Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Måndagen den 19 februari 2018 - klockan 16:32
Frågor och svar från Wistrand advokatbyrå

Hur får man använda ordet ”gratis” i reklam?


Erik Ullberg/Christel Rockström 2016-09-19


FRÅGA:Hur får man använda ordet ”gratis” i reklam? Ord som ”gratis”, ”utan avgift” och liknande är vanligt förekommande i annonser. Men vad gäller kring användande av ord som ”gratis” i reklam och vad ska man särskilt tänka på?

SVAR: De grundläggande kraven för reklam är att den ska stämma överens med god marknadsföringssed. Ord som ”gratis” och ”present” får bara användas om det inte finns krav på att konsumenten utför en motprestation i förhållande till annonsören för att erhålla gratisprodukten. Det kan således vara tillåtet att kräva motprestationer som inte är i förhållande till annonsören. Till exempel friade Reklamombudsmannen nyligen ett resebolags reklamkampanj, där konsumenter erbjöds en gratis resa med annonsören under förutsättning att konsumenten hade en giltig biljett från ett annat bolag. Detta då innehavet av biljetten inte var en mot prestation mot annonsören.

■ Kombinationserbjudanden
Undantaget är så kallade kombinationserbjudanden, där konsumenten betalar för en viss vara och vid köpet ”gratis” får en tilläggsvara. Det är således tillåtet att i reklam använda sig av erbjudanden som exempelvis ”köp en tv och få en gratis cykel”.
En förutsättning för att kombinationserbjudande ska vara tillåtet är dock att alla kostnader klargörs för konsumenten, att kvaliteten eller sammansättningen av den betalda varan inte har reducerats och att priset för den betalda varan inte har ökats för att täcka kostnaden för den vara som är gratis.

Reklam bedöms utefter hur den uppfattas vid flyktig läsning.
Eftersom bedömningen om reklam är tillåten eller inte ska ske utifrån hur reklamen uppfattas vid en flyktig läsning är det viktigt att alla eventuella villkor för att erhålla gratisprodukten framgår tydligt. Du får till exempel inte skriva ”gratis cykel!” om det först på baksidan av reklambladet framgår att du måste köpa en tv.

Enligt samma synsätt ska man också vara försiktig med att framställa villkoren i en mycket mindre text än själva gratiserbjudandet eller, vid annonser med rörlig bild, i text som syns under väldigt kort tid.

www.wistrand.se
Vill du veta mer, kontakta: Erik Ullberg, Advokat
Erik.ullberg@wistrand.se
+46 31 771 21 76

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med närmare 200 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Sedan 1915 har vi levererat affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet till privata och offentliga aktörer i svenskt och internationellt näringsliv.

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 3 - 2017

Beteendestyrd marknadsföring i ljuset av nya dataskyddsregler


De flesta har vid det här laget säkerligen nåtts av det omfattande informationsflöde som florerar kring EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR, vilken börjar gälla...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Vad har vi för ansvar för de påståenden som kunderna, utan vår inverkan, gör i en kampanj?


Vårt företag är på väg att lansera en kampanj där vi använder oss av kunder som berättar om hur våra produkter har påverkat dem. Vad har vi...

Läs mer
Wistrand-Gazette
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Domännamnstvister


Ibland händer det att någon registrerar domäner med bolagsnamn, varumärken eller kändisars namn för att använda domänen till något helt annat. Vad kan...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Vad gäller vid direktmarknadsföring i och med den nya dataskyddsförordningen?


Vi har förstått att den nya dataskyddsförordningen ska börja tillämpas i Sverige i slutet av maj nästa år och därmed kommer att ersätta den nu gä...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Vad gäller för direktmarknadsföring?


Jag får mängder av reklam från företag genom olika marknadsföringskanaler.
Vad är det som gäller för detta och hur blir jag av med det?

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

"Gratis", "bäst" och "billigast" i reklam.


Får vi, och i så fall när kan vi, använda ord som ”gratis”, ”bäst”och ”billigast” i vår marknadsföring?

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Hur får man använda fotografier och bilder på internet?


Jag har hittat en bild på internet som jag skulle vilja använda på mitt företags hemsida, får jag det?


Utgångspunkten är att användning av bilder som ä...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Könsdiskriminerande reklam


FRÅGA: Vilka lagar och regler gäller för könsdiskriminerande reklam?


SVAR: Frågan om lagreglering avseende könsdiskriminerande reklam har utretts och...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Konsumentombudsmannen har stämt en bloggare för otydlig reklam.


För att vara på den säkra sidan – vad ska vi som företag tänka på vid marknadsföring i bloggar?


SVAR:Det stämmer att Konsumentombudsmannen (”...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa