösningar vilka kommer att skapa mervärde för kunderna.

DIGITALISERINGEN FÖRÄNDRAR på vilket sätt värde skapas för kunderna. Digitalisering är inte enbart ny teknik utan omfattar även ökad kunskap om kundens behov, ökad produktivitet och nya affärsmodeller.
Kombinationen av digitala system och digitala trycktekniker ger företag möjlighet att samla in, hantera och analysera stora datamängder vilket kommer skapa en ny form av flexibilitet och individ anpassning för trycksaker.
Förflyttningen mot digitala distributionskanaler för informationsspridning fortsätter men många bedömer att tryckt media även i framtiden kommer att utgöra ett viktigt media.
Studier visar att trycksaken fortsatt upplevs som trovärdig och att det fysiska materialvalet kan förmedla en unik känsla hos mottagaren.

Digitaliseringen påverkar hela tryckeribranschen och den digitala tryckeritekniken blir allt viktigare för att kunna skapa ökat kundvärde. Elanders ser genom sin globala tryckeriverksamhet en ökad efterfrågan på innovativa lösningar där trycksaken blir allt mer individualisera och situationsanpassad.
– Våra kunder har börjat ställa ökade krav på flexibilitet och innovativ förmåga för att bidra till att trycksaken utgör en fortsatt viktig distributionskanal i deras verksamhet, menar Gustaf Albèrt, vd för Elanders Sverige AB.

FÖR ATT KUNNA följa med kunderna i deras digitalisering måste tryckeriföretagen i framtiden förnya både sin tryckteknik och hur de kommunicerar och integrera med kundernas informationssystem.
Elanders har under de senaste åren utökat sin produktionskapacitet i Europa genom investeringar i främst digital tryckteknik, både svartvitt och färg, och även ny teknologi i form av Inkjet. Investeringarna har genomförts för att kunna erbjuda kostnadseffektiva lösningar som ger ökad flexibilitet, högre hastighet, förbättrad kvalitet och ökad automatisering av produktionsflödena.

Industrikunder utgör basen i Elanders tryckverksamhet och inom detta segment framträder en tydlig trend mot att kunderna över tid vill minska omfånget i trycksaken, öka varianter av trycksaker med kortare serier, finna nya distributionskanaler, individ- och situationsanpassa trycksaken samt minska kostnaderna för trycksaken i sig, men även lagerkostnaderna genom just-in-time (JIT) leveranser och print-on-demand (PoD) lösningar för eftermarknaden.
Detta gäller både för användarmanualer och marknadsmaterial.

För en av världens största biltillverkare producerar Elanders cirka 1 000 olika varianter av trycksaker som skall finnas tillgängliga som JIT-leveranser i fabriken inom tre veckor vid en lansering av en ny bilmodell. I tillägg till detta kräver denna kund och flera andra kunder att trycksaken skall levereras i sekvens, det vill säga exakt i den ordning som bilarna tillverkas, vilket innebär att varje enskild manual är en unik order.
För att detta skall vara möjligt krävs en hög grad av automatisering av arbetsflödet.

TEKNIKUTVECKLINGEN MÖJLIGGÖR ATT marknadsföringen kan bli mer riktad och effektiv genom att information om kunderna används för att stärka relationen med kunderna och genom att använda både analog och digital kommunikation.
En viktig bas och förutsättning för detta är att man använder samma produktinformation på flera språk till webbsidor, appar samt trycksaken och att när en uppdatering görs måste ändringen ske på alla ställen automatiskt.
Detta kräver ett väl fungerande systemstöd.

I dag har Elanders många kunder som använder sin information om sina kunder för att kommunicera på ett mer individualiserat och personligt sätt samt utforma unika erbjudanden till enskilda kunder.
Det är variabeltryck och digitaltryckteknik som gör det möjligt att trycka flera olika versioner av samma trycksak, på flera olika språk, eller manualer för snarlika produkter. Med hjälp av variabeltryck kan personligt och individanpassat marknadsmaterial produceras.
Många av Elanders kunder uppskattar de möjligheter som digitaltryck medför i form av ökad flexilbilitet, individanpassning, unika produkter och trycksaken inte alltid är en statisk trycksak. – Idag finns det mycket stora möjligheter att på ett effektivt och effektfullt sätt anpassa trycksakens utformning och därmed öka nyttan av den samma, menar Gustaf Albèrt, vd för Elanders Sverige AB.

DIGITALISERINGEN OCH TEKNIKSKIFTET fortsätter inom tryckeribranschen. Sammanfattningsvis kommer rätt kombination av digitala trycktekniker och digitala system skapa nya innovativa lösningar och trycksaker vilka kommer att skapa ökat värde för kunderna.


Elanders tre affärsområden
SUPPLY CHAIN Effektiv hantering av globala produkt-, komponent- och serviceflöden med mycket korta ledtider med en omfattande statistikrapportering tillbaka till kunderna.
Kunder: Främst inom mjukvaru- och elektronikindustrin.
Andel av omsättning 2014: 40%. Andel av rörelseresultat 2014: 54%.
Antal anställda 2014: 1 506.

PRINT & PACKAGING Kostnadseffektiva och innovativa lösningar som tillgodoser kundernas behov av tryckt material och förpackningar på såväl lokal som global bas.
Kunder: Främst inom tillverkningsindustrin såsom fordon, vitvaror, verktyg etc.
Andel av omsättning 2014: 53%. Andel av rörelseresultat 2014: 35%.
Antal anställda 2014: 1 762. 

E-COMMERCE Avancerade e-handelsplattformar där kunderna kan skräddarsy sin fotoprodukt. Har de egna varumärkena Fotokasten och Myphotobook.
Kunder: Främst försäljning till konsumenter eller företag som marknadsför motsvarande tjänster under eget varumärke.
Andel av omsättning 2014: 7%. Andel av rörelseresultat 2014: 12%
Antal anställda 2014: 81.

www.elanders.se

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok ”Konsten att...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer

FILM: EXPERIENTIAL MARKETING - Paul Little 10 oktober 2018
(frukostseminarie)

>> Klicka på bilden för att se filmen

>> SE FILMEN (55 minuter frukostseminarie)

Experiential marketing är ett sätt att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som involverar både varumärket och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

EU-regler för digital upphovsrätt verkar vara att vänta. Vad innebär dessa regler mer konkret och kommer de att påverka vårt företags möjligheter till marknadsföring i sociala medier?


Det har varit många turer kring förslaget om en EU-rättslig harmonisering av den digitala upphovsrätten. Redan i september 2016 presenterade EU-kommissionen ett direktivfö...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Den 1 januari 2019 får vi en ny lotterilagstiftning. Vad innebär detta för reklamlotterier och tävlingar?


I juni 2018 antogs en ny spellag som träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen medför en spelmarknadsreglering som öppnar för konkurrens på spelmarknaden.

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa