Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tisdagen den 21 november 2017 - klockan 12:43
Marknadscheferna Nr:2 2016

I samband med lanseringen av en ny produkt planerar vi att anordna ett lotteri på ett evenemang med vår nya produkt i vinstpotten. Är detta tillåtet?


Setterwalls Advokatbyrå 2016-09-19


 

SVAR: Vad roligt att du frågar om just detta. Det är nämligen nya lagändringar på gång vad gäller lotterier.
I Marknadscheferna SYD nr 2, 2015 skrev vi om gällande lotteribestämmelser, då i förhållande till skillnaden mellan lotterier och tävlingar. Just nu gäller fortfarande vad vi skrev förra året, men då lagändringar förväntas träda i kraft redan den 1 januari 2017 är det hög tid att bekanta sig med de nya bestämmelserna.
Vi vill inledningsvis upprepa att lotterier är tillståndspliktig verksamhet, vilket betyder att lotterier i de flesta fall måste anmälas till Lotteriinspektionen. Enligt de gamla reglerna kan en ideell förening som enligt sina stadgar har som huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål under vissa förutsättningar beviljas tillstånd. Detta verkar gälla även efter ändringarna. I de nya reglerna specificeras dock att även spelföretag som ägs av staten samt spelföretag där staten har det bestämmande inflytandet och överskottet går till hästsporten, kan beviljas tillstånd.

Av vad som framgår av er fråga förmodar vi att ni inte tillhör kretsen av juridiska personer ovan. Men vissa undantag till denna krets finns! Vem som helst får nämligen tillståndsfritt anordna lotterier i samband med exempelvis offentliga nöjestillställningar förutsatt att lotteriet bara är ett inslag i evenemanget som helhet. Det finns dock regler ni måste ta hänsyn till gällande vad varje insats samt högsta vinsten får uppgå till. För kännedom finns det även undantag för att anordna lotteri i en tryckt periodisk skrift.
Om de nya reglerna implementeras i sin nuvarande lydelse måste lotterianordnaren säkerställa att social och hälsomässig skyddshänsyn tas. Detta innebär exempelvis att lotterianordnaren ska kunna följa hur lotteriet utvecklas för att kunna motverka att spelproblem uppstår. Härutöver ska det inte heller vara tillåtet att särskilt rikta marknadsföring av lotterier till barn och unga under 18 år. Dessutom är en åldersgräs om 18 år föreslagen för deltagande även i tillståndsgivet lotteri. Ni ska också vara medvetna om att ändringarna därtill innefattar vissa marknadsföringskrav även vad gäller övriga samhällsgrupper genom att lotterier ska marknadsföras med måttfullhet. Nämnda ändringar är ännu inte fastslagna och justeringar kan därmed ske under lagförarbetets gång.

Sammanfattningsvis förespråkas alltså en viss återhållsamhet vid marknadsföring genom lotteri, och än mer försiktighet i det fall målgruppen för era produkter utgörs av barn och unga. Lotterier som sådana är dock under ovan angivna förutsättningar möjliga att anordna, men inte vid exempelvis marknadsföringsevenemang utan endast på nöjestillställningar. På grund av detta samt det stränga och komplicerade regelverket rekommenderar vi att ni väljer en annan form av marknadsföringsåtgärd. Vi önskar er självfallet lycka till vid marknadsföringen av er nya produkt!

Setterwalls är en av Sveriges ledande affärs- juridiska fullservicebyråer.
Per Lidman och Lovisa Nelson är advokater, huvudsakligen verksamma inom marknadsförings- och immaterialrätt.
Du når dem på per.lidman@setterwalls.se
lovisa.nelson@setterwalls.se eller 010-690 04 00

Tipsa en vän     Skriv utFrågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Vad gäller vid direktmarknadsföring i och med den nya dataskyddsförordningen?


Vi har förstått att den nya dataskyddsförordningen ska börja tillämpas i Sverige i slutet av maj nästa år och därmed kommer att ersätta den nu gä...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Vad gäller för direktmarknadsföring?


Jag får mängder av reklam från företag genom olika marknadsföringskanaler.
Vad är det som gäller för detta och hur blir jag av med det?

Läs mer
Wistrand-Gazette
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

"Gratis", "bäst" och "billigast" i reklam.


Får vi, och i så fall när kan vi, använda ord som ”gratis”, ”bäst”och ”billigast” i vår marknadsföring?

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Hur får man använda fotografier och bilder på internet?


Jag har hittat en bild på internet som jag skulle vilja använda på mitt företags hemsida, får jag det?


Utgångspunkten är att användning av bilder som ä...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Könsdiskriminerande reklam


FRÅGA: Vilka lagar och regler gäller för könsdiskriminerande reklam?


SVAR: Frågan om lagreglering avseende könsdiskriminerande reklam har utretts och...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Konsumentombudsmannen har stämt en bloggare för otydlig reklam.


För att vara på den säkra sidan – vad ska vi som företag tänka på vid marknadsföring i bloggar?


SVAR:Det stämmer att Konsumentombudsmannen (”...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand advokatbyrå

Hur får man använda ordet ”gratis” i reklam?


FRÅGA:Hur får man använda ordet ”gratis” i reklam? Ord som ”gratis”, ”utan avgift” och liknande är vanligt förekommande i annonser. Men...

Läs mer
Marknadscheferna Nr:2 2016

I samband med lanseringen av en ny produkt planerar vi att anordna ett lotteri på ett evenemang med vår nya produkt i vinstpotten. Är detta tillåtet?


 


SVAR: Vad roligt att du frågar om just detta. Det är nämligen nya lagändringar på gång vad gäller lotterier.
I Marknadscheferna SYD nr 2,...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls

Kan vi använda någon annans produkter i vår marknadsföring för att på så sätt marknadsföra vår varas egenskaper?


FRÅGA: Vi ska påbörja marknadsföring av en ny produkt. Denna produkt är dock ett komplement till en annan relativt känd produkt. Kan vi använda någon annans...

Läs mer
Dockyard Bo 795 högerbanner
MCPLAY höger
Mest lästa