Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Söndagen den 16 december 2018 - klockan 13:46
MCPLAY - Toppbanner NY 2017
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Kompetensutveckling och ledarskap driver företagens talanger


Susanna Klintberg Serenban 2018-09-30

CAMILLA WALLANDER VD, Berghs School of Communication
Bild: Susanna Klintberg Serenban
CAMILLA WALLANDER VD, Berghs School of Communication

När gamla karriärvägar blir återvändsgränder och talang är en färskvara blir det allt svårare att framtidssäkra kompetens som arbetsgivare. Då blir begreppen talang och Talent Management viktigare än någonsin. Planering och nyfikenhet är två nycklar till att ta vara på kompetens och talang, säger Camilla Wallander, VD på Berghs School of Communication.

Vad menar du när du pratar om talang?
– Idag använder många uttrycket talang kopplat till unga människor. För oss är begreppet talang mycket bredare än så! Talang är en kombination av förmåga och vilja. Du kan ha naturlig fallenhet för ett specifikt område, men du kan också ha personliga förutsättningar och egenskaper som ökar chansen för snabb inlärning. Ofta är det en kombination av båda – talang är något som finns hos varje enskild individ, säger Camilla.

Hur tar man som arbetsgivare till vara på talang?
– Som ledare är det viktigt att utforska och ta reda på mer om sina medarbetare. Det kan vara något som den anställda inte fått öva på innan, eller något som hen älskar att hålla på med men inte givits möjlighet till i sin nuvarande roll. Intresse föder motivation, och motivation är det som kommer att göra att inlärningen går snabbare, förklarar Camilla. Det finns verktyg du som ledare kan använda för att kartlägga kompetensen internt och på så vis få koll på vilken kompetens som finns och vilken som saknas.

– Ett enkelt verktyg för ledare är att använda din nyfikenhet och ställ frågor till din personal: ”Vilken förmåga eller kompetens använder du inte i din roll nu? Hur skulle du kunna använda den? Och vad skulle det kunna bidra till?”. Du behöver också vara öppen för att göra anpassningar och förändringar efter de svar du får. Jag tror att nya förutsättningar skapar nya behov och att nya behov kräver andra förmågor både hos befintlig personal och nya rekryter. Du får inte vara inte rädd för att justera roller eller rollbeskrivningar. Det är viktigt att vara flexibel och snabbt plocka upp dessa förmågor. Idag är det helt ok att justera rollen efter personen, och inte hålla fast till 100% kring personen efter rollen.

Vad finns det för efterfrågan på utbildning av samhället, arbetsgivare och arbetstagare idag?
– Berghs har redan idag stor efterfrågan och ett stort intresse för att utbilda sig. Men det som verkligen behövs, och saknas idag, är att som professionell utbilda sig djupare. Inte bara kurser som skrapar på ytan. Som företag behöver man investera mer för att verkligen kunna tillgodogöra sig nya kompetenserna. Utveckling och utbildning är ett strategiskt område att lägga mer tid på säger Camilla.

För att möta efterfrågan kring nya yrkesroller lanserade Berghs 2017 ett helt nytt utbildningsformat: Berghs Upgrade. Utbildningarna inom Berghs Upgrade gör det möjligt att bygga vidare på sin befintliga yrkesroll och kunna hantera en ny yrkesroll. Samtliga utbildningar är också utformade efter arbetsmarknadens kompetensbehov, där ibland Digital Design.

– Din anställda kanske är jätteduktig på design eller skrivande men behöver utvecklas inom det digitala, då krävs såklart ett kompetenslyft. Vad många glömmer bort då är att ge praktiska case att öva på, samtala om och få feedback som gör att den nya kompetensen kan användas i organisationen. Det är precis det våra Upgrade-utbildningar erbjuder, förklarar Camilla.

Hur kompetensutvecklar man talang för att säkerställa bättre affärer för företaget och personlig utveckling för den anställda?
Många företag lägger idag hundratusentals kronor på rekrytering, och kanske ännu mer går förlorat på felrekrytering. Att planera sin personals kompetensutveckling borde därför tas på större allvar menar Camilla Wallander.

– Du behöver planera för att ta vara på kompetens och talang. Precis som du planerar inför en föräldraledighet eller för en tjänstledighet! Här kommer vikten av engagemang från den anställda in, och en överenskommelse med sin chef. Låt oss säga att en anställd ska gå en Upgrade- utbildning hos oss under 12 veckor. Hur mycket tid ska läggas på jobb och hur mycket ska läggas på utbildning under den här tiden? Hur gör ni om hen slutar? Ska det betalas tillbaka inom en viss tidsram eller finns det någon annan överenskommelse? Detta är saker du behöver ha koll på för att säkerställa affärsnyttan. Att bara utbilda sig på ytan med kortare kurser har blivit en standard hos en del företag, men för de som vågar satsa på djupare utbildning blir utdelningen större, menar Camilla.

– Jag tror på att när man utbildar sig så behöver man ha ett praktiskt case eller frågeställning med sig från sitt företag. Då är det lättare att se relevansen till sitt eget arbete och tillgodogöra sig kunskapen på ett bättre sätt. Att planera för att som anställd dela med sig av vad man lärt sig internt är också viktigt! Kanske starta en intern blogg under utbildningen till exempel, avslutar Camilla.

Mer info på: www.berghs.se 

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok ”Konsten att...

Läs mer
Updatum - Förstasidan
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer

FILM: EXPERIENTIAL MARKETING - Paul Little 10 oktober 2018
(frukostseminarie)

>> Klicka på bilden för att se filmen

>> SE FILMEN (55 minuter frukostseminarie)

Experiential marketing är ett sätt att skapa genuina, minnesvärda upplevelser som involverar både varumärket och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

EU-regler för digital upphovsrätt verkar vara att vänta. Vad innebär dessa regler mer konkret och kommer de att påverka vårt företags möjligheter till marknadsföring i sociala medier?


Det har varit många turer kring förslaget om en EU-rättslig harmonisering av den digitala upphovsrätten. Redan i september 2016 presenterade EU-kommissionen ett direktivfö...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Den 1 januari 2019 får vi en ny lotterilagstiftning. Vad innebär detta för reklamlotterier och tävlingar?


I juni 2018 antogs en ny spellag som träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen medför en spelmarknadsreglering som öppnar för konkurrens på spelmarknaden.

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa