Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Måndagen den 25 juni 2018 - klockan 00:33
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Vad gäller vid direktmarknadsföring i och med den nya dataskyddsförordningen?


PeO Axelsson 2017-09-14


Vi har förstått att den nya dataskyddsförordningen ska börja tillämpas i Sverige i slutet av maj nästa år och därmed kommer att ersätta den nu gällande personuppgiftslagen. Vad ska vi som företag tänka på med anledning av de nya reglerna vid hanteringen av personuppgifter i förhållande till direktmarknadsföring?


Personuppgifter har verkligen blivit ett hett ämne i och med dataskyddsförordningen som den 25 maj 2018 ersätter personuppgiftslagen. Varje gång ni som företag hanterar kundinformation, t.ex. namn, adresser, telefonnummer eller bankkortsuppgifter, behandlar ni personuppgifter. Det är därför viktigt att behandlingen av personuppgifter i samband med direktmarknadsföring sker på ett korrekt sätt – även i fortsättningen.

Behandling av personuppgifter i samband med direktmarknadsföring är generellt sett tillåten – även utan samtycke från den vars personuppgifter behandlas – eftersom det kommersiella intresset av att marknadsföra produkter och tjänster normalt sett väger tyngre än den enskildes intresse av att skydda sin personliga integritet. Detsamma kommer att gälla enligt dataskyddsförordningen
– direktmarknadsföring kan utgöra ett sådant berättigat intresse som utgör laglig grund för behandling av personuppgifter. Dock ska en enskild bedömning göras från fall till fall, varför det kan finnas situationer då behandling av personuppgifter i samband med direktmarknadsföring inte utgör ett berättigat intresse enligt förordningen. Det är ofta lättare att motivera en behandling av personuppgifter vid direktmarknadsföring då marknadsföringen är riktad till en person i en yrkesroll jämfört med då marknadsföringen är riktad till en konsument.

Viktigt att poängtera är också att individen, både enligt personuppgiftslagen och enligt dataskyddsförordningen, alltid har rätt att motsätta sig direktmarknadsföring – innebärande att personuppgifterna inte får behandlas för detta ändamål efter att sådant besked lämnats. I dataskyddsförordningen understryks att senast vid det första utskicket ska personen klart och tydligt meddelas om att han eller hon har rätt att motsätta sig direktmarknadsföringen.

Ett område där dataskyddsförordningen stärker enskildas rättigheter, och därmed skärper kraven på företagen, är vilken information som ska lämnas till den enskilde vid hantering av dennes personuppgifter. Både i fall där personuppgifter har samlats in direkt från personen och fall där personuppgifter inte har samlats in från personen i fråga, utan t.ex. från ett adressregister, anger dataskyddsförordningen långa listor på information som ska lämnas. Exempel på sådan information är för vilket ändamål personuppgifterna används och vilken rättslig grund behandlingen baseras på. Beroende på om uppgifterna har samlats in direkt från personen eller inte, anges det i förordningen också när informationen ska lämnas. Lämpligen lämnas denna information genom en tydlig hänvisning till ert företags personuppgiftspolicy. Då informationskraven är strängare enligt dataskyddsförordningen än enligt personuppgiftslagen kommer de allra flesta företag att behöva uppdatera sina personuppgiftspolicys.

Utrymmet för denna artikel tillåter inte ett heltäckande svar på er fråga. Vi hoppas dock att detta hjälper er en bit på vägen i er översyn av hanteringen av personuppgifter i samband med direktmarknadsföring inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen. Som ett sista medskick vill vi påminna om att utöver att direktmarknadsföring ska ske i enlighet med personuppgiftslagen/dataskyddsförordningen har företag dessutom branschorganisationen Swedmas etiska regler att följa. De etiska reglerna bör anses utgöra god sed vid behandling av personuppgifter och därmed utgöra tolkningsunderlag för marknadsföringslagens tillämpning. Kom ihåg att god sed vid direktmarknadsföring kan gå utöver det lagen kräver!


Setterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer. Per Lidman och Lovisa Nelson är advokater, huvudsakligen verksamma inom marknadsförings- och immaterialrätt.

Du når dem på:
per.lidman@setterwalls.se
lovisa.nelson@setterwalls.se
eller 010-690 04 00.


Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 1 - 2018 (Marknadsinformation Sverige)

Fem tips inför GDPR
- Att tänka på vid marknadsföring, DM och TM aktiviteter.

Niklas Linder, VD på Marknadsinformation i Sverige AB <br />Foto: Jan Beinö

Vid det här laget vet alla att PuL ersätts av en ny Dataskyddsförordning den 25e maj i år. Många utbildningar riktar in sig på information om grundläggande...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Reklamidentifiering i sociala medier


En dom har kommit angående reklamidentifiering vid marknadsföring i sociala medier – ändrar denna dom vad som gäller idag?


Det stämmer att Patent- och marknadsdomstolen...

Läs mer
Wistrand-Gazette
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Stötande reklam - Vilka lagar och regler gäller?


Frågor rörande stötande reklam faller inte inom marknadsföringslagens tilllämpningsområde och är inte heller annars lagreglerad i Sverige.

Läs mer
Marknadscheferna Nr 3 - 2017

Beteendestyrd marknadsföring i ljuset av nya dataskyddsregler


De flesta har vid det här laget säkerligen nåtts av det omfattande informationsflöde som florerar kring EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR, vilken börjar gälla...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Vad har vi för ansvar för de påståenden som kunderna, utan vår inverkan, gör i en kampanj?


Vårt företag är på väg att lansera en kampanj där vi använder oss av kunder som berättar om hur våra produkter har påverkat dem. Vad har vi...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Domännamnstvister


Ibland händer det att någon registrerar domäner med bolagsnamn, varumärken eller kändisars namn för att använda domänen till något helt annat. Vad kan...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Vad gäller vid direktmarknadsföring i och med den nya dataskyddsförordningen?


Vi har förstått att den nya dataskyddsförordningen ska börja tillämpas i Sverige i slutet av maj nästa år och därmed kommer att ersätta den nu gä...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Vad gäller för direktmarknadsföring?


Jag får mängder av reklam från företag genom olika marknadsföringskanaler.
Vad är det som gäller för detta och hur blir jag av med det?

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

"Gratis", "bäst" och "billigast" i reklam.


Får vi, och i så fall när kan vi, använda ord som ”gratis”, ”bäst”och ”billigast” i vår marknadsföring?

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Hur får man använda fotografier och bilder på internet?


Jag har hittat en bild på internet som jag skulle vilja använda på mitt företags hemsida, får jag det?


Utgångspunkten är att användning av bilder som ä...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Könsdiskriminerande reklam


FRÅGA: Vilka lagar och regler gäller för könsdiskriminerande reklam?


SVAR: Frågan om lagreglering avseende könsdiskriminerande reklam har utretts och...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls Advokatbyrå

Konsumentombudsmannen har stämt en bloggare för otydlig reklam.


För att vara på den säkra sidan – vad ska vi som företag tänka på vid marknadsföring i bloggar?


SVAR:Det stämmer att Konsumentombudsmannen (”...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand advokatbyrå

Hur får man använda ordet ”gratis” i reklam?


FRÅGA:Hur får man använda ordet ”gratis” i reklam? Ord som ”gratis”, ”utan avgift” och liknande är vanligt förekommande i annonser. Men...

Läs mer
Marknadscheferna Nr:2 2016

I samband med lanseringen av en ny produkt planerar vi att anordna ett lotteri på ett evenemang med vår nya produkt i vinstpotten. Är detta tillåtet?


 


SVAR: Vad roligt att du frågar om just detta. Det är nämligen nya lagändringar på gång vad gäller lotterier.
I Marknadscheferna SYD nr 2,...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls

Kan vi använda någon annans produkter i vår marknadsföring för att på så sätt marknadsföra vår varas egenskaper?


FRÅGA: Vi ska påbörja marknadsföring av en ny produkt. Denna produkt är dock ett komplement till en annan relativt känd produkt. Kan vi använda någon annans...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand advokatbyrå

Wistrands advokatbyrås fem tips för kontakt med bloggare.


Att som annonsör använda sig av utomstående bloggare vid marknadsföringen av sina produkter eller tjänster är i sig tillåtet – så länge...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand advokatbyrå

Lagar och regler kring att någon olovligen använder ert företags varumärke.


FRÅGA: Jag har upptäckt att någon annan använder vårt varumärke. Vad gör jag nu?


SVAR: Det ni bör börja med är att se över...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand advokatbyrå

Vad gäller för den som arrangerar tävlingar i reklamsyfte?


FRÅGA: På internet och i sociala medier är det vanligt att företag anordnar spel och tävlingar för att marknadsföra produkter eller tjänster. Är detta...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls

Lagar och regler kring tävlingar och lotteri.


FRÅGA: Vi ska anordna en tävling för att marknadsföra en ny produkt. Vi har förstått att man ska vara försiktig för att detta inte ska anses vara ett lotteri...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand advokatbyrå

Upphovsrätt i konkurs.


FRÅGA: En upphovsman har överlåtit alster med fri dispositionsrätt till kund. Vad gäller avseende copyrighten om kunden går i konkurs? Är förvaltaren fri...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls

Lagar och regler kring domäner.


FRÅGA: Någon har registrerat vårt varumärke som domännamn. Vi vill ha domänen, hur gör vi?


SVAR: Så kallade ”domänpirater”...

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå.

Lagar och regler kring placering av Cookies


FRÅGA: Från och med den 1 juli 2011 måste en ägare av en sajt inhämta tillstånd från besökare innan de placerar en cookie på deras dator. Detta...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls

Lagar och regler kring bildinköp


FRÅGA: Vi har köpt bilder från vår bildbyrå till vår kommande kampanj. Kampanjen avser barnmat och det är således barn som är modeller på...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls

Vi har planer på att börja marknadsföra oss i sociala medier. Är det några särskilda regler som gäller för detta?SVAR: Det är inte vilda västern på internet utan de allmänna reglerna för marknadsföring, såsom god marknadsföringssed, gäller även här.

Läs mer
Frågor och svar från Wistrand Advokatbyrå

Lagar och regler kring content marketing och native advertising


Vilka juridiska faktorer avgör om redaktionell marknadskommunikation i form av exempelvis content marketing eller native advertising är att anse som reklam eller information? Om det är...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls

Lagar och regler kring otillbörlig marknadsföring


FRÅGA: Är det jag som bär ansvaret för otillbörlig marknadsföring?


SVAR: Oftast säger man ”annonsören” när man svarar på...

Läs mer
Frågor och svar från Setterwalls

Lagar och regler kring citat och upphovsrätt


FRÅGA: Vi vill använda en strof ur en känd låt i vår kommande reklam. Textraden kommer att anges som ett citat vid sidan av en bild. Kan vi använda textstrofen utan...

Läs mer
Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa