Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Måndagen den 19 februari 2018 - klockan 16:26
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Konsumentombudsmannen har stämt en bloggare för otydlig reklam.


Setterwalls Advokatbyrå 2016-12-11


För att vara på den säkra sidan – vad ska vi som företag tänka på vid marknadsföring i bloggar?

SVAR:Det stämmer att Konsumentombudsmannen (”KO”) nyligen stämt bloggaren Kissie och hennes samarbetspartner Tourn Media AB för olaglig marknadsföring.

Enligt marknadsföringslagen måste det tydligt framgå att ett reklaminlägg är just reklam samt vem som står bakom reklamen. KO själv har uppgivit att anledningen till stämningen är att det just nu är oklart hur tydligt det måste framgå av marknadsföringen att det är just reklam och det är detta som KO nu vill få ett svar på.

I aktuellt ärende har KO uttalat att Kissie på sin blogg och på sitt Instagramkonto har gjort reklam för företaget Mobilåtervinning och att det av inlägget framstår som att Kissie är konsument av Mobilåtervinnings tjänster. Därutöver anser KO att det varken framgår tydligt, vare sig på Kissies blogg eller Instagramkonto, att det är fråga om reklam eller att det är Mobilåtervinning som står bakom reklamen.

KO har även stämt Tourn Media AB då de enligt KO får anses medskyldiga då de förmedlat reklamuppdraget från Mobilåtervinning till Kissie. Enligt marknadsföringslagen är nämligen inte endast den som marknadsför en produkt ansvarig för marknadsföringen. Även det företag (eller dess anställda) som står bakom marknadsföringen, eller andra som väsentligen bidragit till marknadsföringen, är ansvariga för marknadsföringen.

Som sagt ska förhoppningsvis aktuellt ärende leda till tydligare riktlinjer för hur marknadsföring ska urformas för att följa lagens bestämmelser. Viktigt för er som företag att tänka på är att ni är ansvariga för att lagens bestämmelser följs när en bloggare får en vara, tjänst, ersättning eller annan kompensation från er för att skriva om denna vara eller tjänst.

För det fall ni givit bort en vara eller tjänst eller betalat ersättning för att någon ska skriva om dessa är det, i avvaktan på klargöranden och ur ett riskperspektiv, en allmän rekommendation att se till att läsaren, eller betraktaren om det är en videoblogg, av bloggen genast och enkelt kan identifiera inlägget som reklam. Enligt riktlinjer utarbetade av KO räcker det inte att i slutet av ett inlägg informera om att inlägget är reklam. För att vara på säkra sidan kan man exempelvis märka hela inlägget som ”Annons” eller ”Reklam” eller i rubriken och i början på inlägget uppmärksamma läsaren på att det är reklam. Därutöver är det viktigt att även ha i åtanke vem marknadsföringen riktar sig till. Om reklamen kan väcka uppmärksamhet hos barn och unga ställs ännu högre krav på att det tydligt ska framgå att det är fråga om reklam.

Vi vill dock här påminna om att det dessutom alltid ska framgå vem som står bakom denna annonsering/reklam. Ni ska därför i ovan exempel identifieras som avsändare. Vi hoppas att detta hjälper er en bit på vägen men uppmanar er att följa den spännande rättsutvecklingen på området!


Setterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer.
Per Lidman och Lovisa Nelson är advokater, huvudsakligen verksamma inom marknadsförings- och immaterialrätt.

Du når dem på per.lidman@setterwalls.se,
lovisa.nelson@setterwalls.se eller 010-690 04 00.

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 3 - 2017

Beteendestyrd marknadsföring i ljuset av nya dataskyddsregler


De flesta har vid det här laget säkerligen nåtts av det omfattande informationsflöde som florerar kring EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR, vilken börjar gälla...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Vad har vi för ansvar för de påståenden som kunderna, utan vår inverkan, gör i en kampanj?


Vårt företag är på väg att lansera en kampanj där vi använder oss av kunder som berättar om hur våra produkter har påverkat dem. Vad har vi...

Läs mer
Wistrand-Gazette
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Domännamnstvister


Ibland händer det att någon registrerar domäner med bolagsnamn, varumärken eller kändisars namn för att använda domänen till något helt annat. Vad kan...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Vad gäller vid direktmarknadsföring i och med den nya dataskyddsförordningen?


Vi har förstått att den nya dataskyddsförordningen ska börja tillämpas i Sverige i slutet av maj nästa år och därmed kommer att ersätta den nu gä...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Vad gäller för direktmarknadsföring?


Jag får mängder av reklam från företag genom olika marknadsföringskanaler.
Vad är det som gäller för detta och hur blir jag av med det?

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

"Gratis", "bäst" och "billigast" i reklam.


Får vi, och i så fall när kan vi, använda ord som ”gratis”, ”bäst”och ”billigast” i vår marknadsföring?

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Hur får man använda fotografier och bilder på internet?


Jag har hittat en bild på internet som jag skulle vilja använda på mitt företags hemsida, får jag det?


Utgångspunkten är att användning av bilder som ä...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Könsdiskriminerande reklam


FRÅGA: Vilka lagar och regler gäller för könsdiskriminerande reklam?


SVAR: Frågan om lagreglering avseende könsdiskriminerande reklam har utretts och...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Konsumentombudsmannen har stämt en bloggare för otydlig reklam.


För att vara på den säkra sidan – vad ska vi som företag tänka på vid marknadsföring i bloggar?


SVAR:Det stämmer att Konsumentombudsmannen (”...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa