Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Måndagen den 19 februari 2018 - klockan 16:27
Marknadscheferna Nr:2 2016

I samband med lanseringen av en ny produkt planerar vi att anordna ett lotteri på ett evenemang med vår nya produkt i vinstpotten. Är detta tillåtet?


Setterwalls Advokatbyrå 2016-09-19


 

SVAR: Vad roligt att du frågar om just detta. Det är nämligen nya lagändringar på gång vad gäller lotterier.
I Marknadscheferna SYD nr 2, 2015 skrev vi om gällande lotteribestämmelser, då i förhållande till skillnaden mellan lotterier och tävlingar. Just nu gäller fortfarande vad vi skrev förra året, men då lagändringar förväntas träda i kraft redan den 1 januari 2017 är det hög tid att bekanta sig med de nya bestämmelserna.
Vi vill inledningsvis upprepa att lotterier är tillståndspliktig verksamhet, vilket betyder att lotterier i de flesta fall måste anmälas till Lotteriinspektionen. Enligt de gamla reglerna kan en ideell förening som enligt sina stadgar har som huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål under vissa förutsättningar beviljas tillstånd. Detta verkar gälla även efter ändringarna. I de nya reglerna specificeras dock att även spelföretag som ägs av staten samt spelföretag där staten har det bestämmande inflytandet och överskottet går till hästsporten, kan beviljas tillstånd.

Av vad som framgår av er fråga förmodar vi att ni inte tillhör kretsen av juridiska personer ovan. Men vissa undantag till denna krets finns! Vem som helst får nämligen tillståndsfritt anordna lotterier i samband med exempelvis offentliga nöjestillställningar förutsatt att lotteriet bara är ett inslag i evenemanget som helhet. Det finns dock regler ni måste ta hänsyn till gällande vad varje insats samt högsta vinsten får uppgå till. För kännedom finns det även undantag för att anordna lotteri i en tryckt periodisk skrift.
Om de nya reglerna implementeras i sin nuvarande lydelse måste lotterianordnaren säkerställa att social och hälsomässig skyddshänsyn tas. Detta innebär exempelvis att lotterianordnaren ska kunna följa hur lotteriet utvecklas för att kunna motverka att spelproblem uppstår. Härutöver ska det inte heller vara tillåtet att särskilt rikta marknadsföring av lotterier till barn och unga under 18 år. Dessutom är en åldersgräs om 18 år föreslagen för deltagande även i tillståndsgivet lotteri. Ni ska också vara medvetna om att ändringarna därtill innefattar vissa marknadsföringskrav även vad gäller övriga samhällsgrupper genom att lotterier ska marknadsföras med måttfullhet. Nämnda ändringar är ännu inte fastslagna och justeringar kan därmed ske under lagförarbetets gång.

Sammanfattningsvis förespråkas alltså en viss återhållsamhet vid marknadsföring genom lotteri, och än mer försiktighet i det fall målgruppen för era produkter utgörs av barn och unga. Lotterier som sådana är dock under ovan angivna förutsättningar möjliga att anordna, men inte vid exempelvis marknadsföringsevenemang utan endast på nöjestillställningar. På grund av detta samt det stränga och komplicerade regelverket rekommenderar vi att ni väljer en annan form av marknadsföringsåtgärd. Vi önskar er självfallet lycka till vid marknadsföringen av er nya produkt!

Setterwalls är en av Sveriges ledande affärs- juridiska fullservicebyråer.
Per Lidman och Lovisa Nelson är advokater, huvudsakligen verksamma inom marknadsförings- och immaterialrätt.
Du når dem på per.lidman@setterwalls.se
lovisa.nelson@setterwalls.se eller 010-690 04 00

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 3 - 2017

Beteendestyrd marknadsföring i ljuset av nya dataskyddsregler


De flesta har vid det här laget säkerligen nåtts av det omfattande informationsflöde som florerar kring EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR, vilken börjar gälla...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Vad har vi för ansvar för de påståenden som kunderna, utan vår inverkan, gör i en kampanj?


Vårt företag är på väg att lansera en kampanj där vi använder oss av kunder som berättar om hur våra produkter har påverkat dem. Vad har vi...

Läs mer
Wistrand-Gazette
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Domännamnstvister


Ibland händer det att någon registrerar domäner med bolagsnamn, varumärken eller kändisars namn för att använda domänen till något helt annat. Vad kan...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Vad gäller vid direktmarknadsföring i och med den nya dataskyddsförordningen?


Vi har förstått att den nya dataskyddsförordningen ska börja tillämpas i Sverige i slutet av maj nästa år och därmed kommer att ersätta den nu gä...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Vad gäller för direktmarknadsföring?


Jag får mängder av reklam från företag genom olika marknadsföringskanaler.
Vad är det som gäller för detta och hur blir jag av med det?

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

"Gratis", "bäst" och "billigast" i reklam.


Får vi, och i så fall när kan vi, använda ord som ”gratis”, ”bäst”och ”billigast” i vår marknadsföring?

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Hur får man använda fotografier och bilder på internet?


Jag har hittat en bild på internet som jag skulle vilja använda på mitt företags hemsida, får jag det?


Utgångspunkten är att användning av bilder som ä...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Könsdiskriminerande reklam


FRÅGA: Vilka lagar och regler gäller för könsdiskriminerande reklam?


SVAR: Frågan om lagreglering avseende könsdiskriminerande reklam har utretts och...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Konsumentombudsmannen har stämt en bloggare för otydlig reklam.


För att vara på den säkra sidan – vad ska vi som företag tänka på vid marknadsföring i bloggar?


SVAR:Det stämmer att Konsumentombudsmannen (”...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa