Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Måndagen den 19 februari 2018 - klockan 16:26
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Hur får man använda fotografier och bilder på internet?


Erik Ullberg/ Christel Rockström 2017-04-09


Jag har hittat en bild på internet som jag skulle vilja använda på mitt företags hemsida, får jag det?

Utgångspunkten är att användning av bilder som är upphovsrättsligt skyddade kräver upphovsmannens samtycke. För att en bild ska vara upphovsrättsligt skyddad krävs att den är originell i den meningen att bilden är upphovsmannens egen intellektuella skapelse (s.k. verkshöjd). Ett viktigt komplement till denna regel är dock fotografier, som alltid har ett visst upphovsrättslig skydd, oavsett hur enkelt det är. Det finns också en skyldighet att i enligt med god sed ange upphovsmannens namn vid användning av bilder.

ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET VID OTILLÅTET ANVÄNDANDE
Väldigt banala grafiska bilder går alltså att använda fritt. Däremot kräver grafiska bilder med ett visst mått av originalitet, eller fotografier, tillstånd från upphovsmannen innan man använder dem på sin hemsida. Upphovsmannen kan även ha överlåtit rättigheterna till bilden och då är det den nye rättighetsinnehavaren som måste lämna samtycke. Om man använder skyddade bilder utan godkännande är man skyldig att utge skälig ersättning till upphovsmannen. I ett färskt domstolsavgörande bestämdes ersättningen för viss publicering på internet till 1 250 kr per fotografi. Det kan även bli aktuellt med skadestånd till upphovsmannen.

LÄNKNING KAN VARA TILLÅTET UTAN GODKÄNNANDE
Upphovsrätten gör dock en skillnad mellan kopiering och länkning på internet. Medan det krävs tillstånd för att göra en kopia av bilden och ladda upp den på sin egen server, finns det inget krav på godkännande för att länka till bilden, antingen via hyperlänk eller inbäddat på sin egen hemsida. Detta gäller om bilden har lagts ut på internet med upphovsmannens samtycke och länkningen inte kringgår någon uppställd begränsning (t.ex. betalvägg). En bild som upphovsmannen t.ex. laddar upp på sin öppna blogg eller Instagram, går alltså att länka till utan att först fråga om lov.

Notera att man kan behöva inhämta samtycke från annan än upphovsmannen till bilden beroende på motiv m.m. Om bilden visar ett skyddat varumärke eller ett skyddat verk kan man behöva samtycke från berörd rättighetsinnehavare. Om bilden vidare visar en identifierbar person eller ett namn krävs det samtycke från personen för att använda bilden i marknadsföring.

Vill du veta mer, kontakta: 
Erik Ullberg
erik.ullberg@wistrand.se 
+46 31-771 21 76 

Christel Rockström
christel.rockstrom@wistrand.se
+46 08-50 72 00 45

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med närmare 200 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Sedan 1915 har vi levererat affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet till privata och offentliga aktörer i svenskt och internationellt näringsliv.


Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 3 - 2017

Beteendestyrd marknadsföring i ljuset av nya dataskyddsregler


De flesta har vid det här laget säkerligen nåtts av det omfattande informationsflöde som florerar kring EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR, vilken börjar gälla...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Vad har vi för ansvar för de påståenden som kunderna, utan vår inverkan, gör i en kampanj?


Vårt företag är på väg att lansera en kampanj där vi använder oss av kunder som berättar om hur våra produkter har påverkat dem. Vad har vi...

Läs mer
Wistrand-Gazette
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Domännamnstvister


Ibland händer det att någon registrerar domäner med bolagsnamn, varumärken eller kändisars namn för att använda domänen till något helt annat. Vad kan...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Vad gäller vid direktmarknadsföring i och med den nya dataskyddsförordningen?


Vi har förstått att den nya dataskyddsförordningen ska börja tillämpas i Sverige i slutet av maj nästa år och därmed kommer att ersätta den nu gä...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Vad gäller för direktmarknadsföring?


Jag får mängder av reklam från företag genom olika marknadsföringskanaler.
Vad är det som gäller för detta och hur blir jag av med det?

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

"Gratis", "bäst" och "billigast" i reklam.


Får vi, och i så fall när kan vi, använda ord som ”gratis”, ”bäst”och ”billigast” i vår marknadsföring?

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Hur får man använda fotografier och bilder på internet?


Jag har hittat en bild på internet som jag skulle vilja använda på mitt företags hemsida, får jag det?


Utgångspunkten är att användning av bilder som ä...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Könsdiskriminerande reklam


FRÅGA: Vilka lagar och regler gäller för könsdiskriminerande reklam?


SVAR: Frågan om lagreglering avseende könsdiskriminerande reklam har utretts och...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Konsumentombudsmannen har stämt en bloggare för otydlig reklam.


För att vara på den säkra sidan – vad ska vi som företag tänka på vid marknadsföring i bloggar?


SVAR:Det stämmer att Konsumentombudsmannen (”...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa